• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Vineri , 20 Mai 2022

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 23 Aprilie , 2021

Sfânta Liturghie la Mănăstirea Rohia şi 27 de ani de Arhierie pentru Preasfințitul Episcop Iustin

Duminică, 18 aprilie 2021, Duminica a V-a din Postul Mare, a Cuvioasei Maria Egipteanca, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului şi Sătmarului, s-a rugat împreună cu credincioșii de la Sfânta Mănăstire Rohia, veniţi în număr atât de mare ca la un hram, încât maşinile au fost parcate pe tot drumul de urcuş înspre sfântul l[caş de închinare, parcările fiind arhipline.

 

A fost o zi deosebit de importantă pentru Prea­sfinţul Părinte Epis­cop Iustin, deoarece a marcat, îm­preună cu credincioşii, în chip modest, împlinirea a 27 de ani de la hirotonirea întru Arhiereu (sâmbătă, 17 aprilie). Alături i-au fost Preasfinţiei Sale întru slujire, în Altarul de Vară al Mănăstirii, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, şi un sobor ales de preoţi invitaţi din Ţara Lăpuşului şi din alte părţi.
 

Sfânta Liturghie Arhierească
 

Din sobor au făcut parte Arhim. dr. Casian Filip, consilier eparhial şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstiresc şi starețul Mănăstirii Rohia, Arhim. Ghelasie Maxim, economul mă­năstirii, Pr. prof. dr. Ştefan Iloaie, de la Facultatea de Teologie Or­to­doxă din Cluj-Napoca, Pr. Gheorghe Cucu, paroh în satul Libotin, ai cărui credincioşi au pregătit pentru pelerini o mare cantitate de caserole cu mâncare, încât au fost îndestulătoare pentru cei peste 2.500 de credincioşi sosiţi la mănăstire, Pr. Vasile Mihai Hatos, paroh în satul Rohia, ai cărui cre­dincioşi au ridicat, în urmă cu aproa­pe un secol, Mănăstirea „Sfânta Ana”, Protos. Varlaam China, preoţi invitaţi, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial eco­nomic, Arhid. Ionuţ Todorca, consilier eparhial cultural-teologic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector pentru catehi­zarea tineretului, Arhid. dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Dumitru Botiş, inspector social-filantropic, Arhid. Gherasim Nap.
În timpul Sfintei Liturghii, a fost hirotonit întru preot tânărul diacon Sorin Ioan Buda, pe seama bisericii cu hramul „Sfinţii Arhan­gheli
Mihail şi Gavriil” din Pa­rohia Bocicău, Protopopiatul Oaş.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Mara­mureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. prof. drd. Adrian Dobreanu, iar la priceasnă şi după încheierea Sfintei Liturghii a cântat preoteasa Ioana Botiş, far­macistă.
Între cele peste 2.000 de credi­n­cioşi au fost prezenţi primarul Mitru Leşe al oraşului Tg. Lăpuş, dr. Vlad Severus Paşca, medic de familie, membru al Adunării Eparhiale, Ioan Buda, fost prefect de Maramureş şi deputat în Parlamentul României.
 

Cuvântul de învăţătură
 

Bogatul cuvânt de învățătură rostit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a oprit la explicația esenței creștinismului, desprins din duminicile Postului Mare şi din Evangheliile Noului Testament, din Patimile, Răstignirea, moartea şi Învierea a treia zi din morţi a lui Iisus Hristos.
„Fiecare duminică din Postul cel Mare este o treaptă în urcușul către Înviere. În fiecare duminică învă­țăm ceva din ceea ce a predicat Mântuitorul în chip dumnezeiesc sau a lucrat în chip minunat în ceea ce i-a învățat pe Sfinţii Săi, Sfinţii Apostoli şi poporul care Îl urma, pe care El Însuşi îl iubea şi poporul Îi răspundea la fel, cu aceeași iubire”.
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a explicat denumirile duminicilor din Postul Mare, oprindu-se la duminica dedicată Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, pildă de smerenie, căință şi nevoință, la impor­tanța acestei duminici, care ne arată că nu trebuie să deznă­dăjduim niciodată.

„Pildă de căințsă profundă şi de mântuire prin nevoință, prin si­lință, prin multă pătimire şi multă suferinţă”, aşa a caracterizat-o Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin pe Sfânta care a trăit în secolele al IV-lea şi al V-lea, povestindu-i viaţa, care este cunoscută de cea mai mare parte dintre credincioşi, sfântă care a petrecut 47 de ani în Pustia Iordanului. Pomenirea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca „este aşezată în duminica a V-a din Postul Mare pentru ca noi, oamenii de rând, care avem atâtea păcate, mai mari sau mai mici, mai puţine sau mai multe, să nu deznădăjduim niciodată, pentru că unde este cădere, dacă există căință şi mărturisirea păcatelor, îndreptare şi hotărâre şi determinare, să abandonezi viaţa trecută şi să Îl urmezi mai mult pe Dumnezeu, există iertare şi mântuire şi sfințire, de a deveni pildă de sfințenie. Este așezată aici tocmai ca să fie pildă de credință pentru noi şi să nu deznădăjduim, să ne silim, să ne mărturisim, să ne îndreptăm viața, să ne pansăm sufletul. Răstignirea din iubire pentru om şi umanitate aceasta este esența creștinismului. Un Dumnezeu Care moare din iubire pentru oameni”.
„De la Hristos încoace nu mai este nevoie de jertfă sângeroasă, a precizat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Ne-a dăruit Euharistia, jertfa nesângeroasă: pâinea şi vinul, care se transformă în Trupul şi Sângele Său. Aşa ne-a lăsat ca testament. A desființat Testamentul Vechi sau
l-a întregit, l-a desăvârșit, şi a înființat un Nou Testament, Testamentul cel Nou – Le­gea iubirii. Hristosul cel păti­mitor a devenit Dumnezeul mântuitor, Dumnezeu Care ne mân­tuiește, Care ne uneș­te. Creștinismul este iubirea răs­tignită a lui Dumnezeu Tatăl. Iisus este icoana iubirii lui Dumnezeu față de lume. Creștinismul nu este religie, nu este filozofie, nu este ideologie - Doamne ferește, creș­tinismul este esența salvării umanității. Este viață însăși. De ce? Pentru că este întemeiat pe jertfă. Pe jertfa Stăpânului şi a Crea­torului Universului, pe jertfa lui Dumnezeu. Toate ideologiile lumii, toate filozofiile lumii sunt deșertăciunea deșertăciunilor. Toa­te puterile şi imperiile lumii pălesc şi nu prețuiesc nimic în faţa lui Dumnezeu. În faţa Crucii Mântuitorului, în faţa nevinovăției Lui, în faţa adevărului care stătea înaintea lui Pilat”.
„Hristos ne face liberi, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Noi, creștinii, nu suntem robii nimănui. Nici chiar ai vreunui virus. Ai celor care conduc lumea. Noi suntem robii lui Hristos, dar suntem liberi în credința noastră. Aceasta este demnitatea creștină, libertatea desăvârșită. Adevărul este Învierea. Cel pe care Îl judecați şi-L răstigniți va învia. Acest adevăr pe care nu îl veţi putea tăgădui, dacă veţi crede şi îl veţi mărturisi vă va elibera. Noi credem în Hristos ca şi Apostolii, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mântuitorul lumii şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi a propovăduit Evanghelia Mântuirii, şi a pătimit şi S-a Răstignit şi a Înviat a treia zi. Credem în acest adevăr şi este elibe­rator pentru noi. Şi salvator pentru umanitate”.
„Nu este suficient să credem în Hristos cel pătimit şi Înviat, ci trebuie să trăim puțin ca şi El. Să ne asumăm. În biserici Apostolii au fost îndemnați să trăiască precum El. Fiți pildă. «Va veni vremea când va trebui să mărturisiţi pentru Mine şi va veni vremea când va trebui să faceţi ce M-aţi văzut pe Mine făcând», le-a spus ucenicilor. Şi aşa au făcut Apostolii. Şi au cucerit lumea cu mâinile goale.
 

Momentul aniversar
 

Preasfinţitul Părinte Arhiereu-Vicar Timotei Sătmăreanul a făcut o evocare a momentelor de acum 27 de ani, din 17 aprilie 1994, când Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a fost hirotonit întru Arhiereu de un sobor de 7 Arhierei, printre care Înaltpreasfinţitul Părinte Mitroplit al Ardealului Antonie Plămădeală, Înaltpreasfinţitul Părinte Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi Clujului, Preasfinţitul Părinte Justinian al Maramureşului şi Săt­ma­rului, Preasfinţitul Ioan al Oradiei, Preasfinţitul Emilian al Caran­sebeşului, Înaltpreasfinţitul Andrei al Albei şi Preasfinţitul Calinic al Argeşului.
Întru amintirea acelui moment, Preasfinţitul Părinte Timotei Săt­măreanul i-a oferit Prea­sfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Mântuitorului Hristos şi un coş cu flori.

Părintele Arhim. Macarie a făcut o scurtă incursiune istorică în principalele momente aniversare din vechea Episcopie a Maramu­reşului, amintită pe la 1391, când în Maramureş a fost atestată stavropighia de la Peri şi în a altor momente aniversare din Eparhie.
Coşuri cu flori a mai primit din partea Centrului Eparhial, a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, truditorilor Centrului Eparhial, Protopopiatului Lăpuş, Mănăstirii Rohia.
Momentul hirotonirii, în acel an, al noului Ar­hireu a fost unul istoric pentru Episcopie şi pentru Mă­năstirea Rohia.

 

   

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.