• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Joi , 20 Ianuarie 2022

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 7 Iunie , 2021

Secolul unui Ierarh. ÎPS Justinian

„Secolul unui Ierarh. Un Ierarh pentru un secol” I Așa a numit PS Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, „praznicul împărătesc” prin care a fost marcată împlinirea a 100 de ani de la nașterea ÎPS Arhiepiscop Justinian I Timp de patru zile, în Maramureș au avut loc o serie de manifestări complexe, care vor rămâne cu siguranță în istorie I Cele mai importante evenimente au avut loc în Plopiș, satul natal al ÎPS Justinian, unde a fost resfinţită biserica - monument istoric de peste 200 de ani - în care a fost botezat Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Justinian; s-a oficiat un Parastas la mormântul părinţilor săi după trup; inaugurarea Casei Memoriale „Justinian Arhiepiscopul”; dezvelirea bustului în bronz, amplasat între casa memorială şi noua biserică, ridicat până la streaşină pe cheltuiala sa, operă a sculptorului Ioan Marchiş; şcolii gimnaziale din localitate i-a fost atribuit numele de „Justinian Arhiepiscopul”.  


ÎPS Arhiepiscop Justinian ar fi împlinit, în 28 mai, un secol. Dacă nu ar fi plecat în 2016 să ne aștepte la Poarta Raiului, cu siguranță ar fi sărbătorit această zi în rugăciune, așa cum și-a petrecut întreaga viață: vorbind cu Dumnezeu despre oameni și vorbind oamenilor despre Dumnezeu. Însă, ÎPS Justinian spunea adesea că aceia care au plecat din lumea aceasta ne văd ca printr-un geam de sticlă, doar că noi nu-i vedem.
Așa că ÎPS Justinian a văzut, cu siguranță, „sărbătoarea împără­tească” istorică, prin care credin­cioșii din Maramureș și Sătmar i-au arătat Părintelui Justinian că au învățat cea mai importantă lecție a vieții lui: iubirea. Și, de acolo, de la Poarta Raiului, cu siguranță ÎPS Justinian ne-a zâmbit, ne-a binecuvântat și ne-a spus râzând: „Mânca-v-ar tata!”.   

Vineri, în 28 mai, în ziua în care Părintele nostru, Arhiepiscopul Justinian, ar fi împlinit un secol, fiii săi duhovnicești s-au adunat la Rohia, „muntele cel sfânt”, care reprezenta raiul pământesc al ÎPS Justinian. A fost o zi cu o atmos­feră liniștită, tristă, în care şi cerul a plâns cu lacrimi mărunte şi curate de ploaie, regretând că marele Ierarh nu mai este de aproape cinci ani între noi şi ne privește cu ochii eternității de la poarta Mănăstirii Rohia, îndeplinindu-i-se ultima dorință ca acolo, la poartă, să-i întâmpine pe toţi credincioșii care urcă Dealul Rohiei. Un impresionant sobor de preoți, în frunte pe Preasfințitul Părinte Timotei Săt­mă­reanul, Arhiereu-Vicar, a să­vârșit Sfânta Liturghie, la care au asistat Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropo­litul Clujului, Maramureșului şi Sălajului, şi Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului şi Sătmarului. Un număr impresionant de stareți şi starețe, monahi şi monahii, peste 100 de preoți de mir şi sute de credincioși au venit din Maramureș, Sătmar, Cluj, Bistrița şi Sălaj ca să-i aducă un omagiu de ziua sa de naștere regretatului Ierarh al Maramureşului şi Sătmarului, Justinian Arhiepiscopul, pe care credincioşii îl poartă viu în sufletele lor.

După Sfânta Liturghie Arhie­rească, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Prea­sfin­ţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, au fost urmați, cu lumânări aprinse în mâini, de întreg soborul de preoți, monahi şi monahii şi poporul drept credincios la mormântul Înaltpreasfin­ţi­tului Părinte Arhiepiscop Justinian, unde a fost oficiată sluj­ba Parastasului. A fost un moment înălțător, de sinceră cinstire, când din sufletele tuturor s-au înălțat către cer, într-un cor, parcă îngeresc, rugă­ciunile pentru cel care a fost ctitorul duhovnicesc şi material al Rohiei, de la amvonul căreia a zidit suflete al căror glas să se înalțe către Dumnezeu, către Maica Domnului. Glasul său inconfundabil de predicator cu mare forță a cuvântului parcă răsună şi azi peste codrii din jur a rugă şi dojană, a îndreptare şi căință pentru păcatele săvârșite. Pentru toate, cei prezenți i-au mulțumit în gând marelui Ierarh Justinian.

Înaltpresfinţitul Părinte Mitropolit Andrei a ținut să spună câteva cuvinte despre Părintele Justinian Arhiepiscopul, sub titlul „Părintele duhovnicesc al unui ţinut”
„Eram copil, pe când el era stareț la Rohia, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei. Nici nu știam că există și alți stareți. Pe cei care aveau nedumeriri și necazuri și se duceau la starețul de la Rohia, acela, fiind omul lui Dumnezeu, îi ajuta să și le rezolve. Desigur, lucrul acesta se întâmpla cu oamenii sinceri în căutările lor... Secole îndelungate, când noi, românii tran­silvăneni, nu aveam nici voievozi, nici dascăli, nici nobili, el, preotul Bisericii lui Hristos, ne-a fost de toate: și îndrumător, și părinte, și învățător, și mângâietor. El nicio­dată nu ne-a părăsit. S-a născut dintre noi, a crescut și a trăit cu noi. A gustat împreună cu noi bucuriile și necazurile, a mai spus Părintele Mitropolit. Toți intuiam că avem de-a face cu omul lui Dumnezeu, cu un părinte care are îndrăzneală să mijlocească pentru noi, cu un îndrumător duhovnicesc care ne limpezea nedumeririle. Nevinovăția «copilărească» pe care i-o conferea viața de rugă­ciune ne fascina pe toți. Vlădica Justinian a fost un veritabil «voievod» al Maramureșului, venit din alte vremuri, grele, dar frumoase, și un reprezentant al unei lumi inefabile. S-a mutat la Domnul pe 30 octombrie 2016, fiind regretat de către noi, toți cei care l-am iubit și l-am admirat... Multe lucruri bune se pot spune despre Arhiepiscopul Justinian. Eu mă voi opri doar la trei: a fost un mărturisitor pentru Domnul
Hristos și pentru Biserica Orto­doxă; a fost omul dragostei și al îngă­duinței; a fost un om în jurul căruia a adiat zefirul sfințeniei”.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit, apoi, despre personalitatea Înaltpreasfinţitului Justinian Arhiepiscopul, despre realizările pe care le-a obţinut ca Întâistătător al Eparhiei, despre ceea ce edifică Eparhia ca să îi cinstească memoria prin purtarea numelui: Fundaţia „Justinian Arhiepiscopul”, moşte­nitoarea de drept a bunurilor spiri­tuale şi materiale legate de per­sonalitatea sa, despre biblioteca Mănăstirii Rohia, pe care a întemeiat-o şi al cărui nume îl poartă acum, despre sala de la Centrul Eparhial, în care primea colin­dătorii şi personalităţi de seamă ale culturii și care acum îi poartă numele, despre Domeniul Teologie Ortodoxă al Centrului Universitar Nord din Baia Mare şi apoi Sala Bizantină de la Catedrala Epis­copală „Sfânta Treime” din Baia Mare, ambele primind numele de „Justinian Arhiepiscopul”.

După încheierea Sfintei Liturghii, Părintele Mihai Tira, preşedintele Fundaţiei „Justinian Arhiepisco­pul”, a prezentat cartea „Colo’n sus în vremea aceea”, ediţia a II-a revăzută, cu o prefaţă semnată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, apărută sub egida Fundaţiei, în capitolele căreia se regăsesc mărturisiri ale Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian, ecouri din pridvoarele Rohiei, însemnări din cartea de Aur, de pe Sfânta Evanghelie, prezentări din volumul manuscris „Comoarea mea”, însemnări şi mesaje de la cei mai importanţi oameni care au adăstat la Rohia, o colecţie mare de autografe şi nenumărate fotografii din timpul şederii la Rohia, Cluj şi Baia Mare.

Sâmbătă, 29 mai, șirul mani­festărilor a continuat în satul natal al ÎPS Justinian, Plopiș. Biserica monument UNESCO, în care a fost botezat ÎPS Justinian, s-a resfințit, după un amplu proiect de restaurare început în anul 2014 de paroh Daniel Vasile Pop. Târno­sirea Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Plopiş a fost urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, oficiată, pe un podium special  amplasat în faţa bisericii, de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Preasfinţitul Părinte Ti­mo­tei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, înconjuraţi de un mare sobor de preoţi şi diaconi. După încheierea Sfintei Liturghii, cei doi Ierarhi, împreună cu soborul, au oficiat o slujbă de pomenire
la mormântul părinţilor Înalt­preasfin­­ţitului Părinte Arhiepiscop
Jus­ti­nian, Ilie şi Maria, aflat în cimitirul bisericii.
Centenarul nașterii ÎPS Justinian a fost marcat și prin inaugurarea casei sale memoriale. În mod miraculos, casa părintească în care s-a născut Înaltpreasfin­ţitul Părinte Justinian s-a păstrat, deși istoria sa a fost una complicată. Casa a fost înstrăinată în satul vecin, la o fa­milie, în 1950, care a locuit în ea până nu demult. Părintele Mihai Tira, preşedintele Fundaţiei
„Justinian Arhiepiscopul”, a răs­cum­părat casa şi, cu nişte meşteri foarte pricepuţi din Maramureşul Voievodal, a demontat-o şi a zidit-o lângă biserica nouă, la doar vreo 20 de metri de locul original, unde a fost ridicată în urmă cu peste 100 de ani. Acum ea păstrează obiecte personale ale Înaltului Ierarh, iubit de toţi care l-au cunoscut, mobilier, veșminte ierarhice, cărți, caiete, foarte multe fotografii, încât te simți cu adevărat într-o casă de sfârșit de veac XIX.
Între Casa Muzeu şi biserica nouă, pentru care Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Arhiepiscop Justinian a donat banii necesari pentru cărămidă şi oţel beton cu care s-a ridicat bise­rica până mai sus de geamuri, a fost plasat bustul în bronz al Înalt­preasfinţiei Sale, o operă de artă foarte reuşită a sculptorului Ioan Marchiş, un apropiat al marelui Ierarh, care a realizat şi monumentul în bronz de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, ce îl reprezintă pe Înaltpreasfinţitul Justinian în picioare, operă la fel de reuşită.
Mai mult, Şcoala primară din Plo­piş,  pe băncile căreia Prea­sfin­țitul a învăţat în anii copilăriei, poartă numele de „Justinian Arhiepiscopul”, personalitatea cea mai im­portantă a satului.
Placa me­mo­rială a fost bine­cuvântată, ca şi celelalte monumente, de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. Cu ocazia acestui eveniment, a fost vizitată de cei doi Ierarhi bătrâna Maria Bontoş, locuitoare a satului, care a împlinit 100 de ani de la naștere în acest an, fostă colegă de şcoală generală cu Înaltpreas­fin­ţitul Părinte Arhiepiscop Justinian. Cei doi Ierarhi i-au oferit Crucea „Justinian Arhiepiscopul” pentru mireni cu ocazia împlinirii centenarului de viaţă. De altfel, la eveniment au fost acordate foarte multe distincții celor care s-au implicat în organizarea evenimentului, dar și autorităților locale și județene.
Ordinul şi medalia „Justinian Arhie­piscopul” a primit Casa Memorială „Justinian Arhiepiscopul”, pentru păstrare peste ani, iar Crucea „Justinian Arhiepiscopul” pentru clerici a fost acordată Pr. dr. Iustin Tira, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Protos. Ioan Meiu, slujitor la Re­prezentanţa BOR  de la Ierusalim, şi Pr. Mihai Tira, preşedintele executiv al Fundaţiei „Justinian Arhiepiscopul”.

Ordinul „Crucea Justinian Arhie­piscopul” pentru mireni a fost acordată prefectului judeţului Maramureş Vlad Emanuel Duruş, preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Ionel Ovidiu Bogdan, primarului Cătălin Cherecheş al Băii Mari, primarului Ioan Mircea Tentiş al comunei Şişeşti, lui Iacob Vlad de la ARAMIS SRL, dr. Cherecheş Viorica, de la Spitalul de Boli Infecţioase Baia Mare, Călin Tuns de la 4 Brands SRL Baia Mare, Szeker Marius Arsenie de la Nym House SRL Braşov, lui Viorel Deghid de la Medcenter Baia Mare şi lui Gheorghe Puţ din Baia Mare.
A fost, altfel spus, un „praznic împărătesc”, așa cum merita „voie­vodul spiritual al Maramureșului”, care, așa cum a promis, continuă să ne „vorbească” de dincolo de moarte, demonstrându-ne, încă o dată, că dragostea trece dincolo de moarte și că faptele și gândurile noastre au ecou și în eternitate, dar și în istorie.

 

    

   

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.