• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Joi , 09 Decembrie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 31 Martie , 2017

Raportul Curţii de Conturi dezvăluie dezastrul de la DRRP

Banii pentru românii din afara graniţelor nu au fost folosiţi eficient. Auditul Curţii de Conturi efectuat la Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni şi Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a scos la iveală o serie de deficienţe grave. Valoarea fondurilor alocate de la bugetul de stat în perioada 2013-2016 a fost de 20.151.648 lei, din care doar 66,64% a fost accesat de organizaţii reprezentative ale românilor de pretutindeni dintr-un număr de 14 ţări.

 

 

Fondurile dedicate românilor din afara graniţelor nu au fost folosite eficient. Deficienţele au fost scoase la iveală de raportul de audit al performanţei pri­vind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni efectuat de Curtea de Conturi pe perioada 2013-2016 la Mi­nisterul Afacerilor Externe - Depar­tamentul Politici pentru Relaţia cu Ro­mânii de Pretutindeni şi Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. Fondurilor alocate de la bugetul de stat în perioada 2013-2016 pentru sprijinirea românilor de pretutindeni a fost de 20.151.648 lei, din care s-au utilizat doar 66,64%.
„Din situaţia prezentată rezultă faptul că un procent de 66,64% din totalul sumelor alocate în perioada auditată a fost accesat de organizaţii reprezentative ale românilor de pretutindeni dintr-un număr de 14 ţări”, notează Curtea.

Din analiza proiectelor derulate în pe­rioada 2013-2016 a rezultat că în fiecare an la nivelul entităţii au fost finanţate proiecte pentru crearea şi dezvoltarea de portaluri online destinate furnizării de informaţii pentru comu­nităţile de români care trăiesc în afara graniţelor ţării.
În urma derulării misiunii de audit al performanţei s-a constatat faptul că a fost finanţată dezvoltarea unor platfor­me online destinate românilor de pretutindeni pentru care nu s-a făcut dovada funcţionării efective sau, în cazul în care s-au realizat, acestea conţin date care nu mai sunt de actualitate.

„Situaţia (...) a fost generată de faptul că DPRRP nu a impus prin ghidurile de finanţare standarde minime cu privire la informaţiile care urmează să fie furnizate pe platformele create sau cu privire la durata minimă de funcţionare a acestor platforme”, se arată în sinteza raportului de audit.
În urma analizei comparative a obiectivelor proiectelor, prestabilite şi asumate de solicitanţi prin cererea de finanţare, şi obiectivele efectiv rea­li­zate în urma derulării proiectelor, s-a constatat faptul că proiectele realizate au fost derulate cu dificultate sau au intervenit diverse aspecte neprevăzute iniţial care au condus la neînde­plinirea tuturor obiectivelor iniţiale.
Spre exemplificare, Curtea de Conturi a prezentat situaţia proiectului finanţat în anul 2015 „Democraţie şi reprezentare: Perspectivele votului electronic şi prin corespondenţă pentru românii de pretutindeni” către Fundaţia C.A.E.S.A.R. - Centrul pentru Acces la Expertiza Studenţilor şi Absolvenţilor Români, pentru care a fost decontată suma totală de 15.056,67 lei. În cadrul acestui proiect au fost realizate doar o parte din activităţi, iar la colocviile derulate în cadrul acestuia au participat un număr redus de români din diaspora (18 par­ticipanţi), astfel că „resursele pu­blice alocate nu au fost utilizate în mod eficient şi eficace”.
De asemenea, au existat situaţii în care câştigătorii unor proiecte cu care au fost încheiate contracte de finan­ţare au renunţat la finanţarea acordată de către DPRRP.
Astfel, în anul 2013, dintr-un total de 219 contracte încheiate la nivelul DPRRP în valoare totală de 8.185.989 lei, un număr de 44 contracte în va­loare totală de 1.559.978 lei au fost reziliate ulterior în cursul anului.
În 2014, dintr-un total de 232 contracte încheiate la nivelul DPRRP în valoare totală de 7.833.120 lei, un număr de 47 contracte în valoare totală de 1.758.544 lei au fost reziliate ulterior în cursul anului.
În anul 2015, dintr-un total de 188 contracte încheiate la nivelul DPRRP în valoare totală de 6.820.995 lei, un număr de 30 de contracte în valoare totală de 1.173.104 lei au fost reziliate ulterior în cursul anului.

De asemenea, potrivit Curţii, au existat situaţii în care entitatea a acordat avansuri în vederea demarării iniţiale a proiectelor, însă beneficiarii nu au mai finalizat proiectele.
La data efectuării auditului, entitatea a avut de recuperat de la beneficiari sume acordate drept avans în cadrul contractelor de finanţare, astfel: pentru contracte aprobate în anul 2013 avansurile acordate şi nerecuperate au fost în sumă de 109.552,8 lei de la 3 beneficiari; pentru contracte aprobate în anul 2014 avansurile acordate şi ne­recuperate au fost în sumă de 44.604 lei de la 4 beneficiari; pentru contracte aprobate în anul 2015 avansurile acordate şi recuperate parţial au fost în sumă de 73.618 lei de la 5 beneficiari.
Această situaţie a creat premisele unor litigii între finanţator - DPRRP şi beneficiarii finanţărilor, urmare căro­ra există un număr de 15 litigii pe rolul ins­tanţelor de judecată.

 

 

Probleme cu cărţile

„În fiecare an din perioada 2013-2016 la nivelul DPRRP au fost aprobate mai multe proiecte care au avut drept obiectiv tipărirea de cărţi, cărți care au fost distribuite ulterior în cadrul comu­nităţilor de români din afara ţării.
Din analiza comparativă a obiectivelor stabilite prin cererile de finanţare depuse de beneficiari şi a cuprinsului fiecărei cărţi editate la finalul proiectului, au rezultat următoarele aspecte:
 
- În cadrul cererilor de finanţare depuse la evaluare, nu a fost precizat modul de identificare a nevoilor comunităţilor de români pentru domeniul abordat în cadrul cărţii;

- Prin cererea de finanţare nu a fost prezentat un plan de cer­cetare astfel încât să poată fi identificate rezultatele aşteptate ale publicaţiilor;

- Nu a fost prestabilită distribuirea cărţilor în raport de nevoile identificate astfel încât să poată fi cuantificat în mod real numărul exemplarelor necesar a fi tipărite;

- Nu s-a stabilit un număr mediu de exemplare pentru tipărire astfel încât să se asigure distribuirea eficientă şi eficace a acestora.

Aprobarea şi acordarea în perioada 2013-2016 aceluiaşi solicitant a mai multor contracte de finanţare nerambursabilă, a avut implicaţii în scăderea numărului de beneficiari eligibili şi respectiv în utilizarea ineficientă a fondurilor publice. Procedând astfel, nu s-a creat posibilitatea multiplicării și maximizării rezultatelor obţinute în urma implementării proiectelor.
Mai mult decât atât, acordând finanţare aceluiaşi solicitant pentru mai multe proiecte într-un an, nu s-a asigurat într-un mod unitar sprijinirea tuturor comunităţilor de români care trăiesc în afara graniţelor ţării, anvergura proiectelor derulate fiind limitată la nivelul anumitor comunităţi”
- se arată în raport.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.