• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Marţi , 19 Octombrie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 22 Februarie , 2019

Promovarea produselor locale, ambalajele sustenabile și cooperarea intra-sectorială factori de succes ai lanțului alimentar din regiunea Emilia-Romagna

Experți în domeniul agro-alimentar din regiu­nile partenere ale proiectului s-au întâlnit la Bo­log­na, pentru cea de-a cincea și ultima evaluare de tip Peer Review (inter pares), cu scopul de a evalua lanțurile alimentare din regiunea Emilia-Romagna și de a face recomandări privind ambalarea produselor alimentare de înaltă calitate, cu accent pe durabilitate. Cu acest prilej, a avut loc și a cincea Întâlnire a Comitetului de Monitorizare, la Bologna, în 14 februarie 2019, în cadrul că­reia, factori de decizie ai partene­rilor proiectului FC4EU au ana­lizat progresele realizate de fie­care regiune implicată în proiect și au planificat viitoarele acțiuni.
Consiliul Județean Maramureș a participat la activitățile din regiu­nea Emilia-Romagna cu repre­zentanți ai conducerii și ai echipei de proiect, precum și cu un consultant local și două cadre didactice universitare cu expertiză în domeniul cercetării și inovării privind ambalajele produselor
ali­mentare, de la Universitatea Teh­nică Cluj-Napoca, Centrul Uni­­­ver­sitar Nord Baia Mare, Fa­cul­tatea de Științe, Departamentul de Chimie Biologie.
Seria acțiunilor Peer Review a debutat cu Seminarul „Ambalarea produselor alimentare din Emilia-Romagna: perspective de inovare și sustenabilitate”, la Bologna, pe 12 februarie 2019. Prezentările și discuțiile s-au referit la cadrul regional privind ambalarea produ­selor alimentare locale, exem­ple de cooperare la nivel regional de tip public-privat, precum și la preocupări și realizări în domeniul ambalajelor inovative, cu accent pe păstrarea calității produselor, reducerea consumului de materiale care afectează mediul, reutilizarea și reciclarea ambalajelor. Regiunea Emilia-Romagna este caracterizată printr-un grad ridicat de dezvoltare a inițiativei antreprenoriale în domeniu, cu peste 5000 de firme în industria ali­men­tară și peste 300.000 de lucrători în sectorul agro-alimentar.
Vizite la companii din regiunea Emilia-Romagna - abordări inovative și cooperare regională
În 12 februarie 2019, echipa de experți a vizitat o companie din Imola, cu o tradiție de 100 de ani în industria ceramică și fabricarea de utilaje pentru ambalaje alimentare. Cu o preocupare per­manentă în introducerea inovării și retehnologizare, SACMI constituie un exemplu de continuitate în domeniu, dar și de adaptare la condițiile de piață și la cerințele de protecție a mediului. În cadrul vizitei din 13 februarie 2019 a fost prezentat procesul de fabricație și modul de ambalare a produselor tradiționale, cu scopul de a reduce greutatea ambalajului și cantitatea de plastic, dar și de a folosi materiale noi, biodegradabile, care să păstreze calitatea și să prelun­gească perioada de valabilitate a produselor. Vizita la consorțiul ACETUM, derulată tot în 13 fe­bruarie 2019, a evidențiat impor­tanța colaborării dintre produ­că­torii de oțet balsamic din Modena pentru a realiza în comun ambalarea, etichetarea și promovarea produselor, sub marca – Oțet Balsamic de Modena: produse cu Indicație Geografică Protejată (IGP) și produse cu Denumire de Origine Protejată (DOP).
La Casa Mazzeti din Cavezzo, care face parte din consorțiul ACETUM, participanții la Peer Review au aflat detalii despre modul de fabricare a oțetului balsamic de Modena și despre rețeta tradițională de producere a sortimentelor DOP. Ultima vizită din cadrul evaluării Peer Review a avut loc pe 14 februarie 2019, la fabrica de ambalaje pentru fructe și legume „CSO” și „CPR System” din Ferrara, unde participan­ților la Peer Review le-a fost pre­zentat sistemul integrat de pro­ducție, transport, colectare, repa­rare, reutilizare și reciclare a lădi­țelor pliabile pentru legume și fructe.

 

 

Recomandări pentru lanțul alimentar din regiunea Emilia-Romagna

Pe baza observațiilor și discuțiilor de pe parcursul celor trei zile de activități, echipa de experți a proiectului Food Chains 4 EU a analizat elementele de interes și a stabilit o serie de recomandări preliminarii, care au fost prezentate în cadrul seminarului din data de 15 februarie 2019, la Bologna. S-a stabilit, astfel, acordarea de consultanță, instruire și sprijin financiar pentru IMM-uri, pentru a facilita accesul acestora la cercetare, dar și creșterea cooperării la nivel public-privat pentru a identifica noi tipuri de ambalaje suste­na­bile și tehnologii asociate. S-a decis realizarea de campanii de conștientizare a consumatorilor privind importanța ambalajelor care protejează mediul, dar și faptul că autoritățile regionale ar trebui să sprijine IMM-urile, pentru a se conforma cu reglementările europene în domeniul ambalajelor alimentare sustenabile, prin acordarea de stimulente financiare. Totodată, este necesară corelarea între diversele programe de finanțare ale UE, pentru următoarea perioadă de programare, precum și dezvoltarea de scheme de finanțare pentru reducerea deșeurilor în domeniul ambalajelor alimentare. Pe baza raportului final al echipei de experți, regiunea Emilia-Romagna va elabora planul de acțiune care va fi pus în aplicare în a doua fază a Proiectului Food Chains 4 EU.
Consiliul Județean Maramureș și-a propus ca, în cadrul Proiectului Food Chains 4 EU, să dezvolte un plan de acțiune privind inițiativa „Bun de Maramureș”, cu scopul de a sprijini și promova produsele locale.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.