• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Sambătă , 22 Iunie 2024

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Miercuri , 19 Aprilie , 2023

Pelerinaj și pelerin... creștin Pelerinajul este întâlnirea omului cu Dumnezeu!

Pelerinajul religios este o căutare în lumea aceasta a ceea ce nu este din lumea aceasta: „Împărăţia lui Dumnezeu”, despre care Domnul nostru Iisus Hristos a spus: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 6, 33), dar şi: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta” (Ioan 18, 36).

 

Taina de la Emaus arată că pelerinajul s-a transformat în Euharistie şi templu viu în Biserică, iar Biserica este într-o continuă călătorie, călătorind spre Înviere şi pregustând viața veșnică a Împărăției Cerurilor (Evrei 12, 22-23; 13, 14), căutăm aici veș­nicia, „căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie” (Evrei 13,14). Astfel, omul - ființa creată după chipul lui Dumnezeu Cel Sfânt - găsește în sfințenie sensul ultim şi deplin al existenței sale.
Experiența pelerinajului este un prilej de împrospătare a vieții spi­rituale şi de întărire a credinței. Când pelerinajul este însoțit de rugăciuni, de priveghere, de spo­vedanie, de împărtășire euharis­tică, de convorbiri duhovnicești cu alți pelerini, el este un izvor de bucurie şi pace interioară, este lumină, este speranță, este viață veșnică.


Pelerin creștin
organizat ca agenție
de turism religios
și pelerinaje
În anul 2018,  biroul de pelerinaje al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, cu binecuvântarea și la inițiativa Preasfințitului Părinte IUSTIN, a obținut licența de funcționare pentru Agenția Pelerinul Creștin.
Am amenajat un spațiu frumos și prietenos pe bulevardul Unirii, iar din anul 2023, pe bulevardul Traian.
Am început să creștem, să ne dezvoltăm firesc și sănătos, am conceput elementele vizuale, siglă care este formată din primele două litere grecești ale cuvântului Hristos: XP și o busolă tricolor, pentru a se identifica cei care sunt îm­preună pelerini cu noi, suntem creștin-ortodocși și români; iar sloganul este: Poartă spre suflet!
În anul 2020, Preasfințitul Părinte IUSTIN a proclamat-o pe Sfânta Împărăteasă Elena ocrotitoarea pelerinilor; a fost realizată și sfin­țită icoana omagială.
Am conceput programe și pachete turistice personalizate în interiorul eparhiei, în țară și în străinătate. Pachetele turistice sunt promovate în online, pe facebook, pe site-ul propriu și printr-o altă modalitate care funcționează la turismul religios și de pelerinaj, prin afișe expuse la avizierele parohiilor.
În acești cinci ani de activitate, am realizat multe pelerinaje interne în Maramureș, la hramuri, la icoanele făcătoare de minuni, precum și în toate regiunile României. Mențio­năm că interesul este mai mare pentru zonele din împrejurimi decât pentru Maramureș sau Satu-Mare, din perspectiva pelerinilor maramureșeni și sătmăreni. Conform studiilor practice și aplicate în acești ani, locurile disponibile, 50-55, pentru un pelerinaj intern se ocupă în maximum trei săptămâni; pentru un pelerinaj în Maramureș sau Satu Mare în același timp de promovare, numărul solicitărilor variază între 30-60. La ultimul pelerinaj intern, organizat la începutul acestei luni, în Transilvania, au participat aproximativ 80 de pelerini, solicitările fiind numeroase, puteam înscrie persoane pentru două autocare, ne-am oprit la acest număr, pentru că locurile la cazare erau limitate. Interesul pelerinilor variază în funcție de itinerariu, dar și tariful influen­țează numărul participanților.

Pentru pelerinajele interne, încer­căm să obținem cazarea și masa la mănăstiri, în primul rând pentru a fi aproape de biserică, în al doilea rând pentru a experimenta ne­voin­ța, o clipă din viața sfinților, dar și din motive de ordin financiar.

Pentru turismul extern, am cola­borat și colaborăm cu agențiile mari din România specializate pe turism religios și de pelerinaj, iar din anul 2020 pentru Israel și Grecia colaborăm direct cu agenții de turism din aceste două țări. Ca și locuri de pelerinaj extern, în oferta agenției noastre avem Israelul – Țara Sfântă și Grecia și ne dorim de anul acesta să introducem Capadocia și Egiptul Creștin.
Transportul se realizează cu firme specializate, iar din anul 2020 am achiziționat un autocar pentru pelerinaje. Zborurile pentru pelerinajele externe se realizează de la cele mai apropiate aeroporturi din Cluj-Napoca și Debrețin. Ca și o realizare foarte apreciată de pe­lerini, a fost organizarea primei curse charter, zbor direct Satu Mare – Tel Aviv.
Agenția mai oferă servicii de ghidaj și asistență turistică realizată de clerici, precum participarea la ateliere meșteșugărești de pictură, sculptură, țesătorie în perioadele specifice de încondeiat ouă și la concursuri de bătut toaca. În cadrul pelerinajelor, au loc și seri duhovnicești, în care discutăm pe diverse teme. La fiecare pelerinaj, credincioșii primesc: ghidul pele­rinului, ecuson, eșarfă persona­lizată, iar la întoarcere o fotografie printată de grup și un CD gratuit cu fotografiile de pe parcursul pe­lerinajului.
În cadrul pelerinajelor, ne rugăm, cântăm pricesne, prezentăm istoria locurilor, cateheze, explicăm anumite pasaje din Sfânta Scriptură, detaliem cu exemple concrete din viața Mântuitorului și a Sfinților, oferim asistență duhovnicească, explicăm Sfânta Liturghie, încer­căm să înțelegem simbolistica, fiecare gest având o deosebită în­semnătate, nimic nu este făcut fără rost și fără rânduială, este o logică foarte clară. Dacă este duminică sau sărbătoare, se participă la sluj­be, existând un timp alocat Sfintei Liturghii.
Între o agenție de turism și o agen­ție de pelerinaje există asemănări, dar și câteva deosebiri, în unele cazuri, serviciile coincid: cazare, masă și transport. Serviciile auxi­liare sunt însă diferite și prezentate din punctul de vedere al profesio­nistului în geografie, turism, teologie. Dacă în cadrul unui program turistic stârnim emoții pozitive, în cadrul unui pelerinaj contribuim la trăiri duhovnicești. Dacă într-un circuit turistic punem accent pe prezentarea istorică a obiectivelor, pe anumite legende, într-un pelerinaj punem accent pe viețile sfinților, pe minunile să­vârșite, pe istoria mântuirii, pe ce putem face ca să dobândim împă­răția ce­rurilor.


O agenție de turism excelează pe tipurile de turism pe care se spe­cializează, o agenție de pelerinaje dorește să contribuie la mântuirea participanților. Ambele agenții sunt benefice pentru grupul țintă pe care se axează, și este normal, nu putem să le facem bine pe toate, fiecare excelează într-un anumit domeniu și trebuie să înmulțească talantul primit. Există colaborări fructuoase între agenții de turism și agenții de pelerinaje, avem colaboratori care, pe lângă turismul litoral, sunt specialiști și pe turism religios, fiind cu adevărat  pasio­nați. Colaborările sunt benefice și pentru actorii din turism, și pentru turiști și pelerini. Agenția Pelerinul Creștin nu organizează croaziere, turism litoral, dar poate să recomande profesioniști în domeniu. Pentru dezvoltarea turismului este nevoie de profesioniști în turism, în geografie, istorie, economie, marketing, management, cunos­cători de limbi străine, iar pentru pelerinaje este necesar un teolog, bun orator, cărturar, cu spirit organizatoric și cu suflet mare.
Piața turistică mondială, euro­peană și națională are nevoie de ambele tipuri de agenții: și de tu­rism, și de pelerinaje. În funcție de dorință, oamenii vor apela la o agenție de turism pentru o vacanță sau la o agenție de pelerinaje pentru un program duhovnicesc.

Am derulat și câteva proiecte pentru promovarea și dezvoltarea tu­rismului religios și de pelerinaj din Maramureș și Satu Mare. Amin­tim: Ruta culturală turistică a bisericilor și mănăstirilor de lemn din Maramureș și Satu Mare-Drumul spre sfințenie, care face parte din Ruta culturală turistică a bisericilor de lemn din România, Ruta culturală turistică a icoanelor fă­cătoare de minuni din Mara­mureș și Satu Mare, care face parte din Ruta culturală turistică a icoanelor făcătoare de minuni din România, Maramureș Guided Tours, proiectul turistic Să descoperim îm­preună Maramureșul, precum și proiectul Zilele pelerinului.Agenția ,,Pelerinul Creştin” a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, deși încă tânără pe piață, agenția reu­șește, prin pelerinajele și pro­iec­tele sale neîntrerupte, să rămână activă, dedicată pelerinilor săi şi să promoveze un tip mai puțin cunoscut de mod de viață în rugă­ciune, dar care în cei cinci ani de activitate prezintă o ascensiune intensificată numită pelerinaj – ca formă a turismului pentru suflet.       
Misiunea, în urma programelor, pachetelor şi activităților desfă­șurate, pe care o are Agenția Pele­rinul Creștin și, totodată, motivul care a stat la baza înființării acesteia sunt acelea de schimbare a vieții și de apropiere de Iisus Hristos.
Peregrinând pe urmele Lui Hristos, ale Sfinților, înălțându-ne du­hovnicește, sfințind timpul și viața noastră, prin pelerinaj, pregustăm din Împărăția Lui Dumnezeu, în nădejdea Mântuirii și a vieții veșnice, cu un dor imens pentru ca ultimul popas duhov­nicesc să ne fie în Ierusalimul Ceresc să putem afirma cu tărie: „Nu eu mai tră­iesc, ci Hristos trăiește întru mine“ (Galateni 2, 20).

Vă dorim tuturor sărbători binecuvântate cu sănătate, pace și bucurie iar Sfânta Lumină să ne deschidă ochii sufletului spre credință, nădejde și dragoste față de Dumnezeu și aproapele nostru.
Să medităm cu luare aminte că, oricât de grea ne-ar fi crucea, nu suntem singuri, iar după Golgota urmează Învierea și Viața veșnică.
Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân, binecuvântare celor ce pleacă!

 Pr. dr. Valeriu-Mircea VANA
Director Agenția Pelerinul Creștin

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.