• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Marţi , 15 Iunie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 15 Ianuarie , 2021

Patru ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin ca și chiriarh al locului

Vremurile grele „cern” mereu valorile și, mai ales oamenii, scoțându-ne la iveală, deopotrivă, slăbiciunile și tăria. Maramureșul și maramureșenii au avut mereu binecuvântarea de a avea lideri pe măsura vremurilor. Iar, în anul greu care a trecut, singurul lider veritabil, moral și spiritual, a fost PS Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

 

Maramureșenii au, înain­te de toate, mân­drie și dem­nitate. Nouă ne place să spunem că oamenii acestui colț de țară au stat în genunchi doar în Biserică, în Fața lui Dumnezeu. Nu s-au temut nici de stăpâniri străine, nici de năvălitori, nici de greutăți, ci doar de ziua în care Dumnezeu și istoria îi va judeca. De-a lungul vremii, Dumnezeu le-a dat și lideri morali, și spirituali, pe măsura sufletului și curajului lor. Oameni aleși, cu vi­ziune și înțelepciune, care au avut puterea de a discerne dincolo de „valurile” vremurilor și, mai ales, de a ține stindardul valorilor, a identității și demnității noastre. Un astfel de om, hărăzit pentru vremurile tulburi pe care le trăim, este PS Părinte Episcop Iustin, singura voce rațională în panica generată anul trecut, singurul stâlp de nădejde și tărie pentru oamenii locului. Un părinte înțelept, echilibrat și curajos, un om cu spirit mereu tânăr și, înainte de toate, un Slujitor vrednic al lui Dumnezeu și al Țării. Nu întâmplător, Dumnezeu a hărăzit ca întronizarea sa ca și ca chiriarh al locului să aibă loc, acum patru ani, în 27 decembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol, întâiului Mucenic şi Arhi­diacon Ştefan, ocrotitorul tinerilor din Eparhia noastră.

Duminică, 27 decembrie 2020, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătma­rului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu -Vicar, au oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia împlinirii a patru ani de la întronizarea ca Episcop titular al Maramureşului şi Sătmarului, sărbătorirea Zilei tinerilor din Eparhia Mara­mu­reşului şi Sătmarului şi lansarea cărţii de predici şi comunicate din timpul pandemiei a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, intitulată „Comunicare, comuniune, Litur­ghie şi filantropie în vreme de pandemie”.
 

Sfânta Liturghie Arhierească
 

Un mare sobor de preoţi şi diaconi a slujit la această sărbătoare, alături de cei doi ierarhi ai Epicopiei, din care au făcut parte Arhim. dr. Ioachim Tomoiagă, Vicar Administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, Arhim. dr. Macarie Motogna, exarh mănăs­tiresc şi stareţul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, Arhim. dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi misionar şi mare exarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. drd. Claudiu Ciscai, Pr. Adrian Morar, slujitori ai Catedralei, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Ionuţ Todorca, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dumitru Botiş, inspector social eparhial, Arhid. dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Gherasim Nap, Arhid. Prof. drd. Adrian Dobreanu, dirijorul Grupului Psaltic „Theologos” al Episcopiei, Diac. Valeriu Vana, Diac. Vasile Petru Bud.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul tinerilor din ASCOR Baia Mare şi ATOCEM (Asociaţia Tinerilor Ortodocşi ai Catedralei Episcopale Maramu­reşene), dirijaţi de Pr. Ionuţ Pleş. La chinonic au colindat tinerele interprete Maria Casandra Hauşi, Maria Mihali şi Oana Font.
Credincioşii care nu au mai avut loc în Catedrala de jos, din cauza ocupării doar în proporţie de 30% a spaţiului, datorită reglemen­tărilor de zădărnicie a pandemiei, în care se slujeşte în fiecare zi din 2003 încoace, după tipicul mă­năstiresc, au putut să se roage în Catedrala de Sus, mult mai încăpătoare, aflată în stadiu de pictură, unde a fost instalat un ecran mare, pe care a fost urmărită Sfânta Liturghie, care a fost trans­misă în direct pe facebook şi Maramureş TV, de către realizatorul TV Ciprian Bohotici.
 

Cuvântul de învăţătură
 

Un cuprinzător şi plin de sfaturi duhovniceşti a transmis credin­cioşilor Preasfinţitul Părinte Ti­motei Sătmăreanul, pornind de la praznicul de azi.
„Pildă pentru fiecare dintre noi, de mărturisire, de tenacitate, de profunzime teologică, de curaj, de demnitate de a-L mărturisi pe Dumnezeu, pe Hristos, chiar cu preţul vieţii noastre, indiferent că suntem preoţi, ierarhi, diaconi sau simpli credincioşi, toţi avem datoria sfântă de a-L mărturisi pe Hristos, de a spune în sânul familiilor noastre, de a spune prietenilor noştri, de a spune lumii întregi cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Şi, Doamne, cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu! În primul rând, ne-a adus din nefiinţă la fiinţă. Este primul mare dar şi prima mare cuvântare pe care Dumnezeu ne-a făcut-o nouă, pentru că ne-a adus dintru nefiinţă la fiinţă, pentru că înainte de a înfiinţa şi a fi zămisliţi în pântecele mamei noastre noi n-am existat. N-a existat posibilitatea înainte de a fi zămisliţi să facem o cerere părinţilor noştri ca să venim pe această lume, pentru că este ilogic, nu puteam. Am venit în această lume ca dar de la Dumnezeu, Care a binecuvântat dr­agostea părinţilor noştri şi am fost zămisliţi fiecare dintre noi în pântecele mamei noastre şi ne-am născut pe acest pământ ca dar şi binecuvântare de la Dumnezeu. De aceea avem tăria şi obligaţia să mărturisim cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu”.
 

Moment festiv
 

La sfârşitul Sfintei Liturghii, a fost oficiat un polihroniu drept mul­ţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile venite din cer asupra Întâistătătorului Eparhiei Maramu­reşului şi Sătmarului şi pentru ca Dumnezeu să îşi reverse în continuare darurile sale peste Preasfin­ţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului.
Despre activitatea de 26 de ani a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin a vorbit Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, care a subliniat, în special, râvna din timpul stării de urgenţă, când comunicarea, comuniunea şi Slujirea Sfintei Liturghii s-au făcut în comunicare continuă cu cre­dincioşii Eparhiei. Cu această oca­zie, a fost lansată spre public cartea sugestiv intitulată „Comunicare, comuniune, Liturghie şi filantropie în vreme de pandemie”.

„Toată activitatea, sfaturile şi îndrumările pe care le-am dat cu această ocazie au fost făcute ca nicio clipă preoţii, monahii şi credincioşii să simtă lipsa purtării noastre de grijă, a spus Prea­sfinţitul Părinte Episcop Iustin. Şi mereu am ieşit cu câte un comunicat, îndrumări în Postul Mare, de Sfintele Paşti, când a fost nevoie de apărare a sfintei credinţe cu demnitate, cu dârzenie, cu în­ţelepciune şi cu pro­puneri şi soluţii asumate, cu lu­cruri care, puse în practică, s-au dovedit mult folositoare”.
Cu această ocazie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a felicitat pe toţi tinerii din Eparhie, subliniind că, din cauza pandemiei, numărul lor este foarte limitat azi în Catedrală.
 

Distincţii
 

Încheindu-se Anul omagial al pastoraţiei copiilor şi părinţilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a acordat distincţii pentru doi slujitori ai Catedralei şi pentru trei tinere fete.
Slujitorul Catedralei, Pr. Adrian Morar, a fost hirotesit întru iconom stavrofor, pentru întreaga activitate în cadrul Catedralei, pentru colaborarea cu tinerii şi, în cadrul Episcopiei, ca referent la Sectorul social-filantropic.

Tânărul Ipodiacon Vasile Pop a primit, din mâinile Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, Medalia omagială „Justinian Arhiepiscopul”, fiind un apropiat al marelui Arhiereul al Maramureşului, Justinian.

Ordinul omagial „Preot Nicolae Gherman” şi Medalia omagială „Preot Nicolae Gherman” au fost conferite artistelor maramu­re­şene Maria Mihali, Maria Casandra Hauşi şi Oana Font „în semn de înaltă apreciere şi aleasă preţuire pentru promovarea cântului, doinei şi a folclorului au­tentic românesc şi mara­mu­reşean, precum şi a portului, graiului, tradiţiilor sfinte româneşti, a pricesnelor liturgice şi a colindelor noastre străbune”.

 

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.