• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Marţi , 21 Septembrie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 12 Iulie , 2021

Hramul Mănăstirii Bârsana

Miercuri, 30 iunie 2021, când Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte pe cei 12 Apostoli, în ziua praznicală „Soborul celor 12 Apostoli”, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a slujit în sobor de Arhierei, la Mănăstirea Bârsana, de hram, alături de Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sus, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, în fruntea unui mare sobor de preoţi şi diaconi, în Altarul de vară al Mănăstirii, stareţă Stavrofora Filofteia Oltean, stareţa cu, poate, cea mai mare vocaţie de ctitor din România.

Întâmpinarea Ierarhilor cu mai multe procesiuni
Numărul credincioşilor care au venit la hramul Mănăstirii Bârsana de anul acesta a fost mai mare cu câteva mii faţă de alţi ani. De departe, s-a putut observa un lucru îmbucurător: anul acesta au fost mai multe procesiuni decât în alţi ani. Dacă puteam vorbi maxim de două-trei procesiuni în anii trecuţi, anul acesta au venit în întâmpinarea ierarhilor preocesiunile din Parohia gazdă, Bârsana, cu peste 150 de copii şi credincioşi, coordonaţi de preotul Marcel Oprişan, procesiunea din Parohia Bârsana - Valea Muntelui, condusă de preotul paroh Marius Florin Bizău, procesiunile din Săcel, trei la număr, din cele trei parohii ale localităţii, în frunte cu Pr. Dumitru Iuga, pe care l-am întâlnit cu procesiuni la multe hramuri de mă­năstiri, şi Pr. Ioan Macovei Zubaşcu, procesiunea din Parohia Breb cu preotul Vasile Marian Pop, procesiunea din Petrova, condusă de preotul Petru Florin Pop. Procesiunile au înconjurat biserica şi incinta mănăstirii, după obiceiurile procesiunilor, iar la primirea Ierarhilor au realizat un culoar lung şi multicolor de credincioşi, lung de câteva sute de metri, prin care ierarhii şi o parte din sobor, în dangăt de toacă şi sunet de clopote, au coborât spre Altarul de Vară pentru oficierea Sfintei Liturghii. A fost o primire impresionantă, cu multă bucurie pe feţele oamenilor, care aşteptau binecuvântarea Ierarhilor.


Sfânta Liturghie Arhierească
Un sobor mare, de peste 35 de preoţi şi diaconi, a slujit la hramul mănăstirii Bârsana, încât largul Altar de Vară, extins în urmă cu câţiva ani, ca să fie mai încăpător, a devenit arhiplin. Sfinţitul Sobor de Arhierei, preoţi şi diaconi, în mij­loc, cântăreţii cunoscutului Grup Psaltic „Theologos”, insta­la­ţiile tehnice pentru amplificare şi transmisie stăteau în partea exterioară.
A asistat la Sfânta Liturghie maica stavroforă Filofteia Oltean, stareţa Mănăstirii Bârsana, alte maici stareţe şi maici de la mănăstirile de pe Valea Izei.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Mara­mureşului şi Sătmarului, înfiinţat şi dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.
La Chinonic, cunoscuta interpretă Florentina Giurgi a interpretat un frumos cântec bisericesc dedicat Arhiepiscopului Justinian al   Maramureşului şi Sătmarului, iar preo­teasa Ioana Botiş, farmacistă, a cântat o priceasnă.
În rândul credincioşilor s-au aflat primarul Teodor Ştefanca al Bârsanei, Dr. Cherecheş Viorica, fost deputat, Ing. Mircea Leţiu, fost membru în Adunarea Naţională Bisericească.
„Soborul celor 12 Sfinţi Apostoli ne-a adunat din nou în comuniune de rugăciune, în Liturghie şi praznic mare şi sfânt la istorica Mănăstire Bârsana, care este o vatră monahală deosebită, dotorită faptului că are rădăcini adânci în pământul Maramureşului Voievodal şi a existat pe vremea imperiului, în secolul al XIV-lea.A fost soră cu Mănăstirea Peri, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Reînviată în 1990, cu piatra de temelie aşezată de Înaltpreasfin­ţitul Justinian, care a şi dăruit hramul „Soborul celor 12 Sfinţi Apos­toli”, mănăstirea a avut o evoluţie impresionantă. Asta este şi dovada că şi Dumnezeu a păstrat acest loc curat pe care nu s-a construit nimic şi că Dumnezeu a avut în proiectul Lui reînvierea acestei mănăstiri, ca dealtfel, învierea Sfintei Noastre Episcopii a Mara­mureşului şi Sătmarului. Astăzi, de sărbătoarea Soborului Sfinţilor 12 Apostoli, cei doi Ierarhi ai Maramureşului şi Sătmarului, îm­preună cu Preasfinţitul Veniamin al Basarabiei de Sud, suntem în Liturghie şi în sărbătoare. Am invitat doi ierarhi din Basarabia,  a răspuns Preasfinţitul Veniamin şi-i mulţumim, pentru că am vrut ca ţinuturile mult înlăcrimate, care au suferit mult în istorie, cum a fost Maramureşul, dezlipit de ţară, Bucovina, dezlipită de ţară, şi Basarabia, care este încă despărţită de ţară, să fim în comuniune de slujire şi să dăm anului acestuia, care este Anul Omagial al Românilor din afara graniţelor ţării, să dăm un semn că Biserica noastră Ortodoxă păstrează unitatea poporului ro­mân, că va fi şi va rămâne la datorie şi că va avea grijă de unitatea poporului şi că Sfinţii lui Dumnezeu din Biserica noastră Orto­doxă, sunt peste 100 de Sfinţi Români trecuţi în calendare în ultimele trei decenii, Sfinţii din ca­lendarul nostru bisericesc ne vor ţine împreună. Aşa cum ne adună Sfinţii 12 Apostoli, aşa ne adună toţi Sfinţii în comuniune de rugăciune. Să le păzim credinţa lor, să păzim mărturisirea lor, să trăim viaţa lor şi să ne umplem de binecuvântarea lui Dumnezeu şi de darul Sfântului Duh, Care s-a pogorât peste Apostoli şi peste Biserica lui Hristos la Rusalii”, a spus, în încheiere Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Cu multă bucurie am răspuns invitaţiei Preasfinţitului Părinte Iustin al Maramureşului şi Săt­marului, ca să ne rugăm astăzi împreună la hramul Mănăstirii Bârsana şi să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-a revărsat peste Biserica noas­tră, a precizat Preasfinţitul Părinte Veniamin al Basarabiei de Sud. Sunt impresionat de frumuseţea locului, dar şi de înţelepciunea Ie­rarhilor care păstoresc în această Eparhie, pentru că au ştiut ca pe vatra  vechiului aşezământ monahal să zidească o frumoasă mă­năstire, care este o oază de spiri­tualitate ortodoxă, unde toţi pelerinii şi credincioşii pot  să poposească, să se roage lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, să admire lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lumea noastră. Sunt foarte bucuros să văd mulţime multă de  credincioşi, să văd foarte mulţi tineri şi să admir portul popular al acestor credincioşi, ai tinerei generaţii şi, mai ales, felul în care ei trăiesc credinţa, felul în care ei se manifestă în viaţă şi îşi mărtu­risesc în fiecare zi crezul lor. Sunt continuatori ai vrednicilor români care au vieţuit pe aceste meleaguri şi, în acelaşi timp, dau o mărturie bună că doar prin păstrarea valorilor putem să ne manifestăm ca popor în istorie.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru bucuria de a fi la Mănăstirea Bârsana şi, de asemenea, mulţumim Preasfinţitului Iustin pentru dra­gostea pe care o are faţă de Basarabia, faţă de pelerinii care poposesc aici şi faţă de toţi cei care, vizitând locurile strămoşeşti, se bucură de legăturile care au fost şi care există între românii din toate colţurile României. Este adevărat că istoria a fost vitregă cu noi, însă astăzi avem posibilitatea  să ne rugăm îm­preună, să ne împărtăşim bucuriile  credinţei şi să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru această Liturghie la care am participat şi unde ne-am rugat împreună pentru prosperitatea şi binele poporului nostru.”


Cuvântul de învăţătură
„Praznicul de astăzi este aşezat de Sfinţii Părinţi ai Biseicii noastre Ortodoxe  strămoşeşti imediat după alt mare praznic, şi anume după cel al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, stâlpii Bisericii, numiţi de cântările bisericeşti sau Întâii între Apostoli, Mai Marii Apostolilor, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în cuvântul de învăţătură. În Maramureşul nostru Voievodal şi Sfânt, şi nu spun cuvinte mari, toţi sunteţi seminţie împărătească şi neam sfânt, şi toţi sunteţi gene de voievozi, se vede din ţinută, din măreţie, din înfăţişare, din veş­minte. Aici au trăit voievozii, se vede. În Maramureşul nostru drag şi sfânt, sărbătorile se ţin cu sfinţenie. Aşa că, iată, din nou, pentru a XXVIII-a oară,suntem  în această curte sfântă, în această incintă care a fost ultima reşedinţă episcopală voievodală a Maramu­reşului, cu ultimul ei Episcop Gavriil Ştefanca de Bârsana,nobil de Bârsana. S-a desfiinţat mănăs­tirea şi cu ultimul Episcop nu se ştie ce s-a întâmplat, poate a murit, poate sunt osemintele lui aici, poate a murit în Moldova, că noi eram sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar, eram sub stăpânirea Vienei, alt imperiu, apoi am trecut sub stăpânirea imperiului sovietic, Basarbia a fost sub imperiul ţarist şi apoi sovietic, şi acum suntem sub domnia altui imperiu, numit european, dar noi suntem vii şi adevăraţi, verticali şi creştini. Această vatră a rămas pentru că au fost oamenii demni şi creştini şi
n-au întinat-o, n-au construit aici nimic. Aşa a vrut Dumnezeu. Aşa s-au rugat sfinţii care au trăit aici, să rămână loc curat, ca apoi, când Dumnezeu a hotărât, să reînvie mănăstirea. Şi a înviat! În 1993, prin punerea pietrei de temelie de către Înaltpreasfinţitul Părinte
Justinian şi apoi, în 1994, au început să se arate miracolul lui Dumnezeu, când au venit maica stareţă şi măicuţele aici. Şi astăzi suntem martori la ceea ce vedem şi ne atra­ge ca un Sion românesc, ca un Ierusalim ceresc. Şi astăzi,suntem de sărbătoarea Sfinţilor 12 Apostoli, care sunt ocrotitorii dă­ruiţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian la punerea pietrei de temelie, şi apoi reconfir­maţi de Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, în 30 iunie 2012, la sfinţirea bisericii mănăstirii, în fruntea unui mare sobor de Ierarhi. Aceşti 12 Sfinţi ne adună şi pe noi în sobor de rugăciune, într-o lume, de, iată, minune. De ce? Pentru că aşa au fost ei şi aşa au fost construiţi şi hărăziţi de Dumnezeu să fie împreună în jurul Mântui­torului, Care i-a chemat din pescari şi I-au fost Apostoli şi prieteni apropiaţi. Apostoli şi prieteni i-a numit Mântuitorul. Şi le-a dat pu­terea asupra duhurilor celor necurate, spune Sfântul Apostol Matei „ca să le scoată afară, să tămă­duiască orice boală şi orice ne­putinţă în popor.”
Apoi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre faptele Apostolilor şi îndeplinirea misiunii lor pe pământ şi despre înfiinţarea Bisericii lui Hristos.


Distincţii
Preţuind valoarea faptelor, Prea­sfin­ţitul Părinte Episcop Iustin a dăruit mai multe distincţii cu ocazia hramului Mănăstirii Bârsana. Astfel, Preasfinţitului Părinte Veniamin al Basarabiei de Sud i-a dăruit un set arhiresc mara­mu­reşean, cruce şi engolpion, precum şi o bederniţă cu icoana Soborului Sfinţilor 12 Apostoli, în care este şi biserica Mănăstirii Bârsana.  
Maica stareţă Filofteia stavrofora şi maica Emanuela, stavrofora, care l-a îngrijit 20 de ani pe Înalt­preasfinţitul Arhiepiscop Justinian, au primit Ordinul „Justinian Arhie­piscopul”, care este, de fapt, „Crucea Justinian Arhiepiscopul”, scos cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea marelui Ierarh al Maramureşului şi Sătmarului, iar Mănăstirii Bârsana Medalia Cen­tenară „Justinian Arhiepiscopul”.
Primarul Teodor Ştefanca a primit, la fel, Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” pentru laici.
Cântăreaţa de muzică populară Florentina Giurgi a fost distinsă cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” pentru laici.
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Preafinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul au primit din partea Preasfinţitului Părinte Veniamin câte o bederniţă cu icoana Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetăţeii Albe Ismail.
Maica stareţă a primit icoana Sfntului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetăţii Albe Ismail, slujba şi Acatistul Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetăţii Albe Ismail.
Maica stareţă, stavrofora Filofteia, a dăruit celor trei ierarhi câte o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus, frumos înrămată.
Hramul Mănăstirii Bârsana s-a constituit într-un eveniment creş­tinesc de referinţă, cum se în­tâmplă, de fapt, de fiecare dată, o mare sărbătoare a creştinilor de pe Valea Izei şi de mai departe.

Andrei Fărcaş, redactor la revista
„Graiul Bisericii Noastre”
 

 


 

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.