• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Luni , 04 Martie 2024

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 4 Decembrie , 2023

Evenimente în cadrul proiectului “Sprijin pentru funcţionarea GAL Baia Mare” POCU/482/5/1/127124

Asociația Grupul de Acțiune Locală Baia Mare, beneficiar al proiectului ”Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectiv Specific 5.1., vine în sprijinul comunităţilor defavorizate din Municipiul Baia Mare, contribuind astfel la reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

Proiectul are în vedere o serie de evenimente cu comunitatea şi actorii sociali, în cadrul cărora, prin metode inovative de informare, consultare şi implicare a comunităţii şi actorilor sociali, vin să răspundă nevoilor comunităţii din teritoriul SDL, intervenţiilor propuse în SDL, şi să completeze procesele de dezbatere a celor mai bune soluţii şi integrare a acestora în proiectele implementate.

Astfel, până la această dată, au fost organizate 25 de evenimente de informare/ consultare/ animare pe temele dezvoltării locale cu un număr total de 648 de participanţi.

 

Evenimente de informare şi consultare cu actori sociali relevanţi

 

Mese Rotunde:

·         Abordarea integrată în dezvoltarea comunitară şi rolul actorilor sociali

·         Informarea asupra obiectivelor şi oportunităţilor SDL

·         Incluziunea socială a persoanelor din ZUM

·         Nevoile locuitorilor SDL

·         Indentificare participativă a posibilelor soluţii care să răspundă nevoilor

 

Expoziţii:

·         Curajul de a fi tu însuţi - expoziţie de pictură

·         Cartierul meu prin ochii mei - expoziţie de lucrări artistice

·         Portrete - oameni cu care ne mândrim

·         Clipe mai aproape de natură

·         Momente

 

Evenimente de informare si animare cu comunitatea

 

Concursuri:

·         Cartierul meu prin ochii mei - concurs de lucrări artistice

·         1 Iunie Împreună

·         Cartierul meu verde pentru un mediu curat

·         Sport fără bariere

 

Târguri, zile publice, spectacole

·         Târg "Crăciun pentru toţi"

·         Ziua Porţilor Deschise la GAL Baia Mare

·         "Dezbatere Publică privind oportunitățile și intervențiile SDL"

·         Seară de povești în prag de sărbători

·         Varga Roman - Simbol local - 8 Aprilie Ziua Internațională a Romilor

·         Oraşul în viziunea ta

·         Seara interculturală la GAL Baia Mare

·         Sărbătorim Împreună

·         Ziua Dezrobirii Romilor

·         Femeia- cea mai importantă fiinţă a comunităţii

·         Ziua Internaţională a Romilor Baia Mare 2023

 

La toate evenimentele s-a asigurat facilitarea accesului nediscriminat al bărbaţilor şi femeilor şi respectarea principiilor egalităţii de şanse şi de gen. De asemenea, s-a asigurat promovarea unui tratament de egalitate fără nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenenţă la categorii defavorizate. Astfel, prin natura evenimentelor, am asigurat accesul nediscriminatoriu al persoanelor cu dizabilităţi la toate activităţile şi la serviciile oferite în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 58 luni, începând cu 29 martie 2019, până la 31 decembrie  2023 şi are o valoare totală de 2.004.634,64 lei, finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, .

 Detalii despre proiect sunt disponibile pe www.galbm.ro. 

 

 

Cristina Frasin – Manager de proiect

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014-2020,     Cod SMIS 2014+ 127124

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.