• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Miercuri , 20 Octombrie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 14 Septembrie , 2018

Eugen Teodorovici „Trebuie să construim la nivelul UE un alt model de fundamentare al politicilor europene”

Discuțiile s-au axat pe apro­fundarea Uniunii Eco­no­mice și Monetare din pers­pectiva programului In­vestEU și a instrumentelor privind consolidarea reformelor structurale și stabilizarea macroeconomic[, propuse ]n urm[torul Cadru Financiar Multianual al UE, dar și pe propuneri­le pentru impozitarea economiei digitale.

}n privința programului InvestEU, România s-a pronunțat pentru asigurarea echilibrului geografic ]n alocarea fondurilor și a subliniat nevoia simplific[rii și flexibilit[ții ]n vede­rea acces[rii acestui program de c[tre Statele Membre. Programul In­vestEU este un nou program de investiții care va fi finanțat din bugetul UE, aferent Cadrului Financiar Multianual (CFM) 2021-2027, dup[ modelul Planului de Investiții pentru Europa (așa-numitul Plan Juncker). Fondul InvestEU va mobiliza investiții publice și private prin intermediul unei garanții de la bugetul UE ]n valoare de 38 de miliarde euro, care va sprijini proiectele de inves­tiții ale partenerilor financiari, cum sunt grupul B[ncii Europene de In­ves­­tiții (BEI) și alții, și va spori capa­citatea acestora de a-și asuma riscuri. Domeniile ]n care UE poate aduce cea mai mare valoare ad[ugat[ pentru a atrage investiții private sunt: infrastructur[ sustenabil[ (pân[ la 11,5 miliarde euro); cercetare, inovare și digitalizare (pân[ la 11,25 miliarde euro); ]ntreprinderi mici și mijlocii (pân[ la 11,25 miliarde euro); investiții sociale și competențe (pân[ la 4 miliarde euro).

Legat de Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale și Funcția de Stabilizare, România susține instrumentele care faciliteaz[ convergența ]n interiorul UE și necesitatea ca acestea s[ fie accesibile tuturor statelor membre, indiferent dac[ sunt parte a Zonei Euro. Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale are trei componente: instrumentul de realizare a reformelor - 22 miliarde euro, asistenț[ tehnic[ – 840 milioa­ne euro și facilitatea pentru conver­genț[ – 2,16 miliarde euro.

În discuțiile privind propunerile pentru impozitarea economiei digitale, România și-a reiterat sprijinul pentru eforturile de identificare a unei soluții comune la nivelul Statelor Membre UE și pentru cooperarea cu OECD pentru adoptarea unei soluții la nivel global.

În marja reuniunii ECOFIN, minis­trul Eugen Teodorovici a avut o ]ntrevedere cu miniștrii de finanțe membri ai Partidului Socialiștilor Europeni (PES), prezidat[ de minis­trul german al finanțelor, Olaf Scholz. Discuțiile s-au axat pe marginea unei Scheme europene de asi­gu­rare ]mpotriva șomajului, iar mi­nistrul român de finanțe si-a exprimat rezerva faţă de oportunitatea introducerii la nivelul UE a unei astfel de scheme.

 

 

„Familia PES este promotoare a solidarit[ții la nivel european şi acest principiu trebuie avut în vedere şi în calibrarea unei funcții de stabilizare macroeconomic[ la nivelul Uniunii Europene. Numai că, declanșarea automat[ a unui asemenea instrument nu poate să ţină cont doar de criterii care avantajeaz[ unele state membre şi în special tot pe cele dezvoltate economic, ]n defavoarea celorlalte. ]n Europa Central[ și de Est, de exemplu, șomajul nu a ]nregistrat cote alarmante nici în perioada de criză, problema principala fiind migrația forței de munc[ calificat[ c[tre state mai prospere din Vestul Europei. Acest fenomen duce la dezechilibre majore pe piața muncii, care afecteaz[ potențialul de creștere și ]ncetinește convergența la nivelul UE. Prin urmare, funcția de stabilizare macroeconomic[ trebuie s[ aib[ ]n vedere în special interesele statelor afectate de deficit al ocup[rii pe piața muncii şi trebuie să aibă ca principal scop sprijinul financiar pentru acţiuni de încurajare a întoarcerii forţei de muncă în ţările de ori­gine. Trebuie să construim la nivelul UE un alt model de fundamentare a politicilor europene care să presupun[ promovarea intereselor cetăţenilor de jos în sus, de la nevoile reale ale acestora c[tre decidenți şi nu invers”.
Eugen Teodorovici,
ministrul Finanțelor Publice

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.