• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Luni , 20 Septembrie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Miercuri , 7 August , 2019

Consiliul Județean Maramureș cofinanțează cu suma de 1.291.629,29 lei proiectul „Noi servicii sociale în comuna Mireșu Mare”

Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități, promovarea integrării sociale și profesionale a acestora, precum și dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituționalizării persoanelor din comunitate sunt priorități naționale și județene pentru perioada 2014 – 2020.

 

 

DGASPC Maramureș, în calitate de solicitant, a depus în parteneriat cu unitatea administrativ-teritorială Mireșu Mare, în cadrul Programului de Interes Național (PIN), „Înfiin­țarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea institu­ționalizării persoanelor cu dizabi­lități din comunitate”, propunerea de proiect „Noi servicii sociale în comuna Mireșu Mare”, care vizează restructurarea centrului rezidențial de capacitate mare – Centrul de Îngrijire și Asistență Poienile de sub Munte unde sunt îngrijiți, în prezent, 109 beneficiari.
Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în Strategia DGASPC Maramureș 2015 – 2020, respectiv la Obiectivul 4., Tranziția adulților din centre mamut spre servicii bazate pe comunitate și familie, acțiune care va contribui la îmbu­nătățirea vieții persoanelor cu dizabilități.
Proiectul a fost admis spre finanțare, urmând a se semna Convenția de finanțare și a se implementa în perioada stabilită în Ghidul Solicitantului, respectiv de la data semnării convenției de finanțare până în 30 noiembrie 2020.
Bugetul total al proiectului este de 3.843.584,82 lei, din care suma solicitată de la Autoritatea finan­țatoare este de 2.551.955,57 lei, iar contribuția proprie a solicitantului este de 1.291.629,27 lei.
Scopul proiectului este de a dezvolta un sistem complementar, comprehensiv și funcțional de servicii sociale alternative de sprijin – patru locuințe protejate cu o capacitate de zece locuri fiecare în localitatea Tulghieș și un centru de zi în localitatea Iadăra, în vederea dezins­ti­tuționalizării unui număr de 40 de persoane cu dizabilități de la Centrul de Îngrijire și Asitență Poienile de sub Munte și prevenirea institu­ționalizării persoanelor cu dizabi­lități din comunitatea Mireșu Mare. În acest sens s-a încheiat un acord de parteneriat cu UAT Mireșu Mare, în baza căruia aceasta va da în folosință cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 20 de ani, către DGASPC Maramu­reș, un teren în suprafață de 5.000 de metri pătrați, situat în localitatea Tulghieș și va acorda dreptul de a efectua lucrări de construcție, amenajare și dotare pentru obiectivele de investiții, respectiv patru locuințe protejate ce vor asigura condiții de locuit și servicii de specialitate conform standardelor minime de calitate pentru persoanele cu dizabilități. Pentru dezvoltarea Centrului de zi, cu o capacitate de 40 de locuri, UAT Mireșu Mare va da în folosință către DGASPC, cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 10 ani, ½ din imobilul în care a funcționat Școala Gnerală Iadăra, care va fi reabilitată și dotată corespunzător în vederea acordării serviciilor cu scopul de a preveni instituționalizarea persoanelor cu dizabilități din comunitate.
 

 

DGASPC va suporta din fonduri proprii cheltuielile neeligibile
 

Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte, în calitatea sa de compartiment de resort din aparatul de specialitate, în urma verificării documentelor și cerin­țelor pentru realizarea proiectului propus, consideră că pentru continuarea demersurilor inițiate sunt îndeplinite condițiile pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind implementarea proiectului „Noi servicii sociale în comuna Mireșu Mare” din cadrul PIN 2018, condiționat de asuma­rea de către conducerea executivă a DGASPC Maramureș a unei planificări ri­guroase, atât din punct de vedere financiar, cât și al resurselor umane prin încadrarea în bugetul propriu și în schema de personal existentă.
În urma acestor rapoarte și note de fundamentare, în ședința or­dinară a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc în 25 iulie, la Borșa și a fost condusă de președintele Gabriel Zetea, alături de care s-au aflat vicepreședinții Ioan Doru Dăncuș și George Moldovan, dar și secretarului Județului, Aurica Todoran, aleșii județeni au aprobat încheierea Acordului de parteneriat. Acesta este realizat între Direcția Gene­rală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș (DGASPC), în calitate de solicitant și UAT Mireșu Mare, în cali­tate de partener privind parti­­ciparea la selecția publică de proiecte în cadrul Programului de Interes Național în domeniul Protecției Drepturilor Persoanelor cu Diza­bilități. Consilierii au aprobat co­fi­nanțarea cu suma de 1.291.629,27 lei din valoarea to­tală a proiectului de 3.843.584,84 lei, cu mențiunea că DGASPC va suporta din fonduri proprii cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și toate costurile suplimentare în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului. Tot DGASPC Maramureș îi revine datoria ca, pe o durată de minimum zece ani în cazul construcției celor patru locuințe și minimum cinci ani în cazul imobilului cu destinația centru de zi pentru persoanele cu dizabilități, în comuna Mireșu Mare, să asigure sustenabi­litatea serviciilor sociale înființate.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.