• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Joi , 09 Februarie 2023

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 4 Martie , 2019

Bogdan Tomoiagă: „Ordonanța adoptată de Guvern aduce soluții pentru impulsionarea investițiilor în infrastructura de turism”

Maramureșeanul Bogdan Tomoiagă, secretar de stat în Ministerul Turismului a vorbit despre Ordonanța de Urgență adoptată de Guvernul României, zilele trecute, care privește stabilirea unor măsuri pentru finanțarea investițiilor în turism.

„Conform actului normativ, prin derogare de la Legea nr. 273/2006, investițiile în turism se pot finanța pe o perioadă care se poate întinde până la patru ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă doi ani. OUG adoptată de Guvern reglementează modalitățile prin care se pot deconta sumele contribuției de la bugetul de stat, utilizarea sumelor transferate de la bugetul Ministerului Turismului, precum și posibilitățile de recupe­rare a acestora pentru nerespectarea prevederilor legale sau contractuale. Ordonanța de guvern cu privire la finanțarea investițiilor în turism adoptată zilele acestea aduce soluții pentru impulsionarea investițiilor în infrastructura de turism finanțate de către Guvern și realizate de către autoritățile publice locale. Beneficiarii acestor contracte de finanțare vor avea, prin prevederile bugetare și contractele de finanțare, garanția alocării fondurilor pentru finalizarea investițiilor finanțate”, a precizat secretarul de stat în MT, Bogdan Tomoiagă.

Potrivit OUG, începând cu anul 2019, Ministerul Turismului încheie cu autorităţile administraţiei publice locale contracte de finanţare multianuale pentru lucrările rămase de executat sau pentru lucrările executate și nedecontate din contractele de lucrări aflate în derulare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare. Creditele buge­tare aferente contractelor de finan­ţare încheiate se transferă be­ne­ficiarilor
în limita bugetului anual al Ministerului Turismului aprobat cu această destinaţie, în ordinea cro­nologică de înregistrare a solici­tării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea serviciilor / lucrărilor executate. În situaţia în care beneficiarii decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite au dreptul să solicite recupe­ra­rea acestora la Ministerul Tu­­ris­­mului, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinaţie.

Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor şi de modul de utilizare a sumelor
În cazul în care beneficiarii utili­zea­ză sumele transferate cu neres­pectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Turismului notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate ne­cu­venit. În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele respective, Ministerul Turismului solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
După recuperarea sumelor de la be­neficiari, Ministerul Turismului co­mu­nică în scris Ministerului Fi­­nan­­ţelor Publice, care dispune încetarea restric­țiilor.
Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri, servicii, lucrări, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate. Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Turismului toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor pre­zentate, a explicat secretarul de stat în Ministerul Turismului, Bogdan Tomoiagă.


„Ordonanța de guvern cu privire la finanțarea investițiilor în turism adoptată zilele acestea aduce soluții pentru impulsionarea investițiilor în infrastructura de turism finanțate de către Guvern și realizate de către autoritățile publice locale. Beneficiarii acestor contracte de finanțare vor avea, prin prevederile bugetare și contractele de finanțare, garanția alocării fondurilor pentru finalizarea investițiilor finanțate”

Secretarul de stat în MT, Bogdan Tomoiagă

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.