• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Duminică , 21 Aprilie 2024

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 10 Iulie , 2020

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Șişești, nr. 430, Șişești, județul Maramureș, telefon: 0262-298000, fax: 0262-298001, e-mail: primariasisesti@yahoo.com, cod fiscal: 3627277.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: bun imobil aparținând domeniului public al Comunei Şişeşti - teren în suprafaţă de 6 mp înscris în CF 52806 Şişeşti, număr cadastral atribuit 52806 în vederea construirii unui panou publicitar, documentaţie aprobată prin HCL 36/17.06.2020, temei legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere de la sediul Primăriei Comunei Şişeşti, Şişeşti nr. 430.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariat, Şişeşti nr. 430.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita costul documentației de atribuire, 500 lei, la casieria instituţiei.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24/07/2020, ora 13.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03/08/2020, ora 13.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Şişeşti, nr. 430, Şişeşti, județul Maramureş.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04/08/2020, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Şişeşti, Şişeşti nr. 430, județul Maramureş.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Maramureş, Mun. Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2A, Telefon: 0262-218235 – 40, Fax: 0262 – 218209, E-mail: tr-maramures-reg@just.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09/07/2020.

 

Primar

Ioan Mircea TENTIS

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.