• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Marţi , 21 Septembrie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 19 Iulie , 2021

Albumul Aniversar IUSTIN – Episcopul Tinerilor

Darul tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului și a tinerilor din țară, participanți la Întâlnirile Tinerilor Ortodocși 2013 -2014.

Printre toate frumusețile vieții pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna noas­tră, întâlnim în firea omului un simțământ aparte pornit din dorința de a-și manifesta atașa­mentul, simpatia, prietenia… dra­gostea. O astfel de exprimare în viu grai a ceea ce sufletul simte și a ceea ce face ca sensibila coardă a inimii să vibreze, a dat naștere, de-a lungul timpului, celor mai mari capodopere de geniu. O astfel de simțire ne încearcă și pe noi, fiii și fiicele Maramureșului și Sătma­rului, care din darul lui Dumnezeu ne-am născut în acest ținut al credinței și care am avut binecuvântarea de a crește și de a ne forma în sânul Bisericii.  
La acest moment aniversar, când Preasfințitul Părinte Iustin împli­nește șaizeci de ani de viață, când toți cei apropiați se îndreaptă cu gânduri și urări de bine și frumos, noi, tinerii eparhiei, care am avut prilejul să participăm la proiectele și activitățile întreprinse la inițiativa și sub îndrumarea Preasfinției Sale și am avut bucuria să-l cunoaștem îndeaproape, să ne mărturisim fră­mântările, să ne împărtășim împlinirile, să-i ascultăm predica ori să luăm parte, împreună chiar, la jocuri în tabere, am socotit de cuviință să-i oferim cel mai de preț dar care se poate, adunând într-un buchet al celor mai prețioase flori, mărturiile noastre în imagini și cuvinte. Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, am înfăptuit această lucrare - Albumul Aniversar Iustin - Episcopul Tinerilor, care va rămâne peste timp imaginea vie a felului minunat în care Dumnezeu, prin slujitorul Său, a crescut mlădițele Bisericii Sale.

Lucrarea este prefațată de Preafe­ricitul Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - care surprinde, prin cuvinte alese, sta­tura Preasfințitului Părinte Iustin ca ierarh al Bisericii Ortodoxe Ro­mâne, membru al Sfântului Sinod și Întâistătător al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramu­reșului și Sătmarului: „Mărturisitor și slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, noul păstor și părinte du­hovnicesc al credincioșilor orto­docși din Eparhia Maramureșului și Sătmarului, eparhie venerabilă prin vechimea ei istorică, a împlinit și a înmulțit faptele iubirii milostive, prin fondarea mai multor instituții și așezăminte social-filantropice, prin promovarea învățământului teologic seminarial și universitar, prin centre și proiecte culturale și pastoral-misionare, având ca prioritate lucrarea pastorală consacrată copii­lor, tineretului și familiei”  (Preafe­ricitul Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro­mâne).


În același ton, Înalt Preasfințitul Părinte Andrei – Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în câteva pagini, sub genericul „Arta artelor este să-l formezi pe om”, creionează portretul duhovni­cesc al celui care i-a fost și îi este frate întru slujire și colaborator neîntrerupt întru slujirea Bisericii și a tineretul creștin, Preasfințitul Părinte Iustin: „Cu multe daruri l-a binecuvântat Dumnezeu. Pe lângă faptul că este un păstor râvnitor, un edil plin de har, în același timp este și preocupat de generațiile tinere. Activitățile cu tinerii sunt grăi­toare… Știe Preasfințitul Iustin că omul ca să devină om trebuie să fie format. Nimeni să nu creadă că poate fi om adevărat, decât dacă a învățat să acționeze ca om”
(Înalt Preasfințitul Părinte Andrei – Mi­tropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului).

Înaintea expunerii capitolelor
, Preasfințitul Părinte Timotei Săt­măreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, ca ucenic de o viață al Preasfinției Sale Iustin și în calitate de coordonator al acestui proiect, la ceas aniversar, prin cuvântul intitulat „Dăruire sfântă și noblețe sufletească” trasează cu multă măiestrie un arc peste timp, a ierarhului de ieri și de azi, rea­lizând astfel cuvenita introducere a lucrării de față: „Este bine ca, din când în când, în curgerea timpului, să ne așezăm la hotarul memoriei și să privim în urmă la drumul parcurs; să vedem ce am înfăptuit, ce am semănat, ce roade culegem, ce lecții am învățat și ce mai avem de înfăptuit. În lumina acestor principii, la ceas aniversar, aplecați asupra foii albe de hârtie, depănăm din caierul istoriei trăsături dominante, evidente și pilduitoare în persoana Părintelui nostru duhovnicesc…”(Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul – Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului).

Albumul debutează cu biografia părintelui episcop, capitol intitulat „IOAN HODEA – tinerețe pusă în slujba lui Dumnezeu”, care surprinde etapele chemării, ale for­mă­rii și dezvoltării, de la coconul din Rozavlea de pe Valea Izei, îndră­gostit de valorile sfinte ale acestui pământ binecuvântat, la Preasfin­țitul Părinte Iustin, ales și înscăunat ca Întâistătător al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului.
Cel de-al doilea capitol, „Călugăria primilor ucenici”, surprinde, prin cuvintele Preacuviosului Părinte Maca­rie Motogna (Exarh eparhial și stareț al Mănăstirii Rohia), tactul pe–dagogic și darul de a forma oameni pentru Biserica lui Hristos pe care Preasfinția Sa le-a pus în operă spre a consolida duhovnicește obș­tea Mă­năstirii Rohia, iar mai apoi întreaga eparhie prin ucenicii mandatați.  


Al treilea capitol aduce în fața noastră evenimentul internațional al întâlnirii tinerilor creștini de la Loreto – Italia din anul 1995, moment în care tânărul episcop Iustin Sigheteanul a fost mandatat de către Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a însoți delegația tinerilor români la acest eveniment atât de important pentru lumea creștină. Punctul culminant îl constituie întâlnirea Preasfinției Sale Iustin cu Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea supranumit „Papa Tinerilor”, ca un act simbolic de salut al prezenței tinerilor români. Cu siguranță, această întâlnire și discuția ce i-a urmat au lansat ecouri peste timp ale căror rever­berații le simțim până astăzi, un moment  aparte, o întâlnire unică și un schimb de idei care avea să nască în mintea și inima tânărului ierarh dimensiunea și dorința unei noi abordări în raport cu tinerii. Relatarea întâmplărilor și evoluția întregului parcurs ne sunt aduse înainte de Preacucernicul Părinte Mircea Alexă Uță (Consilier Patriarhal) prezent la acest eveniment.  

Începând cu al patrulea capitol
, „Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români Baia Mare”,  și cel de-al cincilea, „Asociația Tine­rilor Ortodocși ai Catedralei Episcopale Maramureșene”, încep să curgă ca un șuvoi de apă lină cuvintele simple și sincere ale tineri­lor marcați de prezența atât de firească a ierarhului în viața lor. Ambele asociații au fost înființate la inițiativa Preasfinției Sale de care, mai apoi, s-a îngrijit permanent pentru ca activitățile tinerilor să se deruleze în mod constant. Liturghiile arhierești, hramurile ca­tedralei, activitățile pentru copii au făcut ca tinerii să fie parte din viața eparhiei, iar viața Bisericii să fie parte din viața lor.
Capitolul șase prezintă imagini și mărturii din tabere, școli de vară și alte activități cu tinerii desfășurate de-a lungul anilor. Primele tabere au fost organizate în munții Țibleș de către părintele Florin Stan, iar pre­zența Preasfințitului Părinte Iustin a fost una constantă, la fie­care ediție, punându-se astfel teme­lie, an de an, la ceea ce a însemnat mai apoi proiectul eparhiei de a organiza tabere pentru tineri în tot cuprinsul acesteia. Astfel, dacă în anul 2005 se organiza prima și singura tabără, în anul 2018 Episcopia Maramureșului și Sătmarului centraliza peste 180 de tabere și acti­vități cu tineretul inițiate de preoții eparhiei doar în acel an. Indiferent de numărul taberelor, Preasfinția Sa i-a obișnuit pe tineri cu vizite ocazionale, prilej cu care a intrat în jocul lor, a ținut cateheze și a împărtășit gânduri și trăiri mult ziditoare de suflet.   


Reuniunea Națională a Tinerilor Ortodocși 2013, cel de-al VI-lea capitol, prezintă începutul unui frumos proiect destinat tinerilor, care avea să se extindă pe întreg teritoriul țării. La acest eveniment au participat peste 1200 de tineri din nord - vestul Transilvaniei, o ade­vărată sărbătoare a orașului Baia Mare care avea să devină o sărbă­toare a tinerilor creștini din întreaga lume. În anul 2014, evenimentul a cunoscut o și mai mare amploare prin participarea a peste 3500 de tineri din întreaga țară și de peste hotare. Evenimentul este descris în capitolul VIII. În 2015, manifestarea continuă la Cluj-Napoca, la care participă 800 de tineri din Episcopia Maramureșului și Sătma­rului cu toată frumusețea chipului și a portului, a viețuirii și a simțirii pur românești. Preasfințitul Părinte Iustin a susținut o meditație pentru cei 6000 de tineri  adunați în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca. Cuvântul este redat integral în capitolul IX al albumului.
Capitolul X prezintă un eveniment unic în pleiada activităților  de tineret din episcopia noastră. Mănăstirea Rohia, locul întâlnirii de taină a omului cu Dumnezeu, a fost gazda unei întâlniri de suflet sub genericul „Părintele și Copiii” care a adunat în biserica nouă a mănăstirii peste 200 de tineri din întreaga eparhie. O experiență me­mo­rabilă în care ierarhul tinerilor, înconjurat de cei pe care îi prezintă și îi reprezintă înaintea lui Dumnezeu, își împărtășesc unii altora din frumusețea și farmecul vieții.
În 2019, are loc din nou o Întâlnire a Tinerilor Ortodocși, la nivel regional de această dată, a tinerilor din Mitropolia Clujului, Maramure­șului și Sălajului, sub genericul „Iubesc, satul românesc!”. Discuții tematice, workshopuri, cântece, joc și voie bună, seri de rugăciune și pro­cesiunea „Bucuria de a fi creștin” au fost parte din programul acestui proiect descris în capitolul al XI-lea.

„Drumul Catedralelor de Lemn ale Maramureșului” a reprezentat călă­toria de cinci zile a 50 de tineri porniți în căutarea sufletului românesc. Călătoria a fost realizată prin intermediul căruțelor trase de cai pe traseul a 250 de kilometri din Rogoz până în Borșa, cu popas la șaispre­zece biserici de lemn, adevărate chivote ale credinței și spiritualității noastre românești. Acest proiect a fost inițiat, gândit și împlinit de Părintele Episcop Iustin prin Sectorul Teologic Educațional al episcopiei noastre și realizat prin sus­ți­nerea Consiliului Județean Maramureș. Zilele peregrinării, cursul evenimentelor și farmecul întâm­plărilor sunt descrise detaliat în jurnalul de călătorie din capitolul XII.  
Sâmbătă, 27 decembrie 2014, în Catedrala Episcopală din Baia Mare, Sfântul Arhidiacon Ștefan a fost proclamat Ocrotitor al Tine­rilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului. De atunci până astăzi, această zi reprezintă o sărbă­toare a eparhiei, mai ales că în aceeași zi a anului 2016, Preasfinția Sa a fost înscăunat Episcop titular al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului. În capitolul XIII, sunt înșirate imagini emblematice de la fiecare ediție.
Ora de religie are însemnătatea ei, deosebit de importantă pentru formarea tânărului aflat în plin traseu al dezvoltării sale și fiecare materie are farmecul ei prin intensitatea ener­giei pe care profesorul reușește să o transmită elevilor. Cu atât mai mult, o oră de religie poate inspira dacă îl are ca dascăl pe însuși Ierar­hul locului. Astfel de ore de religie au loc într-o sală de clasă cu totul aparte, cel mai frumos laborator al orei de religie - Catedrala Epis­copală „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde Preasfinția Sa Părintele Episcop Iustin îi învăluie cu dra­goste pe copii și tineri relatându-le cu multă însuflețire frumoasa istorie a mântuirii neamului omenesc. Imagini cu un deosebit impact găsiți în capitolul XIV, intitulat „Ora de religie cu Preasfințitul Pă­rinte Iustin”.  

Albumul se încheie apoteotic
prin mesajul Părintelui Episcop de 1 Iunie – Ziua Internațională a Co­pilului, prilej cu care în ziua în care își serbează ocrotitorul, pe Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, Preasfin­ția Sa este înconjurat de copii și tineri, sărbătorindu-se unii pe alții într-o frumoasă manifestare a bucuriei. Imaginile unui 1 iunie inedit, a anului 2021, surprinse în capitolul XV, pun bazele a ceea ce va fi o tradiție în Eparhia Maramu­reșului și Sătmarului, fapt care subli­niază încă odată spusele Preasfin­ției Sale, că măreața Catedrală „Sfânta Treime” din Baia Mare este și va fi pe veci Catedrala Copiilor și a Tinerilor.   
Lucrarea neobosită în ogorul Bise­ricii a cunoscut diverse forme de manifestare în concordanță cu provocările lumii și necesitățile fiecărui credincios în parte, ca mădulare vii ale Trupului lui Hristos. Cu atât mai mult, lucrarea cu tineretul a fost una dintre cele mai mari provocări pe care slujitorii Bisericii s-au văzut nevoiți să o depășească, îndeosebi după perioada sumbră a comunismului și cu asupra de măsură, astăzi, în această vreme a post-modernismului cu ale cărui ispite și tulburări cu toții ne confruntăm.

În acest context, păstorul duhovni­cesc al credincioșilor din cele două județe - Maramureș și Satu Mare – Preasfințitul Părinte Iustin, îngândurat și îngrijorat dar, totodată, inspirat și bine ancorat în realitatea eparhiei, în care  păstorea nu de mulți ani alături de venerabilul arhiepiscop Justinian, a avut un gând de la Dumnezeu care a rodit mai apoi și rodește și azi prin frumusețea tinerilor din sutele de parohii ale Eparhiei Maramureșului și Sătmarului.
Preasfinția Sa, episcop tânăr fiind, s-a așezat în mijlocul tinerilor, ascultându-le dorințele, neliniștile și frământările; și, în lumina expe­rienței monahale, ca stareț al Mănăstirii Rohia, ca ucenic al mari­lor părinți îmbunătățiți și formator de ucenici mai apoi, s-a coborât în mijlocul tinerilor din întreaga eparhie după modelul Sfântului Ioan Botezătorul spre a deschide calea tinerilor către Hristos – tânărul prin excelență prezent în chip real ieri și azi. Cu o voință puternică și o determinare pe mă­sură, a îndemnat și a îndrumat pe toți preoții eparhiei să acorde un interes deosebit tinerilor, să organizeze activități prin care să îi cucerească pe tineri pentru Hristos, să le înțeleagă neputințele și să le treacă cu vederea stângăciile, să-i investească cu încredere și să le ofere responsabilități ca, astfel făcând, vlăstarele tinere să devină falnici stejari, de neclintit în fața oricăror vânturi ale acestui veac.
Amintirile copiilor de ieri și mărturia tinerilor de azi creionează portretul ierarhului plin de vigoare și carismă care le-a arătat calea spre Hristos prin însăși prezența sa caldă și  prietenoasă, fiind el însuși chip al Celui Care l-a trimis.

Datorită acestor fapte mult inspirate și atât de bine lucrate,pe drept cuvânt, noi, fiii și fiicele Maramureșului și Sătmarului,îl declarăm, prin lucrarea de față, pe Preasfințitul Părintele Nostru, IUSTIN - EPISCOPUL TINERILOR.

 

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.