• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Marţi , 07 Decembrie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 2 Iunie , 2017

„Studiind Teologia, viaţa oricărui tânăr sau adolescent se poate schimba fundamental”

Reporter: De anul acesta, domeniul de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Litere, poartă numele „Justinian Arhiepis­co­pul”. De ce este importantă noua denumire și ce implicații are pentru segmentul universitar?

Conf. univ. dr. Adrian Gh. Paul: Într-ade­văr, începând cu data de 30 ianuarie 2017, cu ocazia hramului Şcolilor Teologice, de Sfinţii Trei Ierarhi, organizat şi susţinut de către profesorii universitari şi studenţii teo­logi în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, Preasfinţia Sa dr. Iustin HODEA, urmaş vrednic, ucenic devotat şi împreună-slujitor cu Î.P.S. Just­inian, Episco­pul ales şi desemnat titular al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, a decretat în mod public şi oficial ca Departamentul de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultăţii de Litere să poarte numele arhipăstorului sufletesc Justinian Chira -Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului.
O astfel de denumire este una im­portantă pentru noi întrucât toate Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Universităţile de Stat din România au pus instituţia universitară sub oblăduirea unor personalităţi ilustre din regiunea în care-şi desfăşoară activitatea didactică. De pildă, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti se intitulează „Facultatea de Teologie Ortodoxă – Justinian Patriarhul”, cea din Iaşi se intitulează „Facultatea de Teologie Ortodoxă - Dumitru Stăniloae”, iar cea din Cluj-Napoca poartă denumirea „Facultatea de Teologie Ortodoxă - Nicolae Ivan”, să nu mai vorbim de cea din Sibiu care poartă numele de „Facultatea de Teologie Ortodoxă - Andrei Şaguna”.
Acest lucru este unul firesc şi merituos, întrucât toate figurile impresionante din zone diferite ale Ţării şi-au aşezat instituţia academică universitară sub ocrotirea teolo­gilor ori a ierarhilor iluştri. Acest gând nobil cred că l-a avut şi Preasfinţitul Părintele nostru Iustin şi socotesc că a fost cu adevărat inspirat de Dumnezeu deoarece şi pentru noi, cei din Baia Mare, care activăm neîntrerupt de peste 25 de ani în Universitatea băimă­reană prin susţinerea şi cu aportul major al Î.P.S. Arhiepiscop Justinian, această denumire ne onorează şi ne responsabilizează, întrucât personalitatea Î.P.S.-lui Justinian este una uriaşă şi complexă, atât în plan cultural-teologic, cât şi gospodăresc, filantropic şi duhovnicesc. Pentru segmentul universitar această denumire are o contribuţie decisivă, ea fiind o recunoaştere şi o mărturisire la nivel academic-universitar a figurii impresionante a Î.P.S. Arhiepiscop Justinian, de­semnat şi încununat de Universitatea de Nord din Baia Mare, în 27 mai 2010, cu cea mai înaltă distincţie universitară, cea de Doctor Honoris Causa. Deci, nu mi se pare întâmplătoare denumirea ci, dimpotrivă, providenţială şi firească.

Reporter: Pe scurt despre Sesiunea de comunicări dedicată ÎPS Justinian?
Conf. univ. dr. Adrian Gh. Paul: Noua denumire pe noi cei implicaţi în sistemul de învăţământ universitar ne onorează spuneam, şi ne responsabilizează, întrucât avem dreptul de acum înainte şi datoria de a organiza manifestări culturale şi ştiinţifice, sesiuni de comunicări ştiinţifice pentru profesori şi studenţi, colocvii, simpozioane şi chiar congrese ştiinţifice, prin intermediul cărora să contribuim la evidenţierea înaltei persona­li­tăţi spirituale şi culturale a Î.P.S. Arhiepiscop Justinian pentru a fi cunoscut şi apreciat, recunoscut şi mărturisit ca un păstor de suflet iubitor, un părinte bun, un mare cunoscător al vieţii duhovniceşti, un profund şi fin cunoscător al învăţăturilor teologice, un exemplu de urmat şi un autodidact pentru tinerii de astăzi care vor să slujească Biserica strămoşească şi Neamul românesc după chipul unui astfel de exemplu şi model.
Icoana plină de bunătate, blândeţe şi sfin­ţenie a Î.P.S. Arhiepiscop Justinian este una strălucitoare şi demnă de apreciat, astfel încât ne-am hotărât să organizăm pentru tinerii studenţi teologi o Sesiune de comuni­cări ştiinţifice, în cadrul căreia ei înşişi să poată veni mai aproape de personalitatea ilustră a Părintelui Arhiepiscop Justinian. Şi au făcut-o cu multă îndrăzneală, responsabil şi plini de entuziasm, lucru uşor de evidenţiat prin lucrările elaborate şi referatele alcătuite şi susţinute. Într-un cuvânt, aş spune că a fost o adevărată mărturisire făcută de cei mai tineri dintre ucenicii şi fiii duhovniceşti ai Î.P.S. Arhiepiscop Justinian.
Reporter: Ce proiecte are Facultatea de Litere, domeniul Teologie Ortodoxă în perioada următoare?
Conf. univ. dr. Adrian Gh. Paul: Locul pe care-l deţine Departamentul de Teologie Or­todoxă „Justinian Arhiepiscopul” în cadrul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare este unul major, aşa cum impresionantă şi prestigioasă este prezenţa oricărei Facultăţi de profil teologic în orice Universitate din ţară, conferind un statut aparte instituţiei universitare din care face parte, o ţinută elegantă şi un mod de manifestare sobru, imprimat de un duh de viaţă şi mărturisire creştinesc.
În decursul anilor, după 1990 ne-am făcut acut simţită prezenţa prin numărul mare de studenţi care s-au înscris şi au absolvit la specializările acreditate de Teologie Orto­doxă Didactică (peste 400 de absolvenţi), Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială (până în anul 2008, peste 450 de absolvenţi) şi Teologie Ortodoxă Pastorală (din anul 2008, peste 300 de absolvenţi). Mare parte din ei sunt astăzi cadre didactice în învăţământul primar, gimnazial şi liceal de Stat, o bună parte funcţionează în instituţii sociale pe lângă primării, asociaţii filantropice şi organizaţii sociale de Stat, bisericeşti ori private, iar altă parte sunt hirotonisiţi preoţi şi diaconi în sânul comunităţilor parohiale din Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului. Mulţi dintre ei şi-au continuat studiile de aprofundare la nivel teologic absolvind cursuri de masterat la Baia Mare, iar de aici o mică parte şi-au continuat stu­diile la Şcolile doctorale din ţară şi străi­nătate. Aşa încât ne mândrim cu Departa­mentul nostru care, alături de alte domenii de specialitate, ocupă un loc important în rândul alegerilor din partea tinerilor şi a cercetării didactice şi ştiinţifice efectuate în cei peste 25 de ani de activitate universitară neîn­treruptă.
Cred că este o recunoaştere a prodigioasei activităţi şi a consolidării noastre, în calitate de cadre didactice universitare abilitate, de unde şi alegerea, desemnarea şi numirea mea în funcţia de prodecan al Facultăţii de Litere şi, mărturisesc, sunt onorat să reprezint specializările teologice în cadrul acestei prestigioase şi de tradiţie facultăţi din Baia Mare. Nu ne dorim decât să ne aducem aportul şi contribuţia la dezvoltarea învăţământului universitar băimărean, pregătind cadre didactice profesioniste şi oameni destoinici pentru sistemul de învăţământ preuniversitar, pentru viaţa socială, pentru administraţiile locale şi judeţene, pentru Biserică şi Neam, să determinăm tinerii să nu-şi părăsească ţara ci experienţa şi învăţăturile acumulate în Universitate să şi le poată exprima aici, spre folosul şi împlinirea, atât al lor, cât şi al nostru al tuturor.

Reporter: Se tot vorbește că se răcește cre­dința, nădejdea și dragostea în această perioadă. Cum vedeți acest lucru fiind mereu în contact cu tinerii?
Conf. univ. dr. Adrian Gh. Paul: Observăm că societatea şi lumea în care trăim este tot mai mult orientată spre desacralizare, aplecată spre incultură şi secular, cu orientări spre o împlinire tot mai materialistă şi spre o viaţă bazată pe consumism şi deperso­nalizare datorită lipsei de credinţă în Dum­nezeu şi de dragoste frăţească faţă de oameni. Cred că datoria noastră, în calitate de dascăli formatori şi de părinţi sufleteşti, este una majoră în formarea caracterului fiecărui tânăr care intră încrezător pe porţile Facultăţii de Litere spre a se perfecţiona în una sau alta dintre specializări. Cu fiecare generaţie care se duce şi cu altele care vin intrăm în contact cu tineri de tot felul care vin cu sufletul deschis şi determinanţi, mânaţi de dorinţa neostoită de a se forma şi perfecţiona, pentru ca apoi să progreseze şi să se împlinească în meseria aleasă. Cei mai mulţi îşi doresc o carieră didactică, o profesie umană ori sufletească, alţii îşi (re)găsesc vocaţii speciale şi deosebite, mulţi îşi creează relaţii de prietenie şi-şi întemeiază aici chiar familii, astfel încât observăm că mediul universitar, perioada de studenţie, reprezintă pentru fiecare dintre ei moduri deosebite de manifestare, pe lângă cele de gândire şi abordare. Este vorba despre un mod nou de a fi, de a se raporta la viaţă, la societate, la familie, un mod nou şi mereu înnoitor de a exista până la urmă, încât mărturisesc deschis că surprindem şi luăm parte, îmbogăţindu-ne pe noi înşine, la atâtea şi atâtea experienţe de viaţă care ne fac să simţim la rândul nostru pulsul vieţii ridicat la nivelul de trăire al fiecărui tânăr orientat pe orbita existen­ţialităţii cu rost.

Reporter: Ce calități încercați să le dezvoltați tinerilor teologi?
Conf. univ. dr. Adrian Gh. Paul: Ce calităţi dezvoltăm în tinerii teologi? Încercăm să evidenţiem la maxim din fiecare ceea ce au, bagajul de cunoştinţe şi valoarea sufletească a fiecăruia primită moştenire de „acasă” şi din „şcoala primară”; ne străduim să punem în sufletele lor picături de har, valori şi învăţăminte pentru viaţă; experienţe şi trăiri duhovniceşti de neuitat; cunoştinţe înalte, duh de rugăciune şi iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni.
Cred că acestea sunt valorile înalte pe care ar trebui ca orice şcoală cu profil vocaţional, mai ales de tip teologic, să-l dezvolte major în sufletele tinerilor formatori. De aceea îndemn pe toţi cei care doresc să-şi orienteze copiii spre ceva deosebit, să studieze şi aprofundeze Teologia, atât în şcoala liceală, cât şi în cea universitară, întrucât Teologia este „arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor”, după cum spunea Sfântul Grigorie Teologul din Nazianz. Studiind Teologia, viaţa oricărui tâ­năr sau adolescent se poate schimba fundamental. Aici, la Teologie, poate dobândi experienţe de excepţie: întâlnirea reală şi intimă cu Dumnezeu, descoperirea adevă­ru­rilor mult căutate, simţirea transfiguratoare a harului divin, asumarea clarificatoare a trecutului, trăirea intensă a valorilor eterne în prezent şi orientarea inteligentă a viitorului. Aş fi tare bucuros să aflu că şi eu mi-am făcut cât de cât datoria în calitate de umil şi neînsemnat dascăl-formator de teologie, punând o cărămidă mică la zidirea caracterului, luminarea minţii ori la şlefuirea sufletelor tinerilor care au trecut prin Şcoala Teologică băimăreană şi astăzi sunt oameni destoinici şi cu responsabilităţi majore în Biserică şi-n societate. Rog pe Dumnezeu, Cel preamărit în Preasfânta Treime, să le dăruiască tuturor spor duhovnicesc, împliniri sufleteşti şi multe bucurii în familie şi la locul unde-şi desfăşoară fiecare-n parte activitatea.

Reporter: Despre ce vă place să le vorbiți cel mai mult tinerilor?
Conf. univ. dr. Adrian Gh. Paul: Dacă ar fi să mă exprim teologic şi religios-moral, cel mai mult îmi place să le vorbesc despre „viaţa în Hristos”, despre felul în care fiecare om este chemat să se împărtăşească de experienţa plină de har îndumnezeitor participând la viaţa hristică mântuitoare din Biserica răsă­riteană şi strămoşească. Nu neglijez nicio­dată să-i îndemn să se apropie de Biserică şi să dobândească viaţa virtuoasă, punând mereu accentul pe dobândirea dragostei faţă de Dumnezeu, descoperită şi mărturisită faptic în semenii-fraţi; să iubească „calea” ce duce la mântuire, cea de participare la viaţa şi experienţa liturgică a Bisericii, pentru a ne apropia de „adevărul” fundamental al doctrinei creştine şi care-i singurul ce dă sens vieţii; să se curăţească continuu de patimi şi să evite păcatul; să se străduiască să obţină un mod de a fi creştinesc, de sorginte dumnezeias­că şi cu aură teologică, impregnat de duhul rugăciunii, întrucât Avva Evagrie Ponticul spunea: „…teolog adevărat este numai cel care se roagă cu adevărat”! Dacă toţi tinerii teologi care intră şi ies de pe poarta Şcolii de Teologie Ortodoxă reuşesc cât de cât să devină „teologi” în sensul că au dobândit rugăciunea adevărată, am încredere că oriunde se vor duce în comunităţi, societate sau familii, vor activa strălucitor şi înnoitor pentru înfrumuseţarea vieţii şi a societăţii actuale care are mare nevoie de modele de urmat. A fi reper pentru cei din jurul tău, astăzi este un deziderat şi o necesitate ce trebuie să se înfăp­tuiască. Aş fi tare fericit să constat că ucenici de-ai mei, aşa cum am fost şi voi fi şi eu toată viaţa mea un ucenic al Înaltului Justinian, şi-au înţeles chemarea şi reuşesc transfigurator să se impună în lumea în care trăim.

Alese mulţumiri pentru această oportunitate pe care mi-o oferiţi şi pe care o socotesc drept un „dar”, motiv pentru care îl şi preţuiesc, aşa cum Vă preţuiesc şi pe Domnia Voastră pentru tot ceea ce faceţi jurnalistic întru evocarea personalităţii ÎnaltPreasfinţitului Părintelui nostru Justinian Chira „Maramureşeanul”.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.