• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Sambătă , 16 Octombrie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 23 August , 2021

Mircea Bochiș - Cetățean de onoare al orașului Baia Sprie

În ajunul Praznicului Adormirii Maicii Domnului, a avut loc manifestarea de decernare a titlului de „Cetățean de onoare al orașului Baia Sprie” artistului plastic băimărean, Mircea Bochiș.  Hotărârea de a i se acorda acest titlu onorific a fost aprobată în cadrul unei ședințe a Consiliului Local Baia Sprie.

Evenimentul, desfășurat în Sala Mare a Casei de Cultură din Baia Sprie, inaugurată prin acest moment festiv, a fost prezidat de: primarul orașului Alin Bîrda, dr. Teodor Ardelean, directorul Bi­bliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, scriitorul Ovidiu Pecican, prof. univ. dr. în cadrul Facultății de Istorie-Filozofie a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, deputatul băimărean Călin Bota și Sorin Todoran, re­ferent cultural al orașului.

În cadrul ceremoniei de învestire, alături de frumoasele rostiri, a fost prezentată și expunerea de motive a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, semnată de prof. dr. Teodor Ardelean și prof. dr. Vlad I. Bondre:

„Biblioteca Județeană «Petre Dul­fu» Baia Mare, instituție na­țională de referință în domeniul axiologiei actelor culturale, con­sideră că intersecția de destine dintre insti­tuțiile ce reprezintă iden­titatea orașului Baia Sprie (Con­siliul Local și Primarul) și portofoliul de activități și performanțe ale artistului Mircea Bochiș conferă posibilitatea de a clădi o relație remarcabilă de plusvaloare și de onoare între cele două entități, pecetluind, în acest fel, un dat existențial și moral, în corespon­dență cu stările de lucruri din reali­tate. În acest sens, ne permitem să apreciem că între cele două perimetre entropice, unul topo-identitar și celălalt estetico-pragmatic, s-au constituit în timp, suficiente conexiuni, care să îndrituiască o nouă dialectică de relație. Motiv pentru care, din postura publică în care ne găsim, vă propunem  să-l așezați pe artistul Mircea Bochiș în categoria emi­nentă a Cetățenilor de Onoare ai orașului Baia Sprie, certificând oficial o situație reală.

Deși pictorul, sculptorul, graficianul și promotorul cultural Mircea Bochiș consideră că într-un atelier plastic nu ar trebui să existe o cronologie a lucrărilor, totuși, vom prezenta, într-o formulă sistematică, prin câteva cuvinte, calibrul și complexitatea perso­nalității artistului Mircea Bochiș și, mai ales, palmaresul apar­tenențelor sale la diferite instituții de cultură din țară și din străinătate, fapte care-i certifică valoarea personală și profesională.

Mircea Bochiș s-a născut la 16 februarie 1950, în Borșa, județul Cluj. Absolvă cu succes Institutul de Arte Plastice «Ion Andreescu» din Cluj-Napoca, în anul 1972. Datorită talentului și rigurozității sale, devine, în anul 1981, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Odată începută cariera sa artistică, se implică în derularea unor proiecte culturale de anver­gură, pe un traseu virtuoz, Paris - Baia Mare, ocupându-se, atât în țară cât și în străinătate de organizarea celor mai complexe tabere de sculptură. Grație aplecării sale de a încuraja și promova dezvoltarea comunității băimărene, se înscrie, începând cu anul 1996, în grupul membrilor fondatori ai Clubului Rotary Baia Mare, a cărui misiune este aceea de a îmbunătăți calitatea vieții comu­nității prin aportul personal al fiecărui membru. Asumându-și această misiune pentru tot restul vieții, Mircea Bochiș găsește, în anul 1997, condițiile favorabile de construire a Muzeului Florean, o prestigioasă instituție de artă contemporană, localizată într-o pădure din localitatea Cernești, un adevărat parc de sculptură monu­mentală, a cărui colecție însu­mează peste 20.000 de piese de artă contemporană provenită de pe toate continentele.
Garanția reușitelor de până atunci a fost întregită de solicitarea de a accepta, începând cu anul 2001, înscrierea sa în publicația «Intelectualii secolului XXI», din Anglia, una dintre cele mai importante publicații din lume. Mircea Bochiș își demonstrează axiologic aparte­nența și în grupul de intelectuali care susțin prestigiosul Festival Franco-Englez de Poezie, ce are loc în fiecare an la Paris, în cadrul Târgului de Poezie la care participă toate editurile din Franța. Grupul are o revistă proprie, inti­tulată «La traductière», în care sunt cuprinși cei mai valoroși poeți francezi contemporani, ale căror creații se publică bilingv – în franceză și în engleză. Activitatea artistului în acest grup se con­cretizează prin ilustrarea de cărți, expoziții, etc.

Dragostea pentru arta compo­zițiilor scrise îl așază într-o nouă lumină începând cu anul 2003: cel de redactor responsabil cu pre­zentarea artistică a revistei «Nord Literar» – un nume și un brand al culturii Maramureșului; și cel de membru al grupului TranSignum – o editură bibliofilă franceză al cărei scop este de a «scoate poezia din cărți» prin organizarea expozi­țiilor tematice.

Sub acest paletar al exprimării prin cuvinte care îi devine din ce în ce mai familiar, Mircea Bochiș generează o fluidizare artistică, îndreptându-se spre actualitate: mail-art, film experimental, spectacol pe texte, etc. Împreună cu prozatorul, dramaturgul, ziaristul, regizorul de televiziune și conce­tățeanul (vecinul) său din orașul Baia Sprie, Marian Ilea, pune bazele unui proiect intitulat Medio Monte, un experiment inedit care a avut menirea de a aduce un aer nou de trăire și simțire pe scenele teatrale din România. Prezentată în anul 2015, în cadrul Festivalului European al Spectacolului din Timișoara, această colaborare dintre proza scriitorului Marian Ilea și desenele artistului Mircea Bochiș a împins granițele formei literare spre noi dimensiuni. Această formulă originală dintre cei doi autori s-a concretizat de-a lungul timpului prin apariția lucrărilor: Societatea de socializare din Medio-Monte (proiect al Uniunii Europene), Editura TracusArte, București, 2014; Pianina albă a doamnei amiralului Belô Poteka; ai, ai, ai…Rosza-nèni; Frizeriile din Medio Monte; Fetele din Medio Monte; toate publicate de Editura Ethnologica din Baia Mare, în anii 2019 și 2020.
Sub același clopot răsunător al relației dintre cuvânt și imagine, Mircea Bochiș devine, în anul 2016, subiectul unei lucrări interesante, «La nomination dans l’Art: Étude des oeuvres» de Mircea Bochis, peintre et sculpteur, apă­rută la prestigioasa editură fran­ceză L’Harmattan.
Realizatoarea lucrării, lingvista franceză Marcienne Martin, anali­zează individual peste 100 de picturi ale artistului, focalizându-se pe ideea că denumirea unei lucrări sau titlul care îi este conferit de către autorul ei devine, împreună cu lucrarea, o formă a creației ce cuprinde două lumi: a lucrării și a artistului.
Pătrunderea în lumea tainică a creației artistului Mircea Bochiș a căpătat pentru publicul larg un nou sens, odată cu apariția volumului «Une brève histoire du sens: Pratiques artistiques et sociales de la production de sens», Editura L’Harmattan, Paris, 2020, în care este clarificat conceptul «sensului» din perspectiva practicii artistice și sociale. Recurgând cu ajutorul poemelor Biancăi Vișan la o practică inedită, lettres-poemele, Mircea Bochiș elucidează complexitatea semantică a relației dintre imaginea artistică și cuvânt, care se potențează reciproc.

În scenariul creației, al regândirii gândirii estetice, Mircea Bochiș se face «vinovat» de un spirit intelectual viu, de o inteligență molipsitoare, de mult curaj, proiectele sale certificând acest dat. În lumea labirintică a lui Medio-Monte, acel spațiu de întâlnire dintre epoca baroc și artiștii începutului de secol XX care au întemeiat Școala de Pictură Băimăreană, Mircea Bochiș deschide accesul spre un drum încrucișat care trebuie parcurs fără nicio urmă de poltro­nerie. Curajul, determinat de sferele conjugale care îl definesc, vine pe fondul unui principiu legitim, real, transcendent: împlinirea operei. Baza scrierii unei opere de artă este constituită, de regulă, de o succesiune de parametri existențiali, stabiliți în structura celor trei părți ale creierului: conștientul, subconștientul și inconștientul. Dacă primele două structuri sunt determinate de contextul familial, religios, de evenimentele marcante ale vieții, de câmpul emoțional sau chiar de nominalizarea operei, cu siguranță, inconștientul artistic poate fi accesat doar dacă mesajul transmis este meditativ, influențat în esență, de scăderea intervenției voluntare care lasă un spațiu de joacă Zeului interior. Mircea Bochiș consideră că volumul «Mircea Bochiș. Un artist la centenar», apărut la Editu­ra Litera, București, 2018, repre­zin­tă, în acest context, o des­că­tu­șare de critica artistică, invitând privitorii să cuteze, să trăiască, să dea viață propriilor sentimente.

Începând cu debutul artistic din 1973 și până azi, Mircea Bochiș se face responsabil de zeci de pro­iecte culturale: Tabere de sculp­tură, Saloane internaționale de pictură și Festivaluri internaționale de film experimental organizate la Cărbunari, Proiecte de șabloane și graffitti, Proiecte de Mail-Art și Gravură mică organizate la Mu­zeul Florean, Ilustrații pentru ficțiune, Filme, Ilustrații grafice pentru poeme, etc. Toate aceste proiecte culturale au fost acompaniate de lucrările personale, multe dintre ele realizându-se în Fabrica lui Bochiș, un spațiu care reunește sacrul și profanul, și care, de la primele ore ale dimineții până seara târziu, contextualizează ino­centarea realului. Lucrările artistului Mircea Bochiș au fost, de-a lungul timpului, apreciate, la justa lor valoare, în cadrul celor mai rezonante expoziții ale lumii, la care participau corifei ai artelor penelului, creionului, sculpturii, etc.
Începând cu anul 1982, cu prima ex­poziție internațională de la Monte Carlo, genialitatea artistică al lui Mircea Bochiș începe să co­linde întreaga Europă, ajungând deseori în Mexic, USA, Brazilia, Canada, Anglia, Rusia, determinându-i pe privitori să trăiască sub pohoara unei sete permanente de «semn» și «sens» artistic.
Trecând deseori de la suprarealism la post-impresionism, lucrările artistului validează forța vie și reverberantă a imaginii, emanând un aer tonic care transformă cel mai comun lucru într-o valoare artistică indubitabilă. Din ecranul mental care conturează forma unui nud, a unui peisaj sau chiar a unei stări de fapt, lucrarea lui Mircea Bochiș devine, odată așezată pe pânză, pe piatră sau pe hârtie, un etnarh al sufletului.

Găsindu-și traiectoria, stabilindu-și identitatea și acceptându-și aria sa de acțiune, lucrările lui Mircea Bochiș au certificat, pe deplin, lista interminabilă de premii și aprecieri venite de-a lungul anilor: Premiul II al Competiției Interna­ționale de Acuarelă de la Roma din 1984; cu Premiul II al Concursului Ex-Libris din Argentina; cu Premiul Margareta Sterian din 2002; cu Premiul Atelierului de artă vizuală și investigație EL FAROL de la Uruguay din 2003; cu Distincția «Artistul plastic al anului» în 2006; cu Premiul Na­țional pentru cea mai bună ilustrație și design pentru volumul lui Pavel Șușara din 2013; cu Diploma pentru Excelență pentru activități culturale de la Baia Mare din 2014, cu Diploma de Exce­lență pentru design și ilustrație pentru revista Nord Literal din 2014; cu Marele Premiu al Festivalului Internațional de Carte TRANSILVANIA, din 2015 și multe altele.
Prin vasta lui activitate, prin genialitatea remarcată, prin zestrea de inteligență artistică și prin spi­ritul de bonom, artistul Mircea Bochiș a devenit pentru orașul Baia Sprie, cel care îi este casă, un stâlp al onoarei, al exemplului, un promotor al frumosului, un  Homo ornat locum. Din acest motiv, considerăm că acordarea titlului de Cetățean de onoare al orașului Baia Sprie este o binemeritată recunoaștere a valorii sale și o mare sărbătoare pentru această comunitate, pe care ne dorim să o înveșnicim în istoria acestei comu­nități”, se arată în expunerea Bi­bliotecii Județene „Petre Dulfu”.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.