• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Marţi , 19 Octombrie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 3 August , 2020

Dorina Nadia Ghiț-David. Vocație și responsabilitate în procesul didactic

„Alergăm după eroi de tot felul și eroii trec pe lângă noi neobservați, anonimi. În căutarea Omului Nou ne ciocnim indiferenți de oameni. Așa se întâmplă, întâlnești un om şi treci pe lângă el cu gândul aiurea. Dar omul acesta îți stă înainte cu o întreagă împărăție de ruine fumegânde.” (Aleksei Tolstoi – din jurnalul pictorului Corneliu Baba)

 

 

Dorina Nadia Ghiț-David

 

Dezvoltarea creativității co­pi­lului prin aplicații practice, a studiului desenului și a picturii, au parcurs evolutiv mai multe etape în procesul didactic. De la o educație artistică de tip „hedonist” în care prima idee că aceste discipline, desenul și pictura, sunt activități determinate doar din plăcerea exercițiului practic, de a exprima bucurii și împli­niri sufletești. Eforturile de a ra­corda aceste discipline în pas cu dezvoltarea progreselor ştiinţifice și tehnice a societății, au constituit un rol major în practica didactică pe care a avut-o „omul de la cate­dră”! În procesul educației artistice plastice a elevilor, în cadrul orelor alocate acestei discipline, au rezultat obiectivele principale de dezvoltare la elevi a gândirii artistice -plastice (o calitate spe­cifică gân­dirii creatoare și dez­voltării sensi­bilității prin cultivarea gustului artistic și estetic în formarea per­sonalității copilului, laturi importante ale cunoașteri umane). Po­­tențarea psihicului copilului, elevului, cu noi valori artistice ce lărgesc orizontul de cunoaștere și dezvoltă entuziasmul și bucuria, curiozitatea descoperirii potenția­lului creator, orientează prin „educator” întreaga activitate cognitivă și creativă a elevilor, spre „autoformarea unui sistem coerent de noțiuni și unor modalități proprii de exprimare artistico-plastică”. Această responsabilitate alături de vocația „misiei”, pe care o onorea­ză cu mult talent, ce se desprinde din activitățile și proiectele educa­ționale, particularizate prin teme specifice în tehnica picturii pe sti­clă a icoanelor, a profesoarei Dorina Nadia Ghiț-David de la Școala Gimnazială Dumbrăvița -  Structura Rus. Formarea didactică și profesională a domniei sale, a parcurs etape distincte: Licență în domeniul Pedagogia Învățămân­tului Primar și Preșcolar -  Univer­si­tatea din Oradea, Licența și Mas­teratul în Arte Plastice-Pictură din cadrul Universități Tehnice din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord Baia Mare. În timpul liceului a parcurs trei ani cursurile Școlii Populare de Artă „Liviu Borlan” din Baia Mare, unde s-a familia­rizat și a dezvoltat aptitudini des­pre desen, pictură și compoziție. Pe parcursul studiilor de licență și masterat la programul de studii Arte Plastice Pictură a îmbinat cu­noștințele psihopedagogice ale edu­cației copiilor și importanța dezvoltării capacităților imaginative și a gândirii creatoare, ca factor determinant în dezvoltarea capacităților de învățare a elevului. Cred că printr-o autoperfecționare continuă, aceasta a subliniat im­por­tanța educației artistico-plastică clasică, ca fiind educația acelor simțuri pe care se bazează „conș­tiința artistică,inteligența și gândirea creatoare a elevului”. Dez­- vol­tând un program educațional, prin proiecte interdisciplinare, aceasta s-a implicat și și-a asumat implicarea în cunoașterea elevilor, a universului spiritual al acestora, a premizelor formării și dezvoltării capacităților psihice, a parti­cularităților vieții lor sufletești și de cunoaștere.
Săptămâna trecută a participat în proiectul educațional „Satul românesc între tradiție și credință” (22-26 Iulie 2020) din satul natal Tă­mășești, zona Codru, aflat la a doua ediție, sub îndrumarea preotului Chiș Dorel de la Parohia Ortodoxă a Bisericii „Sf. Arh. Mihai și Gavril” din Tămășești. Activitățile didactice ale celor 22 de copii participanți au fost îmbinate și cu activități culturale și sportive întregind în acest mod, bucuria de lucru în atelierul de transpuneri practice în pictura pe sticlă, a unor izvoade intrate deja în memoria colectivă a repre­zen­tărilor de icoane pe sticlă. Aceste activități vin în continuarea pro­iectelor comune „Dăruind vei dobândi” cu școli din județul Satu Mare, sub egida Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătma­rului și a inspectoratelor Școlare județene, Maramureș și Satu Mare, despre care am mai scris cu ocazia evenimentelor și expoziţiilor, la vremea lor, în paginile GAZETEI. Cea mai bună validare sunt ima­ginile care au ilustrat din plin derularea, realizarea și expunerea re­­zul­tatului muncii elevilor sub îndrumarea „doamnei profesoare”!
În loc de încheiere revenim tot la cuvintele lui L.N.Tolstoi, ca un îndemn pentru copii și elevi: „Dacă vei căuta doar răsplata, munca ți se va părea grea; dacă iubești munca, va veni și răsplata!”.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.