• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Marţi , 25 Iunie 2024

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 20 Mai , 2024

Biblioteca de idei / Diarium Academicum Septentrionis (LXVIII)

·         9 iunie 2005. Autograf pentru Teodor Ardelean de la Emil Vasilescu, pe pagina de gardă a cărții sale Contraforturi I. Operă și personalitate. Contribuții de istorie literară și bibliologie, tipărită la Editura Bibliotheca Târgoviște, în 2004 (200 p). Autori comentați: T. Maiorescu, V. Alecsandri, Duiliu Zamfirescu, George Coșbuc, Lucian Blaga, Zaharia Stancu, Alexandru Sahia ș.a.

·         1 iulie 2005. Autograf pentru Teodor Ardelean de la George Achim, pe pagina de titlu a cărții Revolte și consimțiri. Scriitori români ai secolului XX, tipărită în Colecția Discobolul a Editurii Dacia în 2004 (415 p.). Autori comentați: Geo Bogza, B. Fundoianu, Ilarie Voronca, Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Lucian Blaga, Constant Tonegaru, Dimitrie Stelaru ș.a.

·         23 martie 2006. Autograf pentru Teodor Ardelean de la Mircea Motrici (recuperator și îngrijitor de operă), pe pagina de gardă a cărții O viață ca oricare alta. Arhimandrit Dionisie I. Udișteanu, tipărită la Editura Mușatinii Suceava în 2004 (186 p.). Colecția Restituiri – Dionisie Udișteanu apare cu aprobarea PF Părinte Teoctist care scrie și un Cuvânt de binecuvântare (p. 5-6). Din acest text aflăm că Mircea Motrici este nepotul părintelui Udișteanu, ajuns, iată, „un distins mânuitor al condeiului și trăitor al sentimentului de readucere în actualitate nu numai a persoanei cunoscută de mine, ci și a operei scriitoricești și a întregii activități a acestuia atât de folositoare Bisericii noastre”.

·         1 august 2010. Autograf pentru Teodor Ardelean de la Gabriela Gross Medan, pe pagina de gardă a cărții Vocabularul prozei lui Liviu Rebreanu, tipărită la Editura Risoprint Cluj-Napoca în 2010 (261 p.). Materialul publicat în acest volum are la bază studiul realizat de autoare în vederea obținerii titlului științific de doctor în filologie. Conducători științifici: prof. univ. dr. Victor Iancu (Baia Mare) și prof. univ. dr. Ion Toma (Craiova).

·         25 mai 2005. Autograf pentru Teodor Ardelean de la Gheorghe Patza, pe pagina volumului său de proză scurtă Trimisele ispitei, tipărită la Editura Christiana București în 2003 (106 p.). Cuvânt înainte: Constantin Ciopraga, Membru al Academiei Române.

·         Autograf pentru Teodor Ardelean de la Gheorghe Patza, pe pagina de titlu a volumului Ținutul Vatra Dornei (Studiu monografic), tipărit la Editura Mușatinii Suceava, sub semnul de „ocrotire” oferit de două texte extrase din opera lui Constantin Noica și Gh. T. Kirileanu (117 p. + ilustrații).

·         Autograf pentru Teodor Ardelean de la Gheorghe Patza, pe pagina de titlu a romanului Pământul Șar, tipărit la Editura Axa Botoșani în 2004 (235 p.). Pe coperta IV sunt incluse două texte semnificative semnate de prof. univ. dr. doc. G. Ivănescu și prof. univ. dr. Ion Roman (corespondențe).

·         1 august 2005. Autograf pentru Teodor Ardelean de la Dan Bodea, pe pagina de titlu a cărții Ioan Paul al II-lea, profet al timpurilor noi, tipărită la Editura Erc Press în anul 2005 (128 p. + fotografii).

·         16 iunie 2005. Autograf pentru Teodor Ardelean de la Săluc Horvat, pe pagina de gardă a cărții Însemnări pe margini de cărți, tipărită la editura Limes Cluj-Napoca în 2005 (209 p.). Cuvânt înainte: Constantin Cubleșan. Printre autorii comentați amintim: M. Eminescu, T. Arghezi, G. Bacovia, Al. Macedonski, L. Rebreanu, M. Preda, N. Steinhardt, I. Slavici, Zaharia Stancu ș.a.

·         20 iunie 2015. Autograf de la Petre T. Frangopol, pe pagina de gardă a cărții Mediocritate și excelență. O radiografie a științei și învățământului din România, volumul 5: „Domnului Director Dr. Teodor Ardelean, cu cele mai bune urări, omagiile autorului”. Prefață: prof. univ. dr. Octavian Popescu, Membru titular al Academiei Române. Volumul a fost tipărit la Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca în 2014 (303 p.). La finalul cărții sunt redate informații prețioase despre cuprinsul volumelor 1-4, tipărite în intervalul 2002-2011.

·         16 mai 2018. Autograf de la Petre T. Frangopol, pe pagina de gardă a cărții Mediocritate și excelență. O radiografie a științei și a învățământului din România, vol. 6: „Domnului Director Dr. Teodor Ardelean, prețuirea și prietenia autorului”. Prefață de acad. Marius Andruh, profesor la Universitatea din București, președintele Secției de Științe Chimice a Academiei Române. Volumul a fost tipărit la Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca în 2016 (310 p.). La finalul cărții, sunt prezentate elementele de cuprins din corpusul volumelor 1-5, tipărite în perioada 2002-2014.

·         17 mai 2005. Autograf pentru Teodor Ardelean de la Georgeta Corniță, pe pagina de gardă a cărții Studiul mimicii. Perspective interdisciplinare, tipărită la Editura Risoprint Cluj-Napoca în 2005 (175 p.). Lucrarea beneficiază de un capitol bibliografic bogat, din care se detașează pentru academicitatea lucrărilor lor autorii: Lucian Blaga, Eugenio Coșeriu, Ion Coteanu, Iorgu Iordan, Achim Mihu, Ștefan Munteanu, Basarab Nicolescu, Tatiana Slama-Cazacu ș.a. Este foarte bogat și segmentul autorilor străini consultat pentru realizarea lucrării.

·         13 februarie 2007. Autograf pentru Teodor Ardelean de la Ion Onuc Nemeș, pe pagina de gardă a cărții Zidind iubire, urci în icoană. Dialoguri cu IPS dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Transilvaniei, tipărită la Editura Imago Sibiu în 2003 (118 p.). Prefață de prof. univ. dr. Ioan Mariș, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. Pe coperta I este reprodusă Fresca din sala de consiliu a Mitropoliei Sibiu, realizată de Nicolae Moroșanu, ce reprezintă întronizarea în Scaunul mitropolitan a IPS Antonie la 7 februarie 1982.

·         13 februarie 1923. În sala Teatrului din Satu Mare istoricul Ștefan Meteș a conferențiat despre Rostul pe care l-au avut românii sătmăreni la granița acestei țări în trecut și în prezent. Despre eveniment publicația „Satu Mare” a relatat detaliat în numărul din 21 februarie, p. 3 (An V, nr. 15), sub semnătura AD (Anton Davidescu).

·         1944. În Almanahul ziarului „Curentul” pe anul 1944 Ștefan Meteș scrie un impresionant studiu intitulat Românii din țara Oasului (p. 85-87).

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.