• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Joi , 09 Decembrie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 14 Mai , 2021

Un proiect de succes, ajuns la final

Miercuri, 12 mai, în Căminul Cultural din Vima Mică, s-a desfășurat Conferința de închidere a proiectului „Planificarea managementului conservării biodiversităţii în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpuşului împreună cu aria naturală de interes naţional 2.583. Cheile Lăpuşului Cod SMIS 2014+ 119122”, implementat de Asociația Profesională GeoMMed.

Asociația Profesională GeoMMed a fost în­fiin­țată în anul 2000, ca un grup profesional, implicat în managementul (ingineria) proceselor de regenerare – dezvoltare durabilă în zonele afectate de schimbări structurale.  De-a lungul celor 21 de ani de activitate, Asociația a implementat numeroase proiecte, care au devenit ulterior și modele de succes. Acest lucru este valabil și în cazul celui mai recent proiect implementat de GeoMMed,  „Planificarea mana­gementului conservării biodiver­sităţii în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpuşului împreună cu aria naturală de interes naţional 2.583. Cheile Lăpu­şului Cod SMIS 2014+ 119122”, care a ajuns la final.
Situl Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpuşului (Ord. MMDD 1964/2007), împreună cu Aria Naturală de Interes Naţional 2.583 Cheile (Defileul) Lăpuşului (L.5 / 2000), au fost instituite pentru a proteja şi conserva un ecosistem unic în România prin dimensiune și rocile în care s-a dezvoltat, care adăpostește habitate și specii de mamifere, amfibieni şi insecte cu o valoare deosebită. Dar, de la înființarea lor, cele două zone protejate, aproape identice ca localizare, nu au avut un Plan de management, solicitat de legislație. În 2014 - GeoMMed a devenit custode al ariei naturale protejate ROSCI0030 Cheile Lăpușului, împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpu­șului, după parcurgerea procedurii legale de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate (Convenției de Custodie nr. 321/ 27.02.2014), și astfel, a prins contur ideea acestui proiect atât de necesar.
Contractul de finanțare a fost semnat însă în 21.06.2018, având o perioadă de implementare de 36 de luni, până la 31.05.2021. Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 4.1. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodi­ver­sității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosis­te­melor degradate și a avut o valoare totală de 3.479.419,22 lei.
 Între timp, Ariile protejate au fost preluate, în baza unui act normativ de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), însă GeoMMed a colaborat foarte bine cu această instituție, iar acest parteneriat va continua și în viitor, după finalizarea proiectului, deoa­rece, recent, ANANP a încheiat cu Asociația GeoMMed un Acord de Colaborare „în vederea adminis­trării unitare și eficiente a ariilor naturale protejate”.
Ultima activitate a proiectului, res­pectiv Conferința de închidere, a avut loc miercuri, 12 Mai, la Căminul din Vima Mică. Locația nu a fost aleasă întâmplător, deoarece comuna Vima Mică are cea mai mare suprafață cuprinsă în perimetrul Ariei Protejate. Evenimentul a reunit circa 30 de persoane: reprezentanți ai instituțiilor publice, mass-media, autorități locale, proprietari de pensiuni, localnici etc și s-a desfășurat cu respectarea tuturor normelor de protecție împotriva noului coro­navirus. Mai exact, s-a păstrat o distanță de doi metri între participanți, intrarea în sală nu a fost permisă fără mască de protecție și fără dezinfectarea prealabilă a mâinilor. Participanții au primit un pachet cu materiale de informare: mapă, broșură, pix, stick USB cu informații despre proiect și un album cu fotografii din Cheile L[pușului.
Gazda și moderatorul întâlnirii a fost Maria Pop, managerul proiectului. Lista prezentărilor a fost deschisă de Sorin Pop, fondatorul GeoMMed, care a prezentat aso­cia­ția, proiectele și obiectivele ei. Apoi, managerul Maria Pop a vorbit despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului, iar biologul Călin Ardelean a prezentat în detaliu măsurile cuprinse în Planul de Management. Au luat cuvântul și Ioan Oros, viceprimarul comunei Vima Mică; Andrei
Ena­che - director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș și Sorin Călugăru, reprezentant ANANP Maramureș.
 Toți invitații au apreciat modul în care Asociația a implementat acest proiect, felicitând echipa de proiect și asigurând-o în conti­nuare de  tot sprijinul și colaborarea. Următorul pas va fi implementarea măsurilor prevăzute în Planul de Management, care pot fi consultate pe site-ul http://cheilelapusului-natura2000.ro/proiect/rezultate.
 

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt:
2 Sondaje de opinie realizate (înainte de demararea campaniei de conștientizare și după înche­ierea acesteia – fiecare realizat pe un eșantion de 300 de persoane) și două rapoarte de cercetare a sondajului (înainte și după realizarea campaniei de conștientizare);
1 (un) Studiu de inventariere - cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management;
1 (o) Bază de date ce conține cartografierea GIS a distribuției speciilor și habitatelor, realizată pentru a fi folosită la elaborarea Planului de management, inclusiv 10 hărți realizate: o hartă a Ecosistemelor; 6 hărți cu speciile de Habitate și 3 hărți ale speciilor pentru care a fost de­clarat situl Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului;
1 (un) Studiu privind mediul abio­tic din aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpu­șului, realizat pentru a fi folosit în elaborarea Planului de management;
1 (o) Bază de date ce conține cartografierea GIS a tuturor factorilor abiotici din zona ariei naturale protejate ROSCI0030 Cheile Lă­pu­șului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, inclusiv 11 hărți: harta geologică, harta unităților de relief și a densității fragmentării acestuia, harta topografică, hipso­me­trică, harta expoziției versanților, a pantelor, geomorfologică, hidro­grafică, a temperaturilor, a preci­pitațiilor și harta claselor și tipurilor de sol;
1 (un) Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic, inclusiv stu­diul socioeconomic, realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management;
1 (o) Bază de date ce cuprinde presiunile actuale și amenințările
viitoare asupra speciilor și habi­ta­telor din aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, inclusiv 1 harta GIS cu presiuni și amenințări;
1 (un) Studiu de evaluare a stării de conservare cu măsurile de ma­nagement/conservare pentru spe­ciile și habitatele din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria na­turală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului, realizat pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management;
1 (o) Bază de date elaborată ce cuprinde figurarea spațială a statutului de conservare a speciilor și a habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpu­șului, inclusiv 9 hărți: 6 hărți ale habitatelor și 3 hărți ale speciilor, folosite la elaborarea Planului de management;
9 Planuri/Protocoale de monitori­zare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria natu­rală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului;
1 (un) Plan de management elaborat, aferent ariei naturale protejate ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului;
1 (un) Studiu SEA realizat, inclusiv act de reglementare emis afe­rent Planului de Management și apro­barea planului de management;
2 Conferințe organizate (o con­ferință de lansare a proiectului și o conferință de încheiere a proiectului și de prezentare a rezultatelor obținute);
7 Întâlniri publice de informare și conștientizare organizate în 7 localități din zona arealului vizat de proiect (o întâlnire pentru fiecare localitate), la care vor participa câte minimum 20 de persoane la (minimum 140 par­ti­cipanți în total);
1 (un) Site web realizat în cadrul proiectului precum și sustenabilitatea acestuia asigurată timp de minimum 5 ani de la terminarea proiectului de către Custode - Asociația Profesională Geommed;
7 Vernisaje (de câte 10 zile fiecare) și 7 ateliere de lucru/întâlniri organizate (câte 1 atelier de lucru în fiecare dintre cele 7 unități școlare considerate);
1 (un) Film documentar și 1 (un) film scurt, tip reclamă, pentru aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului.
Acestea pot fi vizionate pe site-ul cheilelapusului-natura2000.ro, secțiunea galerie.
3 Sesiuni de instruire, de câte 6 zile fiecare, realizate pentru 6 repre­zentanți aparținând Custodelui;
1 (un) Sistem informatic alcătuit din componente hard și soft (conform Planului de achiziții);
1 (un) Set de echipamente IT/electronice și soft utilizate pentru mo­nitorizarea stării de conservare (conform Planului de achiziții);
O echipă UIP funcțională
2 Rapoarte de audit

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infra­structură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 4.1. Creșterea gra­dului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

Valoarea totală a proiectului este de 3.479.419,22 lei.
Valoare totală eligibilă a proiectului este de 3.479.419,22 lei și va fi finanțată astfel:
2.957.506,34 lei - valoare eli­gibilă nerambursabilă din FEDR;
521.912,88 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

 

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.