• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Vineri , 18 Septembrie 2020

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 3 Februarie , 2017

Studenții pot circula gratuit cu trenul

Studenții pot circula gratuit cu trenuri, clasa a II-a, începând de miercuri, potrivit unei hotărâri adoptate marți seară de Executiv. Hotărârea vizează aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți.

 

 

„Studenții români și străini înma­triculați la forma de învățământ cu frecvență - licență, master, doctorat - în instituțiile de învățământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor”, se arată în comunicat.

Potrivit Executivului, eliberarea legiti­mațiilor de călătorie gratuite, cât și a abonamentelor lunare gratuite se face astfel: până la începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimației de student pentru reducere la transport, cât și a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau pașa­port; după începerea anului universitar 2017/2018, în baza legiti­ma­ției de student pentru reducere/gratuitate la transport, cât și a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau pașaport; până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenții care nu au beneficiat de legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport, pe baza unei adeverințe eli­berate de instituția de învățământ su­perior la care sunt înmatriculați.

„Dacă în tren sunt depistați călători care sunt în posesia unor legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparțin, acestea vor fi reținute de către organele de control și vor fi înapoiate instituțiilor de învățământ superior de apartenență, iar călătorii vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie și vor fi tra­tați conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport și a legis­lației în vigoare”, se spune în comunicat.
De asemenea, elevii din învățământul obligatoriu, profesional — inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
Conform Executivului, operatorii de transport feroviar de călători vor eli­bera, contra cost, elevilor legitimații de călătorie cu reducere de 50% din ta­ri­ful tuturor categoriilor de tren și 50% din tariful de rezervare, clasa a II-a, cât și abonamente lunare pentru elevi cu reducere 50% din tariful tuturor categoriilor de tren, cu număr nelimitat de călătorii pe distanțe până la 300 km, clasa a II-a.

„Elevii orfani, elevii cu cerințe edu­caționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic.
Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cușetă, sau la clasa I, toate ca­tegoriile de elevi vor plăti integral ur­mă­toarele diferențe tarifare: diferență de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cușetă, după caz”, se mai spune în comunicat.
Eliberarea legitimațiilor de călătorie / abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% la clasa a II-a, precum și a legitimațiilor de călătorie / abonamentelor lunare pentru elevi gratuite se face în baza carnetului de elev, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și a certificatului de naștere în copie.
„În cazul în care, în tren, elevii fie nu prezintă documentele indicate, fie prezintă alte documente eliberate de unitățile de învățământ de apartenență (adeverințe, precum și alte documente școlare) sau carnete de elev nevizate pentru anul școlar în curs sau care nu prezintă mențiunea privind gratuitatea, aceștia vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie / abonament și vor fi tratați conform reglementărilor proprii operatorului de transport fero­viar și a legislației în vigoare. În ceea ce privește transportul cu metroul pentru studenți, hotărârea prevede diversificarea ofertei tarifare, aceasta inclu­zând, pe lângă abonamentul lunar cu reducere 50%, în primă fază, și restul de titluri de transport: 2 călă­torii, 10 călătorii, abonament săptă­mânal, abo­nament 1 zi, cu reducere 50%, în faza a II-a, mai exact începând cu 1 iulie 2018”, spune Guvernul.

Conform sursei citate, studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul pe tot parcursul anului universitar.
Pe perioada valabilității abonamentului lunar studenții nu mai pot beneficia de reducere la alte titluri de călătorie cu metroul, respectiv faza a II-a.
„Astfel, în faza a II-a, dacă studenții optează pentru alte titluri de transport cu metroul decât abonamentul lunar, aceștia pot achiziționa maxim 4 abonamente săptămânale sau maxim 3 cartele cu 10 călătorii sau maxim 10 cartele cu 2 călătorii, într-o perioadă de 30 de zile consecutive. De asemenea, elevii din învățământul obligatoriu, profesional - inclusiv postliceal, liceal acreditat / autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, în tot parcursul anului școlar”, spune Guvernul.
Elevii orfani, elevii cu cerințe educa­ționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul pe tot parcursul anului școlar.

Potrivit sursei citate, carnetele de elev și legitimațiile de student pentru reducere / gratuitate la transport sunt nominale și netransmisibile.
Decontarea facilităților la transportul pe calea ferată și cu metroul a elevilor și studenților se va efectua din bugetul Ministerului Transporturilor, cu încadrare în bugetul aprobat pentru anul 2017, se mai arată în comunicat.

 

 

„Abonamentul lunar și celelalte titluri de transport cu reducere 50% din oferta tarifară sunt valabile numai însoțite de actele de identificare care să dovedească calitatea de elev sau student, după caz. La verificarea legalității călătoriei cu metroul, studenții vor prezenta legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport, iar elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs”.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.