• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Vineri , 18 Septembrie 2020

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 24 Februarie , 2017

Start-up Nation Condițiile în care statul îți va acoperi aproape toate cheltuielile, dacă începi o afacere în 2017

În cadrul programului de finanțare Start-up Nation Romania, întreprinderile nou-înființate vor putea solicita un ajutor de până la 44.000 de euro pentru plata chiriei, achiziția de utilaje și instalații, dar și pentru mașini de transport și echipamente IT, întreaga sumă fiind nerambursabilă. Vor fi eligibile proiectele implementate
în mediul urban și în regiunile mai puțin dezvoltate, cu excepția regiunii București-Ilfov. Pentru ca programul Start-up Nation să poată fi pus în aplicare, mai este nevoie, totuși, de norme de aplicare, iar acestea au apărut recent în dezbatere publică.

 

 

Programul prevede acordarea unui sprijin nerambursabil în sumă de cel mult 44.000 de euro întreprinderilor nou-înființate, cu sediul social și punctele de lucru în mediul urban și zonele mai puțin dezvoltate, cu excepția regiunii București-Ilfov.
Vor putea primi bani doar firmele înființate recent
Ajutorul financiar nerambursabil este de aproximativ 44.000 de euro, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Beneficiarii vor asigura doar resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
În cadrul Start-up Nation urmează a fi eligibile societățile comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990, so­cietățile cooperative înregistrate în baza Legii nr. 1/2005 și societățile co­merciale debutante (SRL-D) înre­gistrate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011.
Cererile de finanțare vor putea fi depuse de către societățile care au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului după data de 30 ianuarie 2017, data intrării în vigoare a OUG nr. 10/2017.

În cadrul acestui apel de proiecte, în­treprinderile vor trebui să respecte următoarele cerințe de eligibilitate:
n societățile trebuie să dispună de ca­pital integral privat;
n nu sunt eligibile societățile ce au datorii la bugetul general sau la bugetele locale;
n societățile trebuie să propună un proiect în baza unui cod CAEN eligibil, deja înregistrat la data depunerii cererii de finanțare, dar care va fi autorizat la momentul decontului;
n au sediul social și punctele de lucru în mediul urban și în regiuni mai puțin dezvoltate, mai puțin regiunea Bucu­rești-Ilfov.

Întreprinderile vor putea deduce, în urma implementării propriilor planuri de afaceri, doar următoarele tipuri de cheltuieli eligibile:
- echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
- aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare;
- cititoare pentru cod de bare, cântare electronice;
- autoutilitare, cu excepția autovehiculelor de teren;
- echipamente IT și aplicațiile software necesare funcționării optime a acestora;
- mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
- instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
- instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității;
- chiriile pentru spațiile de lucru, pentru desfășurarea activității economice;
- realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului în limita a 10.000 de lei, doar dacă societatea nu deține o pagină proprie de internet;
- active necorporale;
- curs de dezvoltare a abilităților an­treprenoriale, ce va fi urmat de către asociatul sau administratorul socie­tății, în limita a 4.500 de lei, fără TVA;
- consultanță pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, dar nu mai mult de 8.000 de lei fără TVA

Cheltuielile cu chiria spațiilor și achi­ziția produselor software nu vor putea depăși împreună 40% din valoarea eligibilă totală a proiectului.

Următoarele cheltuieli vor fi suportate integral de firme:
- TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile detaliate mai sus;
- utilajele second-hand;
- achiziția de clădiri și spații de producție;
- achiziția de spații cu funcție locativă;
- achiziția în leasing a mijloacelor fixe.

 

 

Ce activități vor fi permise la finanțare

Toate activitățile economice vor fi eligibile, cu excepția celor menționate în normele de aplicare supuse dezbaterii publice. Printre cele mai importante activități neeligibile sunt menționate:
- intermedieri financiare și asigurări;
- tranzacții imobiliare;
- activități de jocuri de noroc și pariuri;
- producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool;
- pescuit. Aceste activități sunt eligibile prin intermediul Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime;
- agricultura și prelucrarea produselor agricole, aceste activități fiind susținute prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală.
 

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.