• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Joi , 04 Iunie 2020

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Marţi , 14 Mai , 2019

Se reorganizează Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale prin absorbția Școlii Populare de Arte „Liviu Borlan”

În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre privind reorganizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru Dăncuș a propus comasarea prin absorbție a Școlii Populare de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, care se desființează, urmând ca instituției să i se atribuie denumirea de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș.

 

 

În ceea ce privește atribuirea noii denumiri, s-a avut în vedere faptul că maestrul Liviu Borlan a fost o persoană importantă în domeniul culturii, deținând numeroase și importante funcții. În decursul carierei sale a condus diferite coruri de amatori din Maramureș, a realizat înregistrări și transmisii radiofo­nice și de televiziune, a susținut concerte-lecții, conferințe, a întreprins turnee artistice în Elveția și Franța, a publicat articole în revista „Cântarea României”.

Totodată, s-a constatat că cele două instituții de cultură au asemănări și trăsături comune. Ambele îndeplinesc un scop comun, acela de a promova valorile culturale, artistice, tradiționale și contemporane, autohtone și universale, pe plan comunitar, național și internațional, prin intermediul spectacolelor, prin activitatea de instruire, formare și educație permanentă, precum și prin inițierea și desfășurarea pro­iectelor și a programelor cultural artistice, în vederea formării, educării și dezvoltării personale. În ceea ce privește obiectul de activitate, ambele furnizează produse și servicii culturale având același be­neficiar: cetățenii județului Mara­mureș. Activitățile desfășu­rate în cadrul programelor și proiectelor culturale sunt diverse și presupun oferirea de produse și servicii culturale diverse, în scopul creșterii gradului de informare, acces și participare a cetățenilor la viața culturală. Atât Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș cât și Școala Populară de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare au misiunea comună de cercetare, conservare, promovare și valorificare a tradițiilor populare.

„Reorganizarea celor două ins­tituții de cultură care ca principale obiective o politică unitară și o vi­ziune strategică, respectiv centralizarea resurselor financiare, umane și materiale și exercitarea unui management unitar. Se do­rește o conducere unitară a activității, care poate oferi perspectiva elaborării unor programe și proiecte care să utilizeze și să pună în valoare toate resursele de care dispune instituția, pentru atingerea scopului și obiectivelor proprii. Programele, proiectele, activitățile vor fi astfel elaborare și proiectate încât oferta culturală să acopere toate nevoile de cultură, pe categorii de beneficiari și tipuri de servicii oferite. Se dorește, totodată, crearea unui pol cultural de anvergură, cu o ofertă culturală diversificată: spectacole de dans, muzică, educație permanentă, meș­teșuguri, evenimente, activități interactive etc.
Prin această reorganizare va putea fi elaborat și gestionat un singur buget de venituri și cheltuieli, exis­tând o mai bună organizare și distribuire a sarcinilor și atribuțiilor, astfel încât să se obțină rezultate op­ti­me pe toate tipurile de ac­tivități. Există posibi­litatea de întrepătrundere a activității dife­ritelor structuri prin valorificarea rezultatelor cercetă­rilor etnografice, a studiilor, a ana­izelor, a produselor proprii, a materialelor produse în cadrul secțiilor și utilizarea în scopul de a dezvolta și îmbunătăți continuu calitatea serviciilor culturale ofe­rite. Va exista un singur aparat administrativ care să asigure ac­ti­­vitatea economică, financiar-contabilă, administrativă, gestiunea resurselor umane, ceea ce gene­rează economii la bugetul de stat”, a arătat vicepre­ședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru Dăncuș.
Noul așezământ de cultură va cuprinde 40 de posturi, în prezent fiind ocupate 38, în cele două instituții
În prezent, în cele două așezăminte de cultură sunt în total 43 de posturi, din care Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș prevede în organigramă 17 posturi aprobate, însă sunt ocupate doar 12 posturi, în timp ce la Școala Po­pulară de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare există aprobate 26 de posturi, ocupate toate. Noua organigramă prevede 40 de posturi, urmând să rămână un singur manager și un singur cotabil-șef. Pentru a nu afecta Planul de școlarizare aferent anului școlar 2018 – 2019, cadrelor didactice angajate a Școlii Populare de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, instituție care se desfiin­țează, li se vor pune la dispoziție, până la data de 1 iulie 2019, posturi de profesori, conform Organigramei și Statului de funcții aprobat de consilierii județeni în ședința ordinară a lunii aprilie.

Șeful administrației județene, Ga­briel Zetea a precizat că vor fi mai puține posturi administrative la Școala Populară de Arte, care nu se justificau în vechea organigramă. În ceea ce privește personalul
auxiliar al unității școlare are posibilitatea de a opta pentru posturile care vor fi scoase la concurs în noua organigramă. „Vom avea o nouă întâlnire cu toți factorii implicați pentru a transmite că toți rămân angajați, pe mai departe, în structurile Consiliului Județean Mara­mureș, însă se vor regăsi în altă parte. Noul manager care va fi desemnat, se va ocupa să aplice această organigramă”, a conchis președintele CJ Maramureș, Ga­briel Zetea.

 


„Reorganizarea celor două ins­tituții de cultură care ca principale obiective o politică unitară și o viziune strategică, respectiv centralizarea resurselor financiare, umane și materiale și exercitarea unui ma­nagement unitar. Se do­rește o conducere unitară a activității, care poate oferi perspectiva elaborării unor programe și proiecte care să utilizeze și să pună în valoare toate resursele de care dispune instituția, pentru atingerea scopului și obiectivelor proprii”.
Ioan Doru Dăncuș, vicepre­ședintele Consiliului Județean Maramureș


„Vom avea o nouă întâlnire cu toți factorii implicați pentru a transmite că toți rămân angajați, pe mai departe, în structurile Consiliului Județean Mara­mureș, însă se vor regăsi în altă parte. Noul manager care va fi desemnat, se va ocupa să aplice această organigramă”.
Ga­briel Zetea, președintele CJ Maramureș

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.