• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Sambătă , 26 Septembrie 2020

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Marţi , 14 Mai , 2019

S-a aprobat „Ghidul solicitantului” pentru proiectele culturale

În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Maramureș, aleșii județeni au aprobat „Ghidul solicitantului pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județului a programelor, pro­iec­telor și acțiunilor culturale”. Județul Maramureș prin Consiliul Județean, acordă finanțări nerambursabile pen­tru programe, proiecte și acțiuni cul­turale, finanțarea proiectelor apro­bate făcându-se în baza unui contract încheiat între Consiliul Județean Maramureș și beneficiarul finanțării, în urma aplicării procedurii selecție publice de proiecte.
Scopul programului este dezvoltarea activităților culturale în județul Maramureș, iar ghidul urmărește stabilirea principiilor, a cadrului general și căile de atac ale actului sau deciziilor autorității finanțatoare care aplică procedura de atribuire contractelor de finanțare neram­bur­sabilă acordate din bugetul județului Maramureș. Obiectivul general al programului este dezvoltarea și va­lorificarea potențialului cultural al județului Maramureș, prin satisfa­cerea interesului cultural la nivel local, județean, euroregional, națio­nal sau de reprezentare interna­țio­nală. Totodată, se dorește stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale în realizarea de acțiuni culturale, dar și stimularea participării cetățenilor la viața culturală, prin diversificarea ofertei culturale.

Beneficiarii direcți ai programului sunt persoanele juridice constituite conform legii, ce desfășoară acti­vități culturale în județul Mara­mureș, așezămintele culturale și persoanele juridice de drept public finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau bugetul local, cu excepția celor care funcționează în subordinea Consiliului Județean Maramureș. Beneficiarii indirecți ai Programului sunt participanții la activitățile culturale. Se pot depune proiecte vizând conservarea patrimoniului cultural tradițional și promovarea moștenirii culturale locale sau proiecte culturale care valorifică potențialul creator al județului, ta­lentul, aptitudinile, precum și capa­citatea intelectuală a locuitorilor.

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să fie persoană juridică de drept public ori privat, fără scop pa­trimonial, care depune o ofertă culturală. Regimul juridic instituit prin această lege pentru finanțările nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenție în caz de calamitate și de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate și nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale. Finanțările nerambur­sa­bile nu se acordă pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități privind protecția infor­ma­țiilor clasificate. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură ce permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie cu respectarea principiilor prevăzute la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă. Consiliul Județean Maramureș acordă finanțare neram­bursabilă în limita a 90% din va­loarea totală a proiectului, iar cofi­nanțarea proiectelor de către beneficiar trebuie să fie de minimum 10% din valoarea totală. Un solicitant de finanțare nerambursabilă va putea depune sau contracta maxim două proiecte cu tematică încadrată în obiective specifice diferite.

 

Consiliul Județean Maramureș acordă finanțare neram­bursabilă în limita a 90% din valoarea totală a proiectului, iar cofi­nanțarea proiectelor de către beneficiar trebuie să fie de minimum 10% din valoarea totală.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.