• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Luni , 19 Aprilie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Duminică , 15 Septembrie , 2019

Reverență la o Aniversare: PS FLORENTIN CRIHĂLMEANU - Anul 60 (n. 17 Septembrie 1959)


Precum într-o visare lină îmi închid ochii sufletului în­cercând, cu o sinceră emo­ție, să derulez filmul a­min­­­tirilor ce mă leagă de relația Cultural-creștină cu Înaltul Prelat pe care îl aniversăm, cu aleasă simțire și cu mare bucurie, acum la împli­nirea unei vârste atât de frumoasă.
Întorcându-mă la amintirile ce ne leagă, încă îmi sunt foarte vii în minte, primele (ca să le iau în ordi­nea trăită) momente petrecute în spatele casei părintești cu prilejul așezării, de către Preasfinția Sa, a pie­trei de temelie a bisericii noastre pe care bunul nostru părinte mult
și-a dorit-o, visând și cu ochii des­chiși, că va apuca să slujească la Sfântu-i Altar măcar de câteva ori înainte de bunul său rămas de la această lume. N-a fost să fie, însă. acest vis n-a mai apucat să și-l vadă împlinit aici pe Pământ, ci doar de dincolo, printre nori şi stele. După doar câțiva ani de trudă a letcanilor, frați întru Credință, a sosit și Ziua cea Mare a sfințirii Sfântului Lăcaș (Hramul, Nașterea MAICII DOMNULUI) de către Preasfințitul Florentin însoțit de un impresionant sobor de preoți printre care și Pă­rin­tele Cornel Damian, Vicar la Episcopia Romano-Catolică din Bu­­cu­­rești, originar din satul Ciula - comuna Letca, cel care și-a primit Prima Împărtășanie în capeluța noastră clandestină, dar mai ales din potirul cu Sfânta Cuminecătură, îngenunchiat în fața părintelui Preot greco-catolic Paul Augustin care, înainte l-a și spovedit, martor fiind Preasfinția Sa Cardinal In Pectore IULIU HOSSU, din icoana de deasupra Sfîntului altar înfășurat într-un Mândru Tricolor. La marea sărbă­toare a letcanilor greco-catolici au mai participat foarte mulți credin­cioși de pe Valea Someșului, iar la Sfînta Liturghie au răspuns cu mult har și frumusețe, cei din corul ANGELIS, invitați special de către Preasfințitul FLORENTIN. Și ne-a mai onorat cu prezența, Domnul ing. Corneliu Crihălmeanu (tatăl Prea­sfinției Sale), stârnind printre noi gazdele în special, o profundă emoție, mai ales prin simplele cuvinte pe care ni le-a adresat la despărțire: „Totul a fost minunat, iar momentul poetic din final dedicat memoriei tatălui dumneavoastră, a fost de-a dreptul copleșitor pentru întreaga asistență. Felicitări!”. A fost vorba de poemul „O SĂ VIU” de Zaharia Bârsan, cu acest final: „...Tată drag, să nu-mi mai porți de grijă... / Du-te și te odihnește; / N-o să treacă multă vreme ș-am să vin și eu la tine, / Dar mai am ceva de lucru... / Și mi-e bine, tată, bine”. Timpul se scurta cu fiecare clipă, mai ales pentru distinșii oaspeți. Odată ce m-am întors acasă de... acasă, repede am făcut o copie pe un CD, din fonoteca personală, cu clopotele Vaticanului, acesta fiind darul meu de suflet pentru toți frații mei întru Credință, cu ocazia acestui sacru eveniment din viața lor, clopote la glasul cărora cu toții să-și facă Sfânta Cruce grăbindu-și pașii spre Sfânta Biserică unde să se roage Tatălui Ceresc pentru norocul și fericirea lor. Promisiunea unei curânde revederi cu Preasfinția SA, repede s-a adeverit prin amabilitatea Înaltului Prelat care mi-a propus câteva onorante întâlniri pentru pre­zentarea recitalului de poezie româ­nească VITRALII LUMINÂND prezentat în spațiile Episcopiei, pentru coreligionarii clujeni - nu puțini! - iubitori de poezie; oferindu-se cu generozitate să-mi ofere un sprijin maxim și pe toate planurile. Cam în condiții asemănătoare mi-am lansat și CD-ul „V-AM DĂRUIT IUBIREA”, cu versurile poetului KAROL WOJTYLA (Sanctitatea Sa PAPA PAUL al II-lea), lansare ce-a avut loc în Catedrala SCHIMBAREA la FAȚĂ, într-o zi de duminică, după Sfânta Liturghie. Interesul tuturor celor prezenți a fost cu totul peste așteptările subsemna­tului. Traducerea versurilor, din volumul „POEZII ALESE” (Ed. Ginta Latină din București - 1999) aparține D-lui Nicolae Mareș, pe atunci Ambasadorul nostru la Vatican, iar pentru ilustrația muzicală mi-am extras din fonoteca de aur cele mai potrivite momente din muzica pentru orgă și cîteva melodii Gregoriene (Muzica Gregoriană - totalitatea melodiilor ce se cântă în timpul liturghiei occidentale - sec VI - XI). După Sfânta Liturghie și lansarea CD-ului, a urmat apoi o scurtă vizită la sediul Episcopiei pentru a vizita o expoziție de fotografii cu imagini mai importante din Istoria Bisericii noastre din perioada comunistă, prilej cu care, în biroul de lucru al Preasfinției Sale, am avut unica ocazie de-a mă închina la măsuța-altar al Preaferi­citului Cardinal IULIU HOSSU. Acolo totul a rămas ca ATUNCI, precum a ținut să mă asigure gazda mea primitoare.
Și tot sub patronajul și cu binecuvântarea Preasfințitului Florentin, la Editura VIAȚA CREȘTINĂ, în anul 2015, mi-a apărut volumul doi (primul volum a apărut la Ed. GU­TEMBERG din Tg. Lăpuș, pr. Silviu Hodiș - Director), la „ZODIILE LUI ORFEU, O istorie senti­mentală a muzicii universale” (200 episoade în 860 de pagini). Și multe secvențe din filmul atâtor amintiri ar mai trebui scoase, cu recunoștință, la lumi­na zilei de azi, precum o re­ve­rență așezată ca o lumină blîndă la fereastra sufletului Preasfinție Sale.
Interviu cu Preasfinția Sa
FLORENTIN CRIHĂLMEANU

Paul Antoniu: Preasfințit Părinte Epis­cop FLORENTIN, iată că doar într-o perioadă scurtă de timp am imensa bucurie sufletească de-a Vă reîntâlni pentru a treia oară, de fie­ca­re dată în binecuvântate și sfințite ocazii. Cea de azi, în ultima zi a Ta­b­e­rei de Vară (1 august 2001- P.A.), ECUMENICA numită, de la Târgu Lăpuș, mi-a înrourat și mi-a înflorit sufletul. Ce părere are Prea­sfinția Voastră despre cele ce s-au petrecut aici prin vrednicia și stră­da­nia cucernicului preot Silviu Hodiș, precum și a neostenitei sale soții, Maria?
P.S. Florentin: Cred că se cuvine în primul rând să-i cântăm mărire lui Dumnezeu pentru că, prin prezența părintelui Silviu și a soției sale, așa precum ați spus, parohia Târgu Lă­puș reînvie, prinde putere, își regă­sește rădăcinile tradiției prin care a fost făcută puternică pe aceste pla­iuri și chiar mai mult decât atât, ca­pătă și anumite dimensiuni sociale actuale. Tabăra de Vară la care am par­ticipat împreună prin celebrarea Sfintei Liturghii, „Prietenia, Drumul către Dumnezeu” (denumirea tabe­rei - P.A.), cu un puternic aspect ecu­menic și profund educativ se în­scrie perfect pe linia principiului su­bliniat de Conciliu VATICAN II, prin care Biserica trebuie să fie un factor dinamizant social în perioada actuală. Acești 140 de tineri care
s-au aflat, pentru câteva zile, împre­u­nă în această tabără prin rugăciune, în momente de relațiune, în spectacole cu măști medievale, prin dru­me­ții, au avut ocazia să experi­­men- ­teze ceea ce zicea Mântuitorul și
ne-a cerut: „Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și cu toată voința ta, și pe aproapele ca pe tine însuți”. Consider că această acțiune este una foarte reușită care a atins laturile principale a unei acțiuni bisericești, latura spirituală, latura spiritual-educativă și, bineînțeles, latura de odihnă și relaxare.
Paul Antoniu: Preasfințite Episcop, aș vrea să Vă întreb dacă în Eparhia de Cluj-Gherla au mai avut loc ase­menea activități cultural-spirituale, cu tinerii în special?
P.S. Florentin: În cadrul eparhiei noastre au existat acțiuni cu tinerii și poate că sunt multe despre care, mărturisesc sincer că nu știu; cele despre care știu, însă, sunt la Cluj, unde există un club de adorație care în fiecare zi de joi, în Catedrala noastră, ne încântă cu cântările lor și, de asemenea, periodic dau spectacole cu conținut moral-educativ. Chiar în aceste zile sunt în pregătire cu spectacolul pentru întâlnirea la nivel național a tineretului Catolic de la Timișoara, din luna august. De asemenea, există un club de tineri care cântă la instrumente, fac dan­suri populare... Au deci elemente de acestea tradiționale și de cultură în acelaşi timp. Referitor la asemenea acțiuni ca și tabăra de la Târgu Lăpuș, însă, mărturisesc că nu știu să existe altele asemenea, de-o ase­menea amploare și de-o asemenea durată, în Eparhia noastră.
Paul Antoniu: Pe mine, Vă spun foarte sincer, mă leagă niște amintiri extraordinare, de Teatrul Popular în special, (Marele Premiu pe Țară cu spectacolul LA O PIATRĂ DE HOTAR, de I. D . Sârbu, în regia sub­semnatului) de la Târgu Lăpuș, și am remarcat cu foarte mare bucu­rie că vreo câțiva din membrii aces­tui teatru s-au implicat foarte mult în reușita acestei tabere, și acest fapt m-a bucurat nespus și m-a apropiat și mai mult de ei; dar nu numai de ei, ci și de oamenii acestor locuri. Preasfinției Voastre cum Vi se par acești Oameni?
P.S. Florentin: Eu am avut ocazia să-i cunosc mai mult în vizitele pastorale și mereu pe aceste plaiuri am fost primit cu multă deschidere și iubire. Am împărtășit problemele, dar și bucuriile lor. Am avut ocazia să privesc măiestria lor atât în domeniul Artei Populare prin structuri și cusături și alte elemente tradiționale, dar și talentele care există în cadrul comunității; acești copii care cântă și se roagă atât de frumos, și care au o putere de expresie remarcabilă. Eu cred că există un mare potențial de care suntem responsabili, un potenți­al pe care trebuie să știm să-l culti­văm și să-l îndreptăm spre locurile corespunzătoare de formare.
Paul Antoniu: Preasfințite Florentin, cu emoție, vreau să Vă spun că după ultima vizită pastorală a Preaferici­tului Cardinal - IN PECTORE - Iuliu Hossu, din Ziua de Sânzâiene - 1948, sunteți primul Preasfințit E­pis­­­cop, care, trecându-i pragul, ne-ați onorat și binecuvântat casa de vis a prunciei și a tinereți mele. Pe când o nouă vizită și în Letca mea natală?
P.S. Florentin: Cu siguranță mi-ar face mare plăcere să cunosc locurile de unde izvorăște preoția familiei dumneavoastră și mă bucur că ne-am cunoscut și că v-am ascultat re­ci­tând cu mult har și am avut ocazia să vă apreciez și consider că munca dum­neavoastră stă foarte bine alături de predicația și apostolatul preoților și de munca noastră catehetică. De aceea îl rog pe Bunul Dumnezeu ca în continuare să vă binecuvânteze munca, familia, toate gândurile pe care le aveți pentru ca să puteți răs­pândi lumina culturii și a frumosului în rândurile acestui neam care este în­setat după lumină și frumos. Bu­nul Dumnezeu să vă ajute!
Paul Antoniu: Vă mulțumesc foarte mult, Excelență, pentru aceste gânduri atît de onorante pentru mine. Și mai doresc să Vă mulțumesc pentru acest interviu, primul, dar sper că nu și ultimul, adresându-Vă totodată și rugămintea ca în Sfintele rugăciuni să-i pomeniți și pe nefericiții artiști din aceste vremuri total nepriete­noa­se cu noi.
P.S. Florentin: Și eu vă mulțumesc asigurându-vă totodată că în rugă­ciu­nile mele, pentru Dumneavoastră și pentru toți care lucrează pentru ri­dicarea nivelului spiritual al neamului nostru românesc mult încercat, al nivelului intelectual și cul­­tu­ral care, după părerea mea, nu și-a spus încă ultimul cuvânt, nici în fața noastră și nici în fața Europei. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă lumineze să puteți face, în veci, voința Lui Preasfântă. AMIN!
Paul Antoniu: Asta ne-o dorim și noi, Preasfințit Părinte. LĂUDAT SĂ FIE ISUS!
P.S. Florentin: ÎN VECII VECILOR!

(Sursa: Interviu după Tabăra de Tineret de la Tg. Lăpuș - 2001, din fonoteca subsemnatului)

Schiță biografică P.S. FLORENTIN CRIHĂLMEANU

Preasfințitul Episcop s-a născut la Iași, la data de 17 septembrie 1959, într-o familie de creștini greco-ca­tolici. În primi trei ani de școală a fost elev la Turda, iar clasa a patra la Liceul „Garabet Ibrăileanu” din Iași. Clasele V-XII le-a urmat la Liceul nr. 15 din Cluj-Napoca unde și-a luat și bacalaureatul. Între anii 1979 - 1984 a fost student la Facultatea de Mecanică, după absolvire fiind repartizat la o întreprindere din Bistrița, iar mai apoi (1986 - 1990) la uzina „Tehnofrig” din Cluj.
În anul 1986, în clandestinitate, își în­cepe studiile teologice sub îndru­ma­­­rea pr. Pantelimon Aștelean, iar din anul 1990, la seral, urmează cur­su­­rile Seminarului Teologic Gre­co-Catolic, tot din Cluj. Între anii 1990 - 1994 ajunge bursier la Cole­giul Pio Rome­no, mai departe urmându-și stu­diile la Universitatea Pontificală din Ro­ma. La 7 iulie 2005 tot aici își susține și teza de doctorat.
De Ziua Nașterii Fecioarei Maria - 8 Septembrie 1990 - a fost hirotonit diacon, iar în ziua următoare hirotonit ca preot în Piața Libertății din Cluj, de către Preasfințitul Gheorghe Guțiu. Acolo, la liturghia din piață, deoarece pe atunci nu ne erau resti­tu­ite lăcașurile de cult. Vreo doi ani a fost și îndrumător spiritual la se­mi­nariștii Institutului Teologic, iar între anii 1994-1995 a predat cursuri de Teologie biblică la Facultatea de Teologie Greco - Catolică de la UBB. Excelența Sa Florentin a fost hirotonit Episcop, în data de 6 ianuarie 1997, de către Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, în Basilica San Pietro din Roma. Și tot Sanctitatea SA, în data de 18 iulie 2002, prin Bula Pascendi Dominici Gresis, l-a numit în funcția de eparh al Eparhiei de Cluj-Gherla, întronizare ce-a avut loc în Catedrala clu­jeană „Schimbarea la Față”, la data de 6 august 2002.
Între anii 1996 - 2002, Episcopul au­xi­liar Florentin Crihălmeanu, dim­preună cu Preasfințitul George Gu­­țiu, s-a îngrijit de buna administrare a Episcopiei, pe plan pastoral și spiritual. A participat la mai multe Conferințe Episcopale din Europa și SUA. A participat și la cel de-al IV-lea Conciliu Provincial al Bisericii Greco - Catolice, la Blaj. În calitate de proaspăt episcop eparhial s-a preocupat de reorganizarea structurilor eparhiale și de înființarea unor noi structuri pastorale care să poată răs­punde cerințelor credincioșilor. În primii zece ani (2002 - 2012) de epis­copat a binecuvântat mai multe (aproximativ vreo 40 la număr) bi­serici, mănăstiri și capele de pe teritoriul întregii eparhii. În luna mai 2006 are onoranta ocazie de-a parti­cipa la ceremonialul întronizării Întîistătătorului Bisericii Greco - Catolice, LUCIAN MUREȘAN, ca Arhiepiscop Major, la Blaj. Sub patronajul și cu binecuvântarea P.S Florentin Crihălmeanu, pe parcursul anilor de pastorație au avut loc mai multe evenimente înălțătoare precum pelerinaje în locuri sfinte și pli­ne de miracole, reculegeri în preajma Marilor Sărbători, acțiuni pastorale printre care, cu reală emoție, precum ar fi Întâlnirea eparhială a familiilor creștine, a copiilor și tine­ri­lor, Ziua bolnavilor, a vieții consacrate, dar și Festivalul coral de ma­re succes, Armonii Sacre. Un eve­niment cu totul special este și pelerinajul în fiecare an, la Cimitirul Săracilor, precum și la Memorialul victimelor comunismului din Sighe­tu Marmației, și desigur pelerinajul de la Biserica Greco - Catolică din Nicula, an de an, cu prilejul Marii Sărbători a Adormirii Maicii Domnului. Și Preasfinția Sa Florentin a mai participat, pe parcursul anilor, și la alte evenimente de maximă im­por­tanță precum ar fi, de Ziua Mon­dială a Familiilor de la Milano, sau la Zilele Mondiale ale Tineretului de la Madrid (august 2011) și de la Rio de Janeiro (iulie 2013) etc.
La Cluj se construiește, în conti­nuare, Catedrala Martirilor și Mărtu­risitorilor din Secolul XX, din Piața Cipariu. Au mai fost amenajate și date în folosință aula de conferințe „Cardinal IULIU HOSSU” (excelent spațiu și pentru recitalurile de poezie P. A.), sediul ASTRU etc. etc. etc. Și toate acestea (și nu nu­mai...) prin trudnicia și cu binecuvântarea Preasfințitului Florentin, motiv pentru care, cu mare bucurie și emoție îi dedicăm AZI această reverență bine­meritată. Dar, tot cu această ocazie ne vom aminti și vom menționa câ­teva aspecte din activitatea pedago­gică a distinsului nostru sărbătorit. În anul de grație 2004, Preasfinția SA își reia activitatea pedagogică la Fa­cultatea de Teo-logie Greco - Cato­lică, predând cursuri de Teologie Pastorală și Sim­­bolică, aceasta fiind una din cele mai importante activități pedagogico-religioase prestate, prin ani, de către Episcopul - profesor Flo­rentin. Cum, oare, i se poate mul­țu­mi și cu câte sentimente de re­cu­­noș­­tință, adresate Preasfin­țitului, pentru recomandare și sprijinirea seminariștilor eminenți, de a-și continua studiile la Colegiul „Pio Romeno” din Roma?!
Se cuvine, cu prisosință, să mai amin­tim și evenimentul cu totul remarcabil legat de aniversarea a 150 de ani de la înființarea Episcopiei de Gherla, prilej cu care Excelența Sa a realizat Expoziția aniversară în care se prezintă istoria în imagini a Epar­hiei, expoziția fiind prezentată ulterior la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca și în alte orașe din Eparhie. De men­ți­onat și faptul că tot la invitația Înaltului Prelat, Eparhia a fost vizitată de importante personalități ale Bise­ricii Catolice precum: Patriarhul Melchi­te al Bisericii Greco - Catolice, Prea­fericirea Sa Gregorios al III-lea Laham, Cardinalii Chris­toph Schonborn, Lubomyr Husar, Walter Kasper și alții pe parcursul vremii, de aceeaşi mărime și importanță.
Preasfințitul nostru a publicat și câ­te­va volume pe teme cu totul speciale, dacă ne gândim, de exemplu, la cel intitulat „Urme pe file de timp, la răscrucea dintre milenii”, sau la „Șematismul Eparhiei de Cluj-Gherla, Claudiopoli-Armenopoli, la 150 de ani de la întemeiere”. Iar în privința Scrisorilor Pastorale acestea au fost publicate cu regularitate, cu prilejul Marilor Sărbători creștine, pe parcursul anilor, începând cu 2002. A mai publicat articole în di­ferite reviste din țară, și nu numai.
Se mai cuvine să menționăm și ex­ce­­lentele relații pe care Preasfin­țitul Florentin le-a avut cu Roma. Încă din timpul studiilor a fost cooptat ca membru în Secretariatul Sinodului Episcopilor și a participat la lucrările Sinodului pentru Europa convocat de către Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea (1991). În anul jubiliar 2000, a participat la ce­lebrarea Sfintei Liturghii, în Limba Română și-n rit bizantin, eveniment ce-a avut loc în Bazilica Vaticanului, la invitația Papei Ioan Paul al II-lea. În toamna anului 2008 a par­ti­ci­pat, ca delegat din partea Bi­sericii noastre și a luat cuvântul la Sinodul Episcopilor des­pre Cuvântul lui Dumnezeu, tot la Roma. La această Sesiune sinodală a fost nu­mit, de către Papa Benedict, membru al Secretariatului General al Sinodului Episcopilor, după care a mai participat, între anii 2009-2011, la Sesiunile de lucru al Secretariatului General al Sinodului Epis­­copilor. Au mai fost și alte evenimente la fel de importante (și onorante, desigur) la care PS Florentin a participat ca invitat de onoa­re, precum la Damasc, la în­chiderea Anului Paulin, sau la celebrările festive, din vara anului 2010, la înche­ierea Anului Preoției. Participarea la funeraliile Papei Ioan Paul al II-lea, din 8 aprilie 2005, dar și participarea la beatificarea Sanc­tită­ții Sale, l-a marcat probabil cel mai profund pe iubitul nostru Episcop. Pentru noi, maramureșenii, data de 18 februarie 2012 este una cu o im­portanță cu totul specială. ATUNCI a avut loc, la Roma, ridicarea la înalta treaptă de Cardinal, a Preafericitului Părinte LUCIAN MU­REȘAN, eveniment ce a avut loc la Consistoriul din Basilica „Sfân­tul Petru” din Roma, la acest excepțional eveniment fiind prezent și Excelența Sa PS Floren­tin. Acestea au fost, cu siguranță, cele mai emoționante evenimente din viața de până acum a Preasfin­ți­tului FLORENTIN CRIHĂL­MEA­­NU, căruia, cu prilejul Zilei Sale de Naștere - 17 Septembrie 1959 - cu deo­sebită e­mo­­­ție și sufletele înflorite îi spu­nem: Întru Mulți Ani Fericiți și bine­cuvântați să ne TRĂIȚI, STĂ­P­NE!
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
și
SĂ TRĂIȚI CÂT TRICOLORUL!

Din partea maramureșenilor greco-catolici.
(Sursa de documentare: Biblioteca P.A.)

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.