• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Vineri , 05 Iunie 2020

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Marţi , 21 Mai , 2019

O jumătate de secol de excelență în educație

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş a sărbătorit 50 de ani de activitate, printr-un eveniment deosebit, la care au participat actuale și foste cadre didactice ale școlii, autorități locale, județene și reprezentanți ai instituţiilor similare din județ și din zonă.

 

 

Centrul Şcolar pentru Edu­caţie Incluzivă fost înfiin­ţat la data de 15 ianuarie 1969 sub denumirea de „Şcoala Ajutătoare”. Pentru buna funcţionare a şcolii, la acea vreme, Comitetul Executiv al Consiliului Popular al oraşului Târgu Lăpuş s-a implicat în derularea reparaţiilor ca­pitale, amenajarea şi dotarea cu materiale. Dotarea cu mobilier şi ma­terial didactic a fost asi­gurată prin in­termediul Inspec­to­ratului Şcolar al Judeţului Maramureş.
În clădirea şcolii, construită în jurul anului 1900, a funcţionat Judecătoria Locală până în anul 1968.
În baza Deciziei nr. 128 din ianuarie 1969 a Consiliului Popular Orăşenesc Târgu Lăpuş, clădirea şcolii precum şi unele mijloace fixe se transferă începând cu data de 10 ianuarie 1969 în administrarea Şcolii Ajutătoare Târgu Lăpuş.
La înfiinţare, şcoala dispunea de următoarele spaţii:
8 săli de clasă
1 direcţiune
1 sală profesorală
2 săli contabilitate
1 sală secretariat
2 grupuri sociale.

Ulterior au fost construite atelierele, sălile şi grupul social din aripa dreaptă a clădirii. În anul 1983 a fost construită în prelungirea clădirii, actuala sală de festivităţi a şcolii, destinată organizării serbărilor, spectacolelor, şedinţelor cu părinţii etc. În anii 1992 – 1993 au fost construite şi amenajate trei săli de clasă şi actualul grup social (cele vechi fiind transformate), acesta fiind racordat în aceeaşi perioadă la sistemul de canalizare al oraşului.
În anul 1996 a fost racordată şcoala la sistemul de alimentare cu gaz metan şi au fost finalizate lucrările pentru încălzirea centrală cu ajutorul substanţial al unei societăţi de caritate engleze.
În prezent, clădirea şcolii cuprinde următoarele spaţii:
11 săli de clasă
1 direcţiune
1 sală profesorală
1 sală secretariat
1 sală contabilitate
   / admi­nistraţie
1 sală de festivităţi
3 cabinete logopedie
1 cabinet psihodiagnoză
1 cabinet informatică
1 atelier practică
2 săli kinetoterapie
1 bibliotecă
1 sală destinată arhivei
2 magazii materiale
3 grupuri sanitare
1 garaj
1 spaţiu destinat
   centralei termice.

Spaţiile pentru cazarea elevilor, în decursul anilor au fost mai multe. Internatul de băieţi a funcţionat într-o clădire aparţinând Parohiei Ortodoxe, pentru acesta plătindu-se chirie şi, parţial, într-o clădire provenită dintr-o cabană forestieră. Această clădire este revendicată de fostul proprietar, în perioada 1998 - 2007 acestuia fiindu-i plătită o chirie lunară de 146,08 euro.
Începând cu anul 1982, elevii interni ai şcolii sunt cazaţi în căminul situat pe strada V. Alecsandri nr. 6. În anul 1984, acest edificiu a fost transferat din proprietatea Trustului de Cons­trucţii Montaj Maramureş Şantier nr. 2 Baia Mare, în proprietatea Şcolii ajutătoare Târgu Lăpuş, în baza procesului verbal încheiat între cele două părţi, la data de 04.01.1984, ca urmare a deciziei de transfer nr. 647/21.11.1983 a Comitetului Exe­cutiv al Consiliului Popular al jude­ţului Maramureş.
În ceea ce priveşte evoluţia numerică a elevilor şcolarizaţi în unitatea noastră de-a lungul anilor menţionăm câteva cifre de referinţă: 1969 – 86 elevi; 1973-1976 – 157 elevi; 1978-1979 – 166 elevi; 1983-1984 – 150 elevi; 1988-1989 – 151 elevi; 1994-1995 – 154 elevi; 1999-2000 – 168 elevi; 2003-2004 – 162 elevi.

Începând cu anul şcolar 2006-2007, când numărul elevilor a scăzut la 132, se menţine o medie a elevilor de cca. 135 pe an şcolar.
La înfiinţarea şcolii, elevii au servit masa la cantina Liceului din Târgu Lăpuş, iar începând cu anul 1971 în cantina proprie care avea o capacitate de 80 locuri pe serie existând posibi­litatea preparării hranei pentru 200 elevi pe zi.
În perioada august 2000 – septembrie 2007 internatul şi cantina şcolii au fost administrate de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului acestea funcţionând pe lângă Centrul de Plasament pentru Copii Şcolari cu Deficienţe Târgu Lăpuş.
Începând cu luna septembrie 2007, internatul a revenit şcolii, în aceeaşi perioadă renunţându-se la spaţiul închiriat în care funcţiona cantina şcolii. Ca urmare, toţi elevii care frecventează cursurile Şcolii Ge­nerale pentru Copii cu Deficienţe Târgu Lăpuş / C.S.E.I. Târgu Lăpuş, servesc masa la cantina socială „Casa Lăpuşană” de pe lângă Consiliul Local Târgu Lăpuş.
În prezent, clădirea internatului cuprinde următoarele spaţii:
19 dormitoare
1 cabinet medical
2 spaţii infirmerie
3 spaţii lenjerie / spălătorie
   / uscătorie
8 grupuri sanitare/duşuri
1 spaţiu depozitare
1 spaţiu destinat centralei
   termice.

În urma semnării protocolului din 03.07.2001 încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării – prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mara­mu­reş şi Consiliul Judeţean Ma­ramureş, Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe Târgu Lăpuş a fost preluată de către Consiliul Judeţean, sub tutela căruia funcţionează şi în prezent.
Începând cu data de 1 septembrie 2010, denumirea unităţii s-a schimbat din Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe Târgu Lăpuş în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş conform Deciziei nr. 331/31.08.2010 – a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş.
În anul 2012 a fost depusă la A.R.A.C.I.P. documentaţia în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie pentru Nivelul 2 liceal, în domeniile Industrie textilă şi pielărie, respectiv Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, aceasta fiind obţinută conform OMECTS nr 5828 / 26.09.2012.
În anul 2016 a fost obţinută acre­ditarea şcolii pentru Nivelul 3 învă­ţământ profesional, în domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, conform OMECTS nr. 5042 / 30.08.2016.
În momentul de faţă, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş funcţionează cu 3 clase de elevi în ciclul primar, 4 clase în ciclul gimnazial şi 4 clase de învăţământ profesional în domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, calificarea zidar-pietrar-tencuitor.

Privind evolutiv situaţia cadrelor didactice se constată că, dacă la început numărul celor necalificate a fost mai mare, pe parcursul anilor balanţa s-a înclinat în favoarea celor calificate, în momentul de faţă toate cadrele didactice din unitate fiind calificate.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.