• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Vineri , 18 Septembrie 2020

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 13 Ianuarie , 2017

Noutăţile fiscale şi legislative ale anului 2017

Noul Cod fiscal a intrat în vigoare la începutul anului 2016 şi a adus modificări importante în toate zonele fiscalităţii: impozit pe profit, TVA, microîntreprinderi, impozit pe venit, contribuţii sociale, impozite şi taxe locale etc. Totuşi, actul normativ prezintă o abordare în doi paşi în ceea ce priveşte intrarea în vigoare a anumitor prevederi, astfel că unele reglementări se aplică de la 1 ianuarie 2017.

În acelaşi timp, cei doi piloni ai legislaţiei fiscale româneşti, respectiv Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală, au cunoscut modificări importante în decembrie 2016, prin ordonanţă de urgenţă. Printre altele, este vorba de schimbări la impozitul pe profit sau pentru microîntreprinderi şi angajatori, mai multe detalii în acest sens fiind disponibile mai jos.
 

TVA standard de 19%

Una dintre principalele prevederi în vigoare din prima zi a lui 2017 vi­zează o nouă reducere a cotei stan­dard de TVA, de la 20%, atât cât a fost până la finele anului 2016, la 19%.
Vă reamintim că la 1 ianuarie 2016 cota generală de TVA a scăzut de la 24% la 20%, măsura având impact atât asupra consumatorilor, cât şi asupra agenţilor economici.
În acelaşi timp, pentru anumite li­vrări de bunuri şi prestări de servicii, se aplică în continuare o cotă de TVA redusă, de 9% sau chiar 5% în anumite cazuri.
 
Taxa pe stâlp, eliminată   

În ceea ce priveşte impozitul pe construcţii, cunoscut mai bine ca „taxa pe stâlp”, acesta a fost eli­minat din 1 ianuarie 2017.
 

Ce s-a schimbat  în zona CASS

Codul fiscal a adus noutăţi, din prima zi a lui 2017, şi în ceea ce priveşte contribuţiile de asigurări sociale de sănătate (CASS). Con­cret, să avem în vedere ce s-a schimbat de zilele trecute în acest domeniu, cu precizarea că, în 2016, câştigul salarial mediu brut a fost stabilit la 2.681 de lei.

1. Venituri din salarii sau cele asimilate salariilor:
dacă totalul veniturilor obţinute lunar este mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală se calculează în limita acestui plafon.

2. Venituri din pensii:
şi în cazul persoanelor care obţin venituri din pensii, pentru veniturile realizate din 2017 începând, în situaţia în care veniturile depăşesc valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, CASS individuală se calculează în limita acestui plafon.

3. Venituri din activităţi inde­pen­dente: pentru astfel de venituri realizate, din 2017 baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

4. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă:
pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

Astfel, din 2017, spre deosebire de anul trecut, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt incluse în baza de calcul a CASS, chiar dacă beneficiarul obţine venituri din salarii, pensii sau activităţi in­de­pendente, aplicându-se însă plafo­narea bazei lunare la cinci câştiguri salariale medii brute.
În mod asemănător, şi veniturile obţinute din dividende sunt incluse în baza de calcul a contribuţiei la sănătate, chiar dacă beneficiarul este salariat, cu menţinerea aceleiaşi plafonări amintite şi anterior.

5. Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură:
şi în cazul realizării acestor venituri, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

6. Venituri din investiţii şi alte surse:
în mod similar, pentru persoanele care realizează venituri din investiţii sau din alte surse, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.
Şi în situaţia persoanelor fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi a celor care primesc indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, dacă totalul veniturilor obţinute lunar este mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală se calculează, din acest an, în limita acestui plafon.

În altă ordine de idei, începând cu 1 ianuarie 2017, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, sumele respective se indexează anual cu rata inflaţiei, până la data de 30 aprilie, ţinându-se cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, şi nu o dată la trei ani, aşa cum se întâmpla anterior.
Impozit specific pentru industria hotelieră şi de alimentaţie publică

Tot din 2017 a intrat în vigoare şi Legea nr. 170/2016 pri­vind im­pozitul specific unor activităţi, pre­vederile acesteia urmând să avan­tajeze anumite companii şi să dezavantaje multe altele, în special pe cele de mici dimensiuni.

Mai exact, impozitul specific, care se calculează în funcţie de câteva variabile, cum ar fi suprafaţa, rangul localităţii sau sezonalitatea, este da­torat de toate societăţile care au înscrise în actul constitutiv, ca activităţi principale sau secundare, una sau mai multe activităţi pre­vă­zute de opt coduri CAEN din domeniile turistic, hotelier, restau­rante, baruri şi alimentaţie publică.
Astfel, indiferent dacă sunt sau nu profitabile, restaurantele, barurile ori cafenelele aplică de anul acesta noul sistem de impozitare, care va afecta negativ micile afaceri, în special.
 
Ce s-a modificat la impozitul pe profit

Regulile ce guvernează impozitul pe profit au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016, publicată într-un număr al Monitorului Oficial din 6 decembrie 2016.
Concret, în condiţiile în care până acum nu erau reglementate în Codul fiscal situaţiile în care contribuabilii solicită fie revenirea la anul calendaristic, fie modificarea perioadei anului fiscal modificat, măsurile aplicabile de la 1 ianuarie 2017 stabilesc următoarele:
n dacă anul fiscal modificat re­devine an fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat in­clude şi perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat şi 31 de­cembrie a anului calendaristic respectiv;
n dacă se modifică perioada anu­lui fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat include şi perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a anului fiscal modificat şi ziua anterioară primei zile a noului an fiscal mo­dificat.

În altă ordine de idei, prin inter­me­diul aceluiaşi act normativ, a fost extinsă aplicarea facilităţii de scutire de impozit a profitului reinvestit şi asupra dreptului de utilizare a programelor informatice, concomitent cu aplicarea nelimitată în timp a acestei facilităţii fiscale.
Totodată, lista cheltuielilor de­duc­tibile pentru determinarea rezul­tatului fiscal a fost completată, din prima zi a lui 2017, cu cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului pro­fe­sional şi tehnic, potrivit regle­mentărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.

Contribuabilii scapă de depunerea unor declaraţii fiscale

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 prevede, totodată, şi eliminarea sau suspendarea depu­nerii unor declaraţii fiscale.

În primul rând, a fost eliminată obligaţia angajatorilor de a depune anual declaraţia fiscală 205. Astfel, plătitorii de venituri din salarii (sau asimilate salariilor), adică, în esenţă, angajatorii, vor fi scutiţi, începând din 2018 (când se transmite formularul pentru anul 2017), de depunerea declaraţiei 205 până în ultima zi a lunii februarie.
Aşadar, chiar dacă de la 1 ianuarie 2017 a fost eliminată obligativitatea depunerii formularului 205, acesta tot va trebui depus de către anga­jatori pentru anul 2016. Ceea ce înseamnă că declaraţia fiscală nu se va mai depune efectiv abia din anul 2018.
Totodată, trebuie precizat că din 2018 vor fi scutiţi, de asemenea, de depunerea formularului 205 plă­titorii de venituri din valori­fi­ca­rea drepturilor de proprietate in­­­te­­lectuală, din pensii, din aren­dare, precum şi din asocierea unei persoane fizice cu o persoană ju­ridică plătitoare de impozit pe profit sau de tip microîntreprindere.
O altă schimbare majoră o repre­zintă şi suspendarea obligaţiei de­punerii declaraţiilor informative 392A şi 392B până la 31 decembrie 2019. Mai exact, aceste formulare trebuie completate şi transmise Fiscului de către contribuabilii plătitori sau neplătitori de TVA cu o cifră de afaceri sub 220.000 de lei. Totodată, regula este valabilă şi pentru declaraţia 393, ce trebuie depusă de către plătitorii de TVA care prestează servicii de transport internaţional de persoane.
În altă ordine de idei, contribuabilii, indiferent că este vorba de per­soa­nele impozabile sau cele neim­po­zabile, care efectuează operaţiuni intracomunitare nu mai trebuie să se înscrie în Registrul operatorilor intracomunitari (ROI) de la 1 ia­nua­rie 2017, acest registru fiind eliminat din Codul fiscal.


Salariul minim brut va fi 1.450 lei de la 1 februarie 2017, a decis astăzi Guvernul. Astfel, salariul în mână primit de angajat va fi 1.045 lei faţă de 925 lei, în prezent, iar costul total al angajatorului - salariul complet care include contribuţiile achitate de acesta pentru angajat - va fi de 1.783 lei de la 1.538 lei.

 

 

Noutăţi pentru elevi
 

Vacanţa de iarnă se va încheia pe 8 ianuarie, însă cursurile primului semestru al anului şcolar se vor încheia pe 3 februarie, fiind urmate de o săptămână de pauză, în perioada 4 – 12 februarie.

Vacanţa de primăvară va urma Paştelui, în perioada 19 – 30 aprilie, şi va fi prelungită cu o zi, de 1 mai.
În schimb, aceasta nu mai este precedată de săptămâna de Şcoală Altfel.
În fine, anul şcolar se încheie pe 17 iunie, cu vacanţa de vară.
Cei care termină liceul încheie cursurile pe 26 mai, iar elevii din clasa a VIII-a, în 9 iunie.
Dacă până acum admiterea la liceu se întindea, cu toate cele trei etape, până în septembrie, acum se va încheia în 21 iulie, pentru că vor fi doar două etape: una computerizată şi alta în care se vor analiza cazurile speciale.
Ponderea mediei din gimnaziu în calculul mediei de admitere în învăţământul liceal a scăzut la 20%, de la 25 de procente.

 

Noutăţi pentru şoferi

Cadru legislativ nou pentru RCA
Noile reguli RCA au fost stabilite în 2016 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016. Printre noutăţile aduse de actul normativ se numără stabilirea unei noi perioade minime pentru asigurare. Dacă în trecut asigurarea RCA se încheia semestrial/anual, acum se poate în­cheia pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de cum vrea proprietarul maşinii. De asemenea, cei care nu folosesc maşina pot, mai nou, să suspende asigurarea, dar sunt obligaţi să o ţină într-un spaţiu privat, nu pe domeniul public.
 

Restituirea vechii taxe auto
Prin Ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016, se stabileşte procedura efectivă prin care persoanele care au plătit taxa specială pentru autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pot să ceară toţi banii înapoi. Banii se restituie în mai multe tranşe, respectiv într-o perioadă de cinci ani calendaristici, prin plăţi anuale de 20% din suma datorată.
 

Lucrările de pe drumurile publice, semnalizate luminos noaptea
Legea nr. 93/2016 a adus câteva modificări Codului rutier în privinţa lucrărilor care se efectuează pe drumurile publice. Potrivit legii, acestea trebuie să fie semnalizate în timpul nopţii de lămpi luminoase, iar responsabilitatea revine firmelor ce se ocupă de execuţia acestora, altfel ele pot fi amendate.
 

Vânzarea maşinilor – un singur act la Fisc
Persoanele care-şi vând maşina trebuie să depună la orga­nul fiscal local un contract de înstrăinare-dobândire, plus patru copii certi­ficate ale acestuia, aşa cum reiese din normele Codului fiscal. Astfel, vechea procedură ce trebuia urma­tă la vânzarea maşinilor a fost sim­plificată, fiind eliminate din circuit fişa de înmatriculare şi certificatul de atestare fiscală.


Amenda pentru rovignetă, transmisă în cel mult două luni de la încheierea procesului-verbal
Amenda pentru şoferul care circulă fără rovinietă valabilă tre­buie comunicată acestuia în maximum două luni de la încheierea procesului-verbal de contravenţie, nu în cel mult două luni de la data la care a fost săvârşită fapta, a decis ÎCCJ. Ordonanţa rovignetei nu este suficient de clară în privinţa momentului exact, precizându-se doar că amenda trebuie comunicată în cel mult două luni de la data constatării contravenţiei.


Nou model al cărţii de identitate a vehiculului
Măsura a fost stabilită printr-un or­din comun de miniştri. Noul model poate fi folosit abia după epuizarea stocului constituit din vechiul model.

Maşinile parcate ilegal, ridicate din nou de pe spaţiul public
Din 2017, maşinile parcate neregu­lamentar pe drumurile publice vor putea să fie ridicate din nou, cel puţin teoretic, începând din 21 ianuarie, potrivit HG nr. 965/2016. Măsura ridicării va putea fi dispusă de un poliţist rutier doar în situaţiile în care staţionarea maşinilor este interzisă pe partea carosabilă a drumului, iar şoferul va putea să-şi recupereze maşina numai după ce va plăti contravaloarea ridicării, transportării şi depozitării acesteia.
 

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.