• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Joi , 30 Iunie 2022

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 9 August , 2021

Mesajul părintesc al Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la începutul postului Adormirii Maicii Domnului – 2021

A început postul Ador­mirii Maicii Domnului care ține două săp­­­tămâni. Anul aces­­ta a început duminică, 1 august, și se va încheia în seara zilei de sâm­bătă, în ajunul Sfântului și Marelui Praznic al creștinătății.
Poporul român drept-credincios are o evlavie deosebită la Maica Domnului care ne-a fost Mamă sfântă, ocrotitoare și ajutătoare, în toată istoria noastră creștină de 2000 de ani.
A fost cu noi mereu, pentru că și noi am fost mereu cu Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos, L-am iubit, L-am urmat și L-am mărtu­risit că este: Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și Salvatorul omenirii.
România creștină este „Țara lui Dumnezeu”, pământ sfânt bine­cu­vântat și sacralizat de milioa­nele de morminte ale sfinților mărturisitori, ale eroilor neamului și ale strămoșilor noștri sfinți și drepți, mult cinstitori și temă­tori de Dumnezeu și păstrători ai rânduielilor sfinte.
Părinții pustiei și cronicarii creș­tini din vechime au numit acest colț de Europă civilizată și bine­cuvântată, România: „Gră­dina Maicii Domnului”.
Pe bună drep­tate, i-au dat acest nume pe care îl păstrăm și îl afirmăm cu bucurie și mândrie nepăcătoasă, iar motivul pentru care au numit-o așa se găsește în mulțimea bi­se­ricilor, mulțimea mănăstirilor și a răstignirilor - tezaurul nostru sa­cru și bogăția noastră inesti­ma­bilă pe care noi, cei de astăzi, o chi­ver­nisim împreună cu Dumnezeu și Maica Domnului.
Pentru că postul însemnează și o călătorie duhovnicească spre o sărbătoare sfântă, noi ne adresăm Maicii Domnului ca niște fii iubiți ai ei în cântare, rugându-ne: „Nu lăsa Măicuță,/ Să pierim pe cale,/ Că noi suntem fiii/ Lacrimilor Tale”.
Cunoscând din copilăria noastră evlavia credincioșilor Bisericii străbune față de Maica Domnului și tradițiile legate de preacinstirea și sărbătorile ei, vă îndemnăm cu părintească dragoste ca împreună să plecăm genunchii la ceas de seară, la slujba Paraclisului Maicii Domnului, una din capodoperele imnografice ale Ortodoxiei noastre, cu un conținut pe măsura vremurilor și strâmtorărilor pe care le trăim, din pricina acestei nesfârșite molime care tulbură și afectează umanitatea, numită pandemia de coronavirus, și să-i cerem izbăvire, mântuire, grabnică alinare și vindecare tuturor celor bolnavi.
Să-i cerem cu stăruință să mij­locească la Fiul Său, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne ierte nouă toate păcatele și să ne dăruiască vreme de îndreptare și de mântuire.

Să o rugăm să-I ceară lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel îndelung-răbdător, să nu lase cerul să se prăbușească peste noi prin îngrozire și potopire din pricina păcatelor noastre și ale lumii întregi, care a lepădat Legea lui Dumnezeu și poruncile Lui și s-a abă­tut la păcate și fărădelegi păgâne și străine vieții creștine, care se numesc „strigătoare la cer” și din pricina cărora natura se dez­lăn­­țuie, ne îngrozește și ne ucide.
Îndemnăm părinții de la parohii și monahii din sfintele noastre mă­năstiri să aprindă puternic focul rugăciunii și al lacrimilor de căință, împreună cu păstoriții lor și credincioșii Bisericii noastre, ca Dumnezeu și Maica Domnului să abată mânia cerului de la noi pentru că toți am greșit, împreună netrebnici ne-am făcut și păstorii de suflete, și conducători, și popor, acceptând și primind fără să ne împotrivim legii și rânduielii străine și păgâne care degradează sufletul unui neam și murdărește viața lui morală și creștină.

Voi, părinții, creștinii, mama și tata, ocrotiți-vă copiii, căci ei sunt îngerii pe care Dumnezeu vi i-a încredințat să-i păziți curați și luminați de credință și de har ceresc. Luați-i de mânuță, așa cum o faceți de altfel, și duceți-i în casa lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică, la icoana Maicii Domnului și, îngenunchind împreună, rugați-o să vă ajute să-i puteți ocroti și salva și să întindă peste ei iubirea și ocrotirea ei de Mamă, acoperindu-i de orice rău și întuneric și de demonii care vor să le fure sufletele și viața lor curată.
Priviți la icoana Maicii Domnului cu câtă dragoste și grijă de mamă își strânge Fiul la piept, fericită și împlinită și aduceți-vă aminte de versurile din priceasna inspirată închinată mamei, care zic așa:
„Mamă, nu uita că Fiul care-l strângi la piept
Poți să-l crești ori un netrebnic ori un suflet drept,
Poți să crești din el un înger ori un ticălos,
Pentru asta vei răspunde-n fața lui Hristos.
Mamă, nu uita, nu uita, nu uita datoria ta
Nu-ți uita răspunsul greu către Dumnezeu”.

Plecați genunchii în rugăciune de seară în fața icoanei Maicii Domnului din colțul de rugăciune al familiei, cu candela aprinsă, toți: mama, tata și pruncuții, și învățați-i să trăiască în Rai cu îngerii și sfinții ca să poată atunci, când vor crește, să facă diferența între lu­mină și întuneric, între frumusețe și urâțenie, între raiul fericirii și iadul suferinței.
Așa ne-au crescut părinții noștri sfinți pe noi, așa se cuvine să ne creștem și să ne educăm copiii care ne vor moșteni tot ce avem noi mai scump și sfânt: Familia, Biserica, Neamul și Țara.
Haideți, deci, iubiți părinți slujitori ai sfintelor altare și iubit popor al lui Dumnezeu din Maramureș și Sătmar, să ne rugăm și să cântăm, astfel încât postul Adormirii Maicii Domnului să fie o adevă­ra­tă simfonie a glăsuirilor creștinilor de pe pământ unite cu ale îngerilor și sfinților din ceruri care ar putea fi numită „Simfonia Mariei”.
Să ne pregătim frumos și cuviincios pentru pelerinajele care urmează să le facem de Praznicul Adormirii Maicii Domnului la sfintele mănăstiri, toți împreună în procesiuni nesfârșite de părinți, tineri și copii, care vor face mare bucurie Maicii Domnului și vor îmblânzi mânia lui Dumnezeu, care se abate peste lume. Un proverb românesc spune: „mult pot puțini buni împreună”. Oare să nu mai existe zece drepți în cetate pentru care să ierte Dumnezeu întreaga cetate așa cum I-a promis lui Avraam la stejarul Mamvri, când mergea să piardă Sodoma și Gomora? Eu sunt încredințat că există pe pământul românesc mii și mii de drepți și sfinți în mănăstiri și parohii și, desigur, în întreaga lume există milioane de drepți și sfinți care se roagă și-I cer lui Dumnezeu îndurare și iertare.
Să ne întărească Dumnezeu „să stăm bine, să stăm cu frică” și să luăm aminte la semnele vremurilor și ale timpului, să le deslușim și să ne căim pentru tot ce am greșit. În același timp, să ne bucurăm de darul vieții, al frumuseții lumii și al sănătății, intrând în armonia iubirii și a iertării cu oamenii și în armonie cu natura, creația lui Dumnezeu.
Trimițându-vă acest îndemn părin­tesc, Vă însoțesc în rugăciune, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, fratele nostru în aceeași sfântă slujire, cu păstorii care vă păstoresc și se îngrijesc de mântuirea voastră și cu monahii din sfintele noastre mă­năs­tiri unde candela nu se stinge niciodată și de unde rugăciunea neîncetată și liturghia se înalță mereu la cer.
Post binecuvântat și curat cu rugăciuni bine primite de Dumnezeu și cu silință de a fi prezenți mereu la sfânta biserică, cu măr­turisire și împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului, puterea și biruința noastră asupra văzuților și nevăzuților vrăjmași de ieri și de azi, garanția mântuirii, Învierii și veșniciei noastre.
Așa să ne ajute Dumnezeu!


Baia Mare,
Cu voi cu toți împreună
călător și rugător,
† IUSTIN
Episcopul Maramureșului
și Sătmarului

 

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.