• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Luni , 19 August 2019

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 3 Decembrie , 2018

Maramureşeni şi Ierarhii lor la sfinţirea Catedralei Naţionale

Oaspeţi de seamă
 

La acest important eveniment națio­nal, Preafericitul Părinte Patriarh Da­niel a avut ca oaspete de seamă pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriar­hul Ecumenic, cu care a târnosit îm­preună Catedrala Națională a Mân­tuirii Neamului în prezența a zeci de mii de credincioși sosiți din țară și din diaspora.
Din Episcopia Maramureşului şi Săt­ma­rului au participat 10 autocare din toate protoieriile şi cu tineri din aso­ciaţiile de tineret din protopopiate, Asociaţia Studenţilor Creştin Orto­docşi din România (ASCOR), Filiala Baia Mare, şi Asociaţia Tinerilor Or­todocşi ai Catedralei Episcopale Ma­­­ramureşene (ATOCEM). Lor li s-au adăugat cei care au ajuns la eveniment cu mijloa­cele proprii de deplasare.
 

Slujba de târnosire
 

Proiectul a apărut imediat după Răz­boiul de Independenţă din 1877, dar s-a concretizat la 100 ani după Marea Unirea din 1918, în timpul Patriar­hului Daniel al României, sfinţirea ca­tedralei din Dealul Arsenalului repre­zentând momentul definitoriu pentru Anul Centenarului.
Cei doi patriarhi au ajuns la Catedrala Naţională în jurul orei 8.43.
După înveşmântare, Patriarhul Ecume­nic şi Patriarhul Daniel împreună cu soborul slujitor, din care au făcut parte ierarhi străini și români, au ieşit în pridvorul lăcaşului de cult unde a început slujba de sfinţire.
Potrivit rânduielii, au avut loc mai multe momente liturgice în exteriorul catedra­lei, lăcaşul de cult fiind uns cu Sfântul şi Marele Mir şi stropit cu Agheasmă.
Apoi, soborul slujitor condus de Patriarhul Ecumenic a intrat în sfântul altar unde a continuat rânduiala sfinţirii catedralei aflată în Dealul Arsenalului.
Piatra de temelie a CMN a fost sfinţită în 29 noiembrie 2007.
La finalul slujbei, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, a dat citire actului de sfinţire semnat de Patriarhul Ecumenic Barto­lomeu, Patriarhul Daniel şi toţi ierarhii prezenţi.
 

Act de sfințire
 

Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, în anul Centenar 2018, a fost sfințit Altarul Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, cu hramurile Înăl­țarea Domnului (Ziua Eroilor) și Sfân­tul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.
Necesitatea construirii unei Catedrale Naționale în Bucureşti s-a resimțit mai ales după Războiul de Independență din 1877-1878. Iar după proclamarea Ro­mâ­niei ca Regat, în anul 1881, Regele Carol I al României a înaintat Camerei Legislative, în anul 1884, un proiect de lege privind construirea unei Catedrale creştin-ortodoxe în București.
Deși, inițial, Parlamentul a prevăzut pentru construirea acestui lăcaș de cult 5% din bugetul ţării, acest fond nu s-a mai realizat, fapt pentru care în anul 1900 s-a organizat o subscripție publică pentru colectarea de fonduri, demers întrerupt de izbucnirea Primului Război Mondial (1914-1918).
După Marea Unire din 1918, necesitatea înălțării unei Catedrale în Capitala ţării, ca recunoştinţă adusă lui Dumne­zeu pentru înfăptuirea României întregite, a fost susținută atât de Mitropolitul primat Miron Cristea, cât și de Regele Ferdinand (1920).
Astfel, după înființarea Patriarhiei Ro­mâne în anul 1925, s-au purtat nume­roase discuții cu privire la amplasamentul viitoarei catedrale și au fost propuse mai multe proiecte arhitecturale.
Prin urmare, în ziua de 11 mai 1929, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, a săvârșit slujba de sfin­țire a locului stabilit la poalele Dealului Mitropoliei, eveniment la care au participat membrii Regenţei, ai Guver­nului, slujitori ai Bisericii, ofițeri şi mul­ţime de credincioşi. Toate eforturile, însă, n-au fost încununate de succes, din cauza crizei economice, a izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial și apoi a instaurării regimului comunist.
După anul 1990, proiectul Catedralei a fost reluat de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu, care, deși, în anul 1999, a sfinţit locul din Piața Unirii pentru noua Catedrală, a întâmpinat numeroase dificultăți și ostilități prin mutări repetate ale amplasamentului Catedralei în diferite zone ale Capitalei, până la stabilirea definitivă a acestuia în Dealul Arsenalului (2005).
Împlinind dorința înaintașilor săi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după întronizarea sa ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007), a reluat cu prioritate proiectul Catedralei Mântuirii Nea­mului și a săvârșit slujba de punere a pietrei de temelie pe amplasamentul din Dealul Arsenalului, la 29 noiembrie 2007, în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.
După numeroase demersuri pregăti­toare (2008-2010), Patriarhia Română a demarat lucrările de construcție la sfârșitul anului 2010, atent suprave­gheate de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a avut consultări frecvente cu specialişti în domeniu şi cu echipa de coordonare desemnată de Patriarhia Română, proiectanții și executanții lucrărilor.
Pentru sfinţirea Altarului Catedralei Naţionale, în anul 2018, au fost reali­zate Sfânta Masă, vitraliile din Sfântul Altar, mozaicurile catapetesmei, obiec­te de cult, veșminte liturgice ş.a. Tot în acest an, la 3 septembrie 2018, Patriar­hul României a sfințit cele șase clopote, fabricate în atelierele Grass­mayr din Innsbruck, Austria, clopotul cel mare, dedicat Eroilor Neamului, având greutatea de 25 tone.

Aceste lucrări au fost realizate printr-o conlucrare rodnică între Patriarhia Română și autoritățile Statului Român (Guvernul României, Primăria Muni­cipiului București, alte Primării din Capitală şi din ţară, și câteva Consilii județene), precum și cu ajutorul ie­rarhilor, clerului, monahilor și cre­dincioşilor mireni.
Slujba de târnosire a fost săvârșită în ziua de duminică, 25 noiembrie 2018, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României şi Înaltpreasfinţitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra (Gre­cia), împreună cu un numeros sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și ai altor Biserici Ortodoxe surori, preoți și diaconi, în prezența reprezentanților autorităților de stat centrale și locale, a unor invitaţi şi a multor clerici şi mireni din ţară şi din străinătate.
Binecuvântează, Doamne, pe ctitorii, binefăcătorii, slujitorii și închinătorii acestei Sfinte Catedrale și pe întreg poporul român de pretutindeni!
 

„Sperăm ca peste trei ani să revenim la sfinţirea picturii”
 

După citirea actului, Părintele Patriarh Daniel a mulţumit celor care au ajutat la construirea Catedralei Naţionale, dar şi celor care vor sprijini, în continuare, acest proiect naţional. „Sperăm ca peste trei ani să revenim la sfinţirea picturii în această catedrală”, a spus Preafericirea Sa evidenţiind do­rinţa de a finaliza lăcaşul de cult din Dealul Arsenalului într-un timp relativ scurt.
Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi-a exprimat recunoştinţa faţă de cei care au răspuns invitaţiei de a participa la slujbele oficiate cu prilejul sfinţirii, în pofida vremii răcoroase şi a anunţat că toţi credincioşii vor avea posibilitatea să intre şi să se închine în Sfântul Altar până joi inclusiv.
„Suntem onoraţi de prezenţa Sanctităţii Sale Bartolomeu Patriarhul Ecumenic şi de prezenţa dumneavoastră, a cre­din­­­cioşilor. Să ne dăruiască Dumnezeu sănătate şi mântuire, pace şi bucurie întru mulţi şi binecuvântaţi ani”, a spus Preafericirea Sa.
La eveniment au asistat peste 30.000 de credincioşi, precum şi numeroase oficialităţi centrale şi locale.
Slujba de sfinţire a fost urmată de prima Sfântă Liturghie oficiată în Catedrala Naţională, slujbă prezidată de Patriarhul Ecumenic.
 

„Să lucrăm pentru zidirea și sfințirea Bisericii vii”
 

În predica rostită după citirea Sfintei Evanghelii, Sanctitatea Sa a evidențiat frumusețea și măreția noului lăcaș de cult național, dar și greutățile și piedicile „vrăjmașului” care au făcut ca acesta să se înalțe abia la o sută de ani de la Marea Unire.
„Este adevărat că, în cursul anumitor etape ale strădaniilor neobosite depuse pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, s-a creat impresia că ridicarea acesteia este imposibilă”, a spus Patriarhul Ecumenic.
„Dar, frățiile voastre, ați avut credință statornică și nezdruncinată în atotpu­ter­­ni­cia și împreună-lucrarea lui Dum­ne­zeu. Ați avut fierbinte dragoste față de El și de Biserica Lui! Ați avut nădejde tare că preaputernica dreaptă a Celui Preaînalt avea să vină, negreșit, în ajutorul strădaniilor sfinte la care nu ați renunțat”, a continuat Sanctitatea Sa.
De asemenea, Patriarhul Ecumenic a spus că suntem chemați, dincolo de bi­se­rica zidită, „să lucrăm împreună pentru zidirea, săvârșirea și sfințirea Bisericii vii, duhovnicești”.
„Să zidim cu credință tare, pocăință, nevoințe duhovnicești, virtuți, fapte bune, bine plăcute lui Dumnezeu”, a în­demnat Patriarhul Ecumenic Barto­lomeu.
 

Dealul Arsenalului s-a transformat în dealul păcii
 

La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a mulțumit lui Dumnezeu pentru „binecuvântarea și harul din belșug revărsate” și a spus că Dealul Arsenalului s-a transformat în dealul păcii:
„Astăzi, prin sfințirea Catedralei cu hramul Înălțarea Domnului și Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Dealul Arsenalului, adică al locului în care se reparau și se depozitau arme,
s-a transformat în dealul păcii și al sfințeniei, în dealul harului și bine­cu­vântării, nu numai pentru București, ci și pentru întreaga Românie”.
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a urat Patriarhului Daniel, ierarhilor, clerului, demnitarilor și tuturor fiilor bine­credincioși ai Bisericii Române „zile îndelungate, sănătate trupească și sufletească”.
„Să vă bucurați de lumina acestui far-catedrală și să vă închinați totdeauna în el cu vrednicie, în Duh și în adevăr Mântuitorului și Izbăvitorului sufle­telor noastre!”, a spus la final Patriar­hul Ecumenic.
 

Daruri și mulțumiri
 

Patriarhul Ecumenic a dăruit Patriar­hului României o icoană a praznicului Înălțării Domnului, pictată special pentru noua Catedrală Națională la cererea Sanctității Sale, la Mănăstirea Xenofont din Sfântul Munte Athos.
„Când o veți vedea și vă veți închina înaintea ei să simțiți dragostea fierbinte pe care o nutrim față de Preafericirea Voastră și avem rugămintea să vă ru­gați pentru greu-încercata Biserică Mamă a Constantinopolului, pentru Patriarhul Ecumenic și pentru toți cei care împreună cu el ridică și duc Cru­cea lui Hristos, așa cum Simon Ciri­neanul a ridicat-o și dus-o pe calea Golgotei”.
La rândul său, Patriarhul Daniel i-a oferit Sanctității Sale Bartolomeu „în semn de recunoștință și de prețuire pentru prezența Sa la București” o icoană bizantină cu reprezentarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al Patriarhiei Ecumenice, al Patriarhiei Române, dar și al Mitro­poliei de Patra.
Preafericirea Sa l-a numit pe Patriarhul Ecumenic „prieten al nostru” și a spus că Sanctitatea Sa este „foarte atent la toate nevoile Bisericii”.
În continuare, Patriarhul României i-a dăruit Mitropolitului Hrisostom de Patra un set de Sfinte Vase liturgice „ca semn de prețuire” și pentru faptul că a adus în aceste zile cinstita mână a Sfântului Apostol Andrei, după ce în 2011 a adus la București cinstitul cap al Ocrotitorului României.
 

Sfântul Apostol Andrei ne unește spiritual
 

Adresând mulțumiri Patriarhului Daniel, Mitropolitul Hrisostom a subliniat că „Sfântul Apostol Andrei ne unește spiritual” cu Grecia:
„O nespusă emoție ne provoacă gândul că țările noastre, Grecia și România, cu harul Domnului și pentru rugăciunile Sfântului Apostol Andrei sunt unite prin legături istorice, întrucât în perioada anilor de restriște țara Preafericirii Voastre a găzduit mulți greci care, la rândul lor, au contribuit la dezvoltarea acestor meleaguri și au organizat războiul sfânt pentru eliberarea neamului nostru”.
După cuvântul rostit, Mitropolitul de Patra i-a oferit în dar Patriarhului Ro­mâniei o icoană cu reprezentarea răstig­­nirii Sfântului Apostol Andrei în Patra.

Părintele Patriarh a mulțumit pentru da­rul primit și a spus că noua Catedrală Na­țională este înfrățită prin ocrotitorul co­mun cu Catedrala Mitropolitană din Patra.
Preafericirea Sa a subliniat efortul deosebit al Înaltpreasfințitului Părinte Hrisostom de a aduce mâna Sfântului Apostol Andrei la București, deși în Patra se fac pregătiri pentru sărbă­toa­rea de hram a Sfântului Andrei.
 

Sfântul Andrei a construit catedrala


Evocând momentul aducerii capului Sfântului Apostol Andrei la București, în 2011, și a mâinii Sale în 2018, Patriarhul Daniel a spus:
„Capul Sfântului Andrei ne-a ajutat să gândim frumos la această catedrală, iar mâna sa ne-a arătat mâna care a făcut catedrala. Sfântul Andrei a construit catedrala folosindu-se de priceperea constructorilor și a pictorilor”.
„Sfântul Andrei ne ajută să gândim și să lucrăm duhovnicește și să fim mi­sionari în timpul nostru, după modelul său”, a adăugat Părintele Patriarh.

 

Patriarhul Ecumenic a prezidat prima Liturghie oficiată în Catedrala Mântuirii Neamului
 

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a oficiat prima Liturghie în Catedrala Mân­tuirii Neamului împreună cu Patriarhul Daniel, în continuarea mo­mentului istoric al sfințirii ei, în contextul îm­pli­nirii a o sută de ani de la Marea Unire.
Din soborul slujitor au făcut parte Mitropolitul Hrisostom de Patra, dar și alți arhierei din Biserici Ortodoxe surori și majoritatea ierarhilor români, în total 60 arhierei.
Aproximativ 2.000 invitați au participat la slujbă în interiorul Catedralei și alte câteva zeci de mii în apropierea lăcașului de cult.
Între invitații oficiali au fost prezenți premierul României, Viorica Dăncilă, Secretarul de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, și alți reprezentanți ai autori­tăților centrale.

 

„Reamintim faptul că noi avem o comunitate românească în Istanbul, și prin bunăvoința Sanctităţii Sale această comunitate folosește o biserică din Constan­tinopol, Biserica Sfânta Mu­ceniță Paraschevi, care a fost construită de Sfântul voievod Martir Constantin Brâncoveanu”.
 

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.