• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Duminică , 21 Iulie 2019

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 7 Septembrie , 2018

Managementul deșeurilor din Maramureș, sfâșiat de întârzieri și probleme

Cel mai important proiect al județului, „Sistem de ma­nagement Integrat al Deșeu­rilor în județul Maramureș” se află din nou în blocaj! După o lungă listă de probleme și întârzieri, proiectul părea că a intrat pe un făgaș normal, până când pământul din zonă a luat-o la vale și, odată cu el și termenele de execuție ale proiectului. Numai că, ceea ce n-au blocat alunecările de teren, au blocat oamenii.

Recent, firma botoșăneană Victor Construct SRL, liderul asocierii de firme care execută lucrările de la Centrul de Management Integrat al De­șeurilor din satul Sârbi (comuna Fărcașa) a solicitat intrarea în insol­vență, complicând extrem de mult situația întregului proiect. Cererea a fost depusă în 1 august și deja din 10 august firma are statutul de societate în insolvență, procedura fiind deschisă chiar la cererea ei la Tribunalul Boto­șani. Înscrierea la masa credală și prima Adunare Generală a Creditorilor ar urma să aibă loc în 24 septembrie, respectiv 17 octombrie. Dar, între timp, oricum, contractul cu CJ Maramureș a fost reziliat. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a spus că: „Din păcate, din cauza multelor probleme apărute, am fost nevoiți să reziliem acest contract pe care l-am avut în desfășurare. Nu putem să punem în pericol întreg contractul pentru că un antreprenor nu respectă clauzele stabilite, mai ales că toate întâlnirile pe care le-am solicitat acestuia au rămas fără rezultat. Nu am găsit bunăvoință din partea lor și am fost obligați, în urma discuțiilor pe care
le-am avut cu Autoritatea de Manage­ment și cu cei care realizează astăzi asistența juridică să reziliem contractul, tocmai pentru a apăra acest proiect și finan­țarea acordată județului Mara­mureș pentru SMID. Fac precizarea că proiectul nu este în pericol în acest moment, pentru că vom obține prelungirea contractului de finanțare, astfel încât să avem timp să refacem licitația și să găsim un constructor serios care să finalizeze investiția. Dintre toate contractele de execuție pe SMID, acesta este singurul care nu este finalizat. În rest, contracte chiar mai mari pe care
le-am avut au fost finalizate și recepțio­nate 100%. Din nefericire, acest antreprenor nu a reușit să se mobilizeze suficient ca depozitul de Sârbi de la Fărcașa să fie terminat. Dacă ar fi urmat cu strictețe instrucțiunile inginerului și ale expertului, am fi putut vorbi în acest an despre finalizarea construcției. Repet, însă, proiectul nu este în pericol și vom obține prelungirea acestui contract atât de important pentru județul Maramureș. Suntem optimiști că vom avea un proiect bun la final, iar anul viitor lucrarea va fi încheiată așa cum prevede contractul”.

Cum s-a ajuns aici? Victor Construct SRL dă vina pe CJ Maramureș, iar administrația județeană pe constructor. Într-un punct de vedere oficial transmis opiniei publice, constructorul botoşă­nean atacă dur instituția județeană: „Consiliul Județean Maramureş comite un abuz, îndreptându-se împotriva noastră ca și Antreprenor pentru a justifica întârzierile și posibilele nereguli comise în derularea proiectului. În fapt, durata inițială a contractului a fost de 34 de luni, aceasta crescând la 60 de luni și 26 de zile, în urma a șase solicitări de prelungire venite din partea beneficiarului, nu a antreprenorului”. Constructorul arată că motivele de prelungire au fost variate și că, în primul rând, „proiectul tehnic și locația aleasă pentru construirea depozitului ecologic s-au dovedit a avea deficiențe majore, deoarece după începerea lucrărilor, pe 15.09.2015, ca urmare a precipitațiilor apărute au început să apară alunecări masive de teren care au dus la încetinirea ritmului execuției lucrărilor”. Victor Construct acuză că prin blocarea lucrărilor a suferit pierderi financiare însemnate, care au contribuit la decizia de a-și cere insolvența: „S-au înaintat numeroase revendicări pentru recupe­rarea pierderilor din execuție și mano­peră, recunoscute de firma de con­sultanță, în valoare de aproximativ 17 milioane RON, bani pe care mai spe­răm să-i recuperăm doar în instanță.
Totuși, Asocierea și-a exprimat disponibilitatea de a continua execuția lucrării cu condiția primirii unor soluții finale și definitive, însă fiind acum în criză de timp și neavând încă proiect definitiv, beneficiarul a procedat cu rea credință și a ales să se îndrepte asupra antreprenorului, refuzând să mai prelungească durata contractului și executând scrisoarea de garanție bancară în valoare de 2.500.000 RON, depusă ca și garanție”. 

Administrația județeană a răspuns acuzelor printr-un document complex, asumat nu doar de președintele CJ, Gabriel Zetea, ci și de cei care fac parte din echipa de management a proiectului. În primul rând, CJ constată că „do­cumentul postat nu este asumat de către organele de conducere ale societății SC Victor Construct SRL, nefiind semnat și datat. Pe de altă parte, corespondența transmisă de Victor Construct în nu­mele Asocierii SC Victor Construct SRL și Antrepriza Montaj Instalații SA conține o serie întreagă de neadevă­ruri”. CJ Maramureș arată că „solici­tă­rile de prelungire a duratei contractului de lucrări de construire a depozitului ecologic de la Sârbi nu au venit din partea Beneficiarului, ci din partea Antreprenorului și în baza revendi­cărilor formulate de către Asociere. Determinarea duratei de prelungire a contractului s-a făcut după consultarea părților, așa cum prevede sub-clauza 3.5 «Stabilirea modului de soluțio­nare», prin întocmirea unui Raport de către Inginer și care a stat la baza încheierii celor 6 acte adiționale de prelungire a duratei de execuție a lucră­rilor. Prin urmare, prelungirile de termen au fost acordate ca o dovadă de bună credință din partea Beneficiarului, tocmai pentru a da posibilitatea Antreprenorului să finalizeze proiectul, dovedind incapacitatea de execuție a acestuia”. Apoi, referitor la faptul că „proiectul tehnic și locația aleasă s-au dovedit a avea deficiențe majore” CJ Maramureş precizează că „în conformitate cu prevederile contractuale, subclauza 4.10 «Informații despre șantier», Antreprenorul a inspectat și examinat Șantierul înainte de depunerea ofertei și a fost satisfăcut de toate aspectele relevante, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea): forma și natura Șantierului, inclusiv condițiile subte­rane, condițiile hidrologice și climaterice, volumul și natura activității și Bunurilor necesare pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni”.
Referitor la afirmația potrivit căreia „proiectul tehnic a fost TOTAL GRE­ȘIT”, CJ menționează faptul că „acesta a fost verificat de verificatori atestați, însușit de către Antreprenor prin oferta depusă și semnarea contractului. Mai mult, în perioada de mobilizare, Antre­prenorul avea obligația și dreptul de a examina proiectul tehnic și de a face eventuale observații și/sau completări la acesta, fapt care nu s-a produs”.
Constructorul arunca o parte din vină și asupra proiectantului „o firmă anonimă din Italia, care a încasat în jur de 1,3 milioane de Ron, livrând un proiect total greșit, fără ca studiile geotehnice necesare să fie aprofundate”.
Mai mult, Victor Construct acuza că proiectantul inițial a abandonat lucrarea începând cu luna august 2016. CJ Maramureș arată însă că realitatea este alta: „Proiectul tehnic aferent investiției Depozit ecologic Sârbi a fost realizat de către Asocierea SC EXE COMPANY.RO SRL cu EXE SRL acestea fiind filiale ale EXE Italia. Proiectul tehnic a fost elaborat în baza Contractului de servicii nr. 5104/08.08.2013 în valoare de 210.450,32 lei inclusiv TVA, suma încasată de prestator fiind de 175.547,81 lei inclusiv TVA. Asocierea SC EXE COMPANY.RO SRL cu EXE SRL în baza contractului de servicii nr. 6600/19.09.2014 a asigurat serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii cu o valoare de 957.807,41 lei la care se adaugă TVA-ul aferent, suma încasată de prestator fiind de 604.268,69 lei inclusiv TVA. Cu privire la afirmația că proiectantul inițial a abandonat lucrarea, se impune să precizăm că aceasta e  eronată, în­trucât SC Victor Construct SRL vor­bește despre contractul de asistență tehnică din partea proiectantului, altul decât cel de proiectare, iar finalizarea contractului a avut loc ca urmare a ajungerii la termen a duratei contractului. Proiectantul inițial «nu a abandonat proiectul», acesta îndeplinindu-și toate obligațiile prevăzute în Legea 10 privind calitatea în construcții. Pe de altă parte, în conformitate cu prevede­rile contractuale, Antreprenorul avea posibilitatea de a proiecta atât lucrări temporare cât și permanente, așa că lipsa asistenței tehnice nu poate fi considerată motiv de încetinire a ritmului de execuției a lucrărilor, respectiv de nerespectare a graficului de execuție ofertat de către Antreprenor”.

Firma botoşăneană acuză că și „firma de consultanţă desemnată iniţial - Asocierea Safege & Konsent s-a retras și ea după câteva luni, dar a încasat în jur de 800.000 de RON”. Consiliul Jude­țean Maramureș contrazice și această Afirmație: „Firma de consul­tanță, așa cum o numesc cei de la SC Victor Construct SRL, respectiv Ingi­ne­rul în accepțiunea FIDIC, Asocierea Safege & Konsent s-a aflat în aceeași situație ca și asistența tehnică din partea proiectantului, respectiv durata contractului a ajuns la termen. Astfel, Benefi­ciarul a demarat o nouă procedură de achiziție pentru atribuirea contractului de supervizare a lucrărilor de cons­trucție, la care au participat doi ofer­tanți, Konsent S.A. fiind ofertantul câștigător. Contractul inițial de asistență tehnică pentru supervizarea execuției lucrărilor de construcții a fost atribuit la valoarea de 773.969,54 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 185.752,69 lei, fiind suplimentat cu suma de 154.054,30 lei fără TVA, fiind plătiți 928.023,84 lei fără TVA și TVA în sumă de 202.235,46 lei (total 1.130.259,30 lei). Trebuie precizat faptul că Inginerul a supervizat 4 lucrări de construcții, în paralel, construirea depozitului de la Sârbi nefiind singurul contract pentru care a fost remunerat”.
În opinia constructorului, vina pentru întârzierea proiectului o poartă şi ma­nagerii de proiect din partea CJ, care
„s-au schimbat de 4-5 ori”. Consiliul Județean Maramureș spune însă că a fost înregistrată doar o singură schimbare, ca urmare a încetării raportului de muncă a primului manager.
Tot Victor Construct acuza că „se­lectarea unui nou proiectant a durat circa 1 an, dar nici până în prezent nu a fost definitivată o expertiză tehnică care să conducă la elaborarea unui proiect tehnic viabil”, dar Consiliul Județean Maramureș arată că a contractat servicii de asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor de construcție a depozitului ecologic de la Sârbi și nicidecum un contract de proiectare și că „în conformitate cu prevederile contractuale, plata serviciilor de asistență tehnică se face direct proporțional cu situațiile de lucrări executate și prezentate spre decontare de către Antrepre­nor. Atâta vreme cât ultima situație de lucrări prezentată spre decontare de către Antreprenor a fost în luna septembrie 2017, singura plată pe contractul de asistență tehnică s-a efectuat în luna decembrie 2017, în sumă de 8.110,39 lei inclusiv TVA. Așadar și această afirmație a SC Victor Construct SRL este eronată. Deși au fost emise un număr de șase dispoziții de șantier însușite de către Antreprenor, cu toate că au fost instructate de către Inginer, patru dintre acestea nu au fost puse în practică, deși se refereau la măsuri de stabilizare a amplasamentului, respectiv de continuare a lucrărilor. Refuzul constant al Antreprenorului de a se mobiliza în mod corespunzător pentru executarea soluțiilor tehnice emise și părăsirea șantierului au determinat rezilierea contractului de lucrări de către Consiliul Județean Maramureș. În ceea ce privește expertizarea amplasamentului, aceasta se realizează într-un contract distinct care urmărește și furnizarea tuturor măsurilor necesare pentru stabilizarea amplasamentului, punerea în siguranță a lucrărilor rea­lizate și continuarea lucrărilor de construire a depozitului ecologic. Soluțiile tehnice furnizate au caracter permanent și sunt transpuse în dispoziții de șantier ce adaptează proiectul tehnic la condițiile actuale ale terenului. În cadrul contractului de servicii de elaborare a expertizei tehnice, din total contract 211.855,7 lei inclusiv TVA, a fost efectuată doar o plată în sumă de 30.940 lei inclusiv TVA”.

Mai mult, CJ se arată surprins că proiectul din Sârbi ar fi contribuit la intrarea Victor Construct în insolvență în condițiile în care aceasta nu a executat niciun fel de lucrări în acest an: „Considerăm că această intrare în insolvență reprezintă, mai degrabă, o recunoaștere a incapacității tehnice și financiare a Antreprenorului de a fina­liza contractul de lucrări, reprezentând totodată o încercare de a se pune la adăpostul legii insolvenței, cunoscând faptul că va trebui să acopere prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale și legale. Din analiza modului de derulare a contractului de lucrări nr. 5246/17.06.2015, rezultă cu evidență că SC Victor Construct SRL nu și-a executat în mod corespunzător obligațiile contractuale, situație ce a determinat rezilierea acestuia de către beneficiarul Județul Maramureș. Decizia de executare a scrisorii de garanție bancară de returnare a avansului nedecontant de către SC Victor Construct SRL în cuantum de 2.533.667,66 lei a fost o măsură  pertinentă și corectă, în apărarea interesului public și a evitării prejudicierii bugetului, în contextul creat de faptul că Antreprenorul nu și-a îndeplinit obli­gația menținerii valabilității scrisorii de garanție bancară în termenul prevăzut prin Acordul contractual”.
Mai mult, administrația județeană arată că vina pentru neprelungirea contractului o poartă tot constructorul: „În ceea ce privește afirmația potrivit căreia Consiliul Județean Maramureș a refuzat prelungirea duratei de execuție a lucrărilor, precizăm că au fost organizate atât întâlniri de management cât și de consultare a părților în cadrul cărora Antreprenorul a condiționat încheierea unui act adițional de prelungire a duratei de execuție cu majorarea prețului contractului, fapt care se situează în afară termenilor legali și contractuali. Cu toate că a fost transmis de către Consiliul Județean Maramureș un draft al actului adițional de prelungire a duratei de execuție, la data propusă de către Antreprenor și agreată de părți, acesta nu s-a prezentat” și că „pierderile din execuție și manoperă  în valoare de aproximativ 17.000.000 lei” invocate de Victor Construct nu au fost confirmate de inginer pentru că nu sunt fundamentate prin documente justificative.
Iar în final, și administrația județeană amenință voalat cu instanța: „În calitate de Beneficiar al Contractului de Finan­țare, Consiliul Județean Maramureș a depus și depune toate diligențele pentru finalizarea proiectului «Fazare Proiect Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș», astfel că, indiferent de circumstanțe sau partenerii contractuali, dacă se va cons­tata vreun prejudiciu se va acționa în consecință”.
Vom reveni.

 

 

„SC Victor Construct SRL vor­bește despre contractul de asistență tehnică din partea proiectantului, altul decât cel de proiectare, iar finalizarea contractului a avut loc ca urmare a ajungerii la termen a duratei contractului. Proiectantul inițial «nu a abandonat proiectul», acesta îndeplinindu-și toate obligațiile prevăzute în Legea 10 privind calitatea în construcții. Pe de altă parte, în conformitate cu prevede­rile contractuale, Antreprenorul avea posibilitatea de a proiecta atât lucrări temporare cât și permanente, așa că lipsa asistenței tehnice nu poate fi considerată motiv de încetinire a ritmului de execuției a lucrărilor, respectiv de nerespectare a graficului de execuție ofertat de către Antreprenor”.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.