• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Luni , 06 Aprilie 2020

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Duminică , 22 Decembrie , 2019

Întâlnire de informare cu elevii din Coaș

Vineri, 13 decembrie, Asociația GeoMMed, custodele Cheilor Lăpușului, a organizat la Școala Gimnazială din Coaș o treia întâlnire din seria celor 7 întâlniri/ateliere de lucru care au loc în cadrul proiectului „Planificarea managementului conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpuşului împreună cu aria naturală de interes național 2.583 Cheile Lăpuşului”, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

 

Asociația Profesională GeoMMed implementează proiectul „Planificarea managementului conser­vării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583. Cheile Lăpușului - cod SMIS 119122”. Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectiv specific 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refac­e­rea ecosistemelor degradate. Printre activitățile proiectului se numără și organizarea în 7 unități şcolare, a unor ateliere de lucru și discuții în cadrul orelor de dirigenție / biologie / geografie, pe baza realizării unei expoziții itinerante de fotografie și distribuirea de materiale informative, cu scopul creșterii gradului de informare a elevilor și profesorilor din area­lul vizat de proiect, cu privire la importanța conservării habitatelor și speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000.

După Târgu Lăpuș și Copalnic Mă­năș­tur a venit rândul elevilor din Coaș să participe la un atelier de lucru inedit pe tema biodiversității. Rangerul Viorel Coroian le-a vorbit celor 30 de elevi și profesori despre importanța protejării faunei și florei din aria naturală protejată Cheile Lăpușului.
Tinerii au urmărit cele două documentare realizate în cadrul proiectului „Planificarea managementului con­ser­vării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583 Cheile Lăpușului”, finanțat din Fondul European de Dezvoltate Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, și au primit materiale de informare și promovare (tricouri, șepci, broșuri, pixuri, memory stick-uri).

Implicarea activă a tinerilor în acest proiect va continua printr-un concurs de cunoștințe despre zonă sau de reprezentare foto a frumuseților des­coperite de copii în drumețiile efectuate în Cheile Lăpușului. Autorii celor mai 3 lucrări vor fi premiați cu cărți și vor primi titlul de „Ambasador al sitului Natura 2000”.
De asemenea, în cadrul școlii are loc o expoziție foto, în care elevii pot admira peisaje și specii din aria protejată.
 

De ce a fost nevoie de acest proiect?
Situl Natura 2000 și aria naturală de interes naţional Cheile Lăpuşului au fost instituite pentru a proteja și a conserva habitate și specii de mamifere, amfibieni şi insecte.
Planul de management elaborat prin proiect va avea în vedere toate speciile și habitatele de interes comunitar de pe teritoriul ariilor naturale protejate și va fi realizat în urma unor studii minuțioase de teren. Acestea se referă la:
- Analiza caracteristicilor socio-economice ale teritoriului pe care se desfăşoară ariile naturale protejate;
- Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a tuturor speciilor și habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul ariilor naturale protejate;
- Evaluarea amenințărilor actuale și potențiale, a surselor de impact antropic și stabilirea măsurilor de management/conservare pentru speciile și habitatele de interes comunitar din ariile naturale protejate;
- Elaborarea metodologiilor și protocoalelor de monitorizare a stării de conservare a habitatelor și a speciilor de importanta comunitară/națională;
- Elaborarea unei baze de date GIS (compatibila cu baza de date ANPM).
 

Care sunt obiectivele principale și specifice ale proiectului?
Proiectul implementat de Asociația Profesională Geommed are ca obiectiv principal „Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului împreună cu aria naturală de interes național 2.583 Cheile Lăpușului, în cadrul unui proces consultativ des­chis, transparent și participativ vi­zând elaborarea planului de ma­­na­gement și informarea / conștien­tizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000”.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
1. OS 1 - Elaborarea Planului de management pentru aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lă­puşului împreună cu aria naturală de interes naţional 2.583. Cheile Lăpu­şului, în concordanţă cu legislația în vigoare. Acest obiectiv este corelat cu Activitatea A1 și subactivitățile acesteia.
2. OS 2 - Creșterea nivelului de informare, educare şi conștientizare a factorilor interesați cu privire la importanța şi rolul ariilor naturale protejate vizate de proiect, evi­dențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare econo­mică viabilă, protecția mediului şi menținerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Acest obiectiv este corelat cu Activitatea A2 și subactivitățile acesteia.
3. OS 3 - Dezvoltarea capacităților organizațiilor si instituțiilor implicate în managementul Sitului Natura 2000 ROSCI0030 Cheile Lăpuşului îm­preună cu aria naturală de interes naţional 2.583. Cheile Lăpuşului. Acest obiectiv este corelat cu Ac­tivitățile A3, A4, A5, A6 și cu subac­tivitățile acestora.

 

Unde este localizat proiectul?
Regiune: Nord-Vest, județul Maramureș (zonele Lăpuș și Chioar)
Activitățile proiectului vizează
teritoriul rezervației naturale Cheile Lăpușului (cu o întindere de 25 km) și al sitului Natura 2000 Cheile Lăpu­șului (cu o suprafață de 1714,40 ha).
Rezervația naturală de interes național 2.583 Cheile Lăpușului și Situl Natura 2000 de interes comunitar ROSCI0030 Cheile Lăpușului sunt situate pe teritoriul următoarelor unități administrativ teritoriale (UAT): Târgu Lăpuș (cătunul Groape), Copalnic-Mănăștur (sat Preluca Veche), Vima Mică (satele Sălnița, Aspra, Dealu Corbului și Vima Mică), Boiu Mare (satele Românești și Prislop), Șomcuta Mare (satele Buteasa și Codrul Butesii), Coaș (sat Întrerâuri) și Remetea Chioarului (sat Berchezoaia).
 

Care este sursa de finanțare a proiectului?
Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 4.1. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.
 

Care este perioada de implementare a proiectului?
Durata implementării proiectului este de 30 de luni, începând cu data de 21.06.2018.
 

Care este valoarea proiectului?
Valoarea totală a proiectului este de 3.479.419,22 lei.
Valoare totală eligibilă a proiectului este de 3.479.419,22 lei și va fi finanțată astfel:
2.957.506,34 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR;
521.912,88 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.