• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Sambătă , 23 Iunie 2018

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Marţi , 23 Aprilie , 2013

Grupul de Acţiune Locală MARAMUREŞ VEST deschide prima sesiune de depunere a proiectelor din anul 2013

 

Suma maximă valoare publică plus valoare privată, a unui proiect este 400.000 Euro

 

Proiectele pot fi depuse zilnic, de luni până vineri, între orele 09:00 - 17:00 în perioada 22.04.2013 – 14.06.2013 la adresa Tăuţii Măgherăuş, Strada 1, număr 194, camera 15, (sediul primăriei Tăuţii Măgherăuş)

Comitetul de selecţie al proiectelor este constituit din 14 membrii, 4 membrii aparţinând sectorului public şi 5 membrii aparţinând sectorului privat şi 5 reprezentanţi ai societăţii civile (ONG), din care 12 aparţin spaţiului rural iar 2 spaţiului urban, procentul partenerilor din mediul urban reprezentând 14,28%. Ca şi observator, va participa un expert din partea Compartimentului de Dezvoltare Rurală a Judeţului Maramureş. Dacă este cazul, membrii Comitetului de selecţie pot fi înlocuiţi de membrii supleanţi, în număr de 14, câte unul pentru fiecare membru, din care 4 membrii aparţinând sectorului public, 5 membrii aparţinând sectorului privat şi 5 reprezentanţi ai societăţii civile.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din 5 persoane, reprezentanţi ai parteneriatului GAL Maramureş Vest, din care 2 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, 2 reprezentanţi ai sectorului privat şi 1 reprezentant al societăţii civile. Procentul partenerilor din mediul urban este de 20%.

Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către reprezentantul legal al GALMMV, care va fi postat pe site-ul www.maramures-vest.ro şi afişat la sediu GALMMV.

 

GAL Maramureş Vest va notifica în scris pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia. Notificările către solicitanţi asupra rezultatului selecţiei vor fi transmise personal, prin fax sau prin poştă cu confirmare de primire din partea solicitantului. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile de la primirea notificării.

 

Raportul Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor va fi făcut public pe site-ul www.maramures-vest.ro în termen de 3 zile.

 

Raportul de selecţie va fi publicat pe site-ul www.maramures-vest.ro  

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul, cerinţele de conformitate şi eligibilitate, precum şi procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GALMMV sunt disponibile pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro) şi pe site-ul GALMMV www.maramures-vest.ro 

 

Modelul de Declaraţie a beneficiarului prin care se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar se găseşte pe site –ul www.maramures-vest.ro şi la sediul GALMMV. Raportarea se va realiza după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru proiectele ce se încadrează într-una dintre măsurile lansate prin PNDR vor fi cele din Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul: www.apdrp.ro, www.madr.ro şi site-ul GAL www.maramures-vest.ro, în momentul lansării sesiunii.

Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor vor fi cele prevăzute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro; www.madr.ro) şi site-ul GALMMV www.maramures-vest.ro, şi a Criteriilor de Selecţie Specifice prevăzute în PDL în momentul lansării sesiunii.  

Solicitanţii vor depune dosarul Cererii de Finanaţare în 3 exemplare, un original şi 2 copii, fiecare dosar având anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformităţii cererii de finanţare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia. 

 

Atentie! Solicitanţii ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/sau montaj, sunt obligaţi să ataşeze la Cererea de Finanţare, Studiu de fezabilitate şi Proiectul tehnic, conform Ghidului Solicitantului - Măsura 41.

 

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Maramureş Vest, în Tăuţii Măgherăuş, Strada 1, număr 194, camera 15, (sediul primăriei Tăuţii Măgherăuş) Judeţ Maramureş sau la numerele de telefon: 0262 293277; 0745259202, 0722229302, e-mail: gal@ maramures-vest.ro.

Vă oferim şi varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate de GALMMV.

 

Anunţul referitor la apelul de selecţie a cererilor de finanţare în cadrul GAL Maramureş Vest va fi afişat la sediile primăriilor localităţilor membre ale GALMMV: Ardusat; Ariniş; Asuajul de Sus; Băiţa de Sub Codru; Băseşti; Cicârlău; Fărcaşa; Gârdani; Mireşu Mare; Oarţa de Jos; Pomi - Judeţ Satu Mare; Sălsig; Satulung; Tăuţii Măgherauş şi la sediul GAL Maramureş Vest din Tăuţii Măgherăuş, Strada 1, număr 194, camera 15, (sediul primăriei Tăuţii Măgherăuş).

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.