• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Joi , 09 Februarie 2023

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 8 August , 2022

Excelență în cultură în Episcopia Maramureșului şi Sătmarului - Lansarea Integralei Nicolae Steinhardt

Andrei Fărcaş,
redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”


În cadrul Zilelor „Nicolae Steinhardt”, ediţia a XXIII-a, organizate de Fundaţia „Nicolae Steinhardt”, Mănăstirile Rohia şi Rohiiţa, cu sprijinul Episcopiei Maramureșului şi Sătmarului, cu binecuvântarea Preasfințitului Pă­rinte Iustin, Episcopul Maramure­șului și Sătmarului, timp de două zile, 28 şi 29 iulie 2022, la cele două mănăstiri şi la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia sărbătoririi marelui eseist şi om de o mare cultură, la împlinirea a 110 ani de la naștere (n. 29 iulie 1912) şi 33 de ani de la trecerea la Domnul (d. 29 martie 1989), a fost organizat un eveniment cultural rar întâlnit într-un județ: lansarea Integralei „Nicolae Steinhardt”, care cu­prinde 22 de volume, tipărite în condiții excelente la Editura Polirom din Iaşi, director Silviu Lupescu. Cam tot ce s-a putut afla, până la ora actuală, din opera antumă şi postumă, tipărită sau scrisă, de marele eseist ce avea o cultură enciclopedică.
Evenimentul este cu atât mai important, inedit prin excelență, cu cât această remarcabilă realizare culturală s-a făcut nu într-o citadelă de cultură națională, cu excepția Iașului, unde îşi are sediul editura implicată, ci zămislindu-se sub Acoperământul Maicii Domnului, într-un așezământ monahal din Țara Lăpușului, Mănăstirea Rohia din „Muntele cel Sfânt”, un așezământ monahal plin de smerenie şi Duh Sfânt.

Aici a vrut Dumnezeu să popo­sească marele cărturar N. Steinhardt, exemplu de smerenie, du­hovnicie şi cultură. Aici a vrut Dumnezeu să îşi aibă loc ieșirea în lume a operei sale, cu sprijinul Fundației care îi poartă numele şi își are aici sediul, fiind prima operă completă de autor tipărită în România post decembristă, dacă nu din istoria sa culturală, - pentru că un colectiv de oameni de știință, alcătuit din cadre universitare de mare competență - conf. univ. dr. George Ardeleanu de la Universitatea din București, conf. univ. dr. Florian Roatiş, de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie, de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, oameni de mare com­petență culturală şi acribie, prieteni sau ucenici ai marelui cărturar şi monah, ca regretatul Virgil Bulat din Cluj-Napoca, a cărui soție vine constant la manifestările culturale dedicate marelui eseist, Pr. Ioan Pintea, directorul Bibliotecii Ju­dețene „George Coşbuc” din Bistriţa, Nicolae Băciuţ, din Tg. Mureş, director al Direcției Jude­țene pentru Cultură Mureș, prof. dr. Irina Ciubotaru, din Suceava, prof. dr. Adrian Mureşan, dr. Călin Emilian Cira din Cluj-Napoca, şi alții pe lângă ei - şi-a făcut datoria din plin ca să apară opera integrală.
Așadar, zi de bilanț mare, prima Integrală din literatura română, la margine de țară, un cuvânt de laudă pentru toți cei implicați, care au repurtat acest mare succes cu forțe proprii şi care a fost completat de alte evenimente, cum este tabăra de pictură de icoane, aflată la a XXIV-a ediție, pornită la ideea profesorului Ioan Săcăleanu, cu iconari din Cluj-Napoca şi din toată Transilvania, care s-a fina­lizat în fiecare an cu o expoziție de icoane pictate în această tabără, ultima expoziție având loc în 29 iulie 2022, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare.

Apoi, în fiecare an, câte o masă rotundă cu participarea celor care i-au fost prieteni marelui cărturar, adunați la ceas de seară, doar la ceas de seară, care semnifică trecerea şi regretul plecării, deodată, în tainica tăcere a nopții, care au făcut, de-a lungul anilor, portretul mai puțin cunoscut al cărturarului, luminat şi veșnic călător şi unul din cei mai mari epistolari din epoca sa. Cine a fost la aceste întâlniri nu poate să uite lucrurile deo­sebit de importante mărturisite aici. Care nu au nicio tangență cu publicarea Integralei, dar l-au des­coperit pe Steinhardt altfel de cum era imaginat. Au rămas deja amin­tire şi aceste relatări, ultima având loc în 28 iulie 2022, vorbindu-se din perspectiva operei sale publicate deja în Integrală.


Slujba de pomenire la mormânt
Joi, 28 iulie 2022, la împlinirea a 110 ani de la naștere şi a 33 de ani de la trecerea la Domnul, preacuviosul părinte Arhim. dr. Macarie Motogna, președintele executiv al Fundației „N. Steinhardt”, exarh şi starețul Mănăstirii Rohia, a organizat, în cimitirul Mănăstirii Rohia, unde îşi doarme somnul de veci, la mormânt, oficierea unei slujbe de pomenire a marelui cărturar, cu participarea obștii Mănăstirii, colectivului care s-a ocupat de realizarea Integralei Steinhardt, cu pictorii iconari din tabăra de pictură. Acest lucru se întâmplă an de an, de la mutarea sa din lumea aceasta, în 29 martie, ziua trecerii la Domnul, şi în 29 iulie, ziua sa de naștere.


Simpozionul „Actualitatea unui model cultural şi spiritual: N. Steinhardt”
Încă de la sfârșitul anilor ’90, Mănăstirea Rohiţa a fost gazda unor întâlniri la ceas de seară şi de evocare a lui N. Steinhardt, când un grup de intelectuali băimăreni a demarat acest proiect, la inițiativa profesorului Ioan Săcăleanu, a spus conf. univ. dr. Florian Roatiş, vicepreședinte al Fundaţiei, mo­deratorul evenimentului.
Fenomenul a luat amploare în timp, organizarea a fost tot mai bună, participarea a fost tot mai largă, încât de la un foc de tabără, inițial, şi discuții libere sub cerul liber, s-a ajuns la simpozioanele consistente, ample, cu tematici bine alese, cu multe lucruri de ținut minte.
Cel de joi seara, 28 iulie 2022, poartă numele din titlu şi au vorbit pe marginea temei Arhim. dr. Macarie Motogna, președintele exe­cutiv al Fundației, „N. Steinhardt”, conf. univ. dr. Florian Roatiş, din grupul de primi par­ticipanți, alături de Arhim. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Rohiţa, Clara şi Ioan Săcăleanu, care a evocat şi primele scrieri despre N. Steinhardt, „Caietele de la Rohia”, Silviu Lupescu, directorul Editurii Polirom, Iaşi, care a amintit că în jur de 30 de colaboratori au lucrat la apariția Integralei, prof. Ioan Săcăleanu, care a înființat Fundația „N. Steinhardt” în 1993, la care a luat parte şi Alexandru Paleologul, prieten bun cu N. Steinhardt, Pr. Ioan Pintea, scriitor şi eseist de mare marcă, Nicolae Băciuţ, care l-a avut pe Părintele Nicolae Delarohia model cultural, dr. Teodor Ardeleanu, prof. dr. Irina Ciubotaru a pledat ca N. Steinhardt să apară în manualele școlare, prof. dr. Adrian Mure­şean, care a vorbit despre N. Steinhardt în postcomunism şi despre existența unei „Şcoli Steinhardt”, dr. Călin Emi­lian Cira.
Au participat la această ediție a simpozionului 50 de persoane, din care 12 au vorbit.


Parastas de pomenire
Manifestările din 29 iulie 2022, când s-au împlinit 110 ani de la nașterea marelui om de cultură, scriitor şi eseist N. Steinhardt, au fost patronate de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramu­reșului şi Sătmarului, președinte de onoare al Fundației „N. Steinhardt”. Ziua a început în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare, cu oficierea unei slujbe de pomenire de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin şi grupul de preoți participanți, la care au luat parte toți cei prezenți şi implicați în aceste manifestări, prieteni, cu­nos­cuți şi admiratori ai operei marelui sărbătorit. După oficierea parastasului, au avut loc festivitățile de lansare a Integralei N. Steinhardt, în sala „Sfântul Iosif Mărturi­sitorul” situată în una din absidele sfântului locaș de închinare.


Lansarea „Integralei N. Steinhardt”
O scurtă prezentare a ce a însemnat Părintele Nicolae Delarohia pentru cultura română a făcut Preacuviosul Părinte Arhimandrit Macarie Motogna, moderatorul evenimentului, președintele executiv al Fundaţiei „N. Steinhardt”, exarhul mănăstirilor din Episcopie şi starețul Mănăstirii Rohia, unde a viețuit Monahul Nicolae Steinhardt şi unde îşi are sediul Fun­dația care îi poartă numele.
Părintele a vorbit despre cele XXIII de ediții ale „Zilelor N. Steinhardt”, în care s-au dezbătut multe laturi ale operei marelui cărturar, despre alcătuirea colectivului redacțional care s-a ocupat de scoaterea „Integralei N. Steinhardt”, al cărei motor a fost conf. univ. dr. George Ardeleanu din București, despre colaborarea cu Editura Polirom, căreia i-a mulțu­mit pentru aceasta, de ajutor şi înțelegere, despre unicitatea Integralei, despre retragerea Părintelui Nicolae în sihăstria de la Rohia, şi puterea cuvântului pe care l-a răspândit de aici, unde nu s-a retras să tacă, ci să vorbească, despre alegerea, la 30 iulie 2017, ca membru post-mortem al Academiei Române şi multe alte lucruri.

A vorbit în continuare Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, președinte de onoare al Fundației „N. Steinhardt”, care l-a cunoscut foarte bine, i-a fost ucenic, apoi i-a devenit stareț, prieten bun şi protector.
„Este un jubileu şi un moment fericit, pentru că fericirea a fost dimensiunea esențială a părintelui Nicolae Delarohia. Aşa şi-a intitulat şi opera prestigioasă: «Jurnalul fericirii». Se împlinesc 110 ani de la nașterea acestui cărturar strălucit al culturii românești şi 33 de ani de la trecerea la Domnul. În fiecare an ne-a prilejuit o întâlnire, pentru că oamenii lui Dumnezeu şi sfinții adună, numai oamenii celui rău şi oamenii păcătoși dezbină şi Părintele Nicolae se bucură că încă mai sunt prieteni aici pe pământ, pe care i-a avut şi care i-au fost foarte apropiați şi pe care i-a iubit, între care mă număr şi eu, care îi pomenesc numele şi îi fac rânduiala creștinească şi se bucură că s-a întâlnit în cer cu Înaltpreasfin­ţitul Justinian, care l-a ocrotit, cu Părintele Serafim, cu marii şi mulții pătimitori din temnițele comuniste, pe care noi îi numim, deocamdată, mărturisitorii din temnițele comuniste, şi părintele Nicolae a fost unul dintre ei. Opera dânsului este inspiraţională pentru intelectuali şi este subiect de medi­tație, de răspuns la frământările tinerilor de ieri, de astăzi şi de mâine. «Jurnalul fericirii» va converti în următoarele sute de ani sufletele şi oameni la credința în Hristos. Acesta este rolul Părin­telui Nicolae. Părintele Nicolae a scos Rohia din anonimat şi a făcut-o cunoscută în lume.
S-a creat colectivul acesta prestigios, care şi-a făcut lucrarea cu o conștiință aproape monahală, du­când la bun sfârșit fiecare lucru pe care şi l-a asumat şi suntem, iată, în ziua de astăzi cu opera integrală publicată. Era de o tine­rețe molipsitoare. Suntem fericiți că l-am avut, că ni l-a dăruit Dumnezeu şi că astăzi îi putem arăta recunoș­tința noastră prin oferirea operei Nicolae Steinhardt publicului”.  
Au vorbit în continuare cei im­plicați în realizarea, de-a lungul anilor, a „Integralei N. Steinhardt”: Silviu Lupescu, directorul Editurii Polirom, Iaşi, conf. univ. dr. Florian Roatiş, vicepreședinte al Fundației „N. Steinhardt”, care a îngrijit 6 volume în cei 17 ani de muncă la Integrală, Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie, vicepreședinte al Fundației „N. Steinhardt”, conf. univ. dr. George Ardeleanu, vice­președinte al Fundației „N. Steinhardt”, care a realizat prima şi cea mai serioasă biografie a lui N. Steinhardt şi care a prezentat cele 22 volume, Pr. Ioan Pintea, ucenic al Părintelui Nicolae, care a spus că Integrala este un mare dar făcut culturii române, afirmând că se impune recitirea operei lui N. Steinhardt, începând cu cores­pondența, Nicolae Băciuţ, care a vorbit de poezia cancelară.
Au mai vorbit dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Jude­ţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, conf. univ. dr. Mircea Farcaş, decanul Facultății de Litere din Baia Mare a Centrului Universitar Nord, care consideră cărțile lui N. Steinhardt puncte de plecare spre cercetări viitoare.


Distincţii

În încheiere, Preasfințitul Părinte Iustin, în calitate de președinte de onoare al Fundației „N. Steinhardt”, a acordat distincții ale Episcopiei Maramureșului şi Săt­­ma­­rului celor implicați în editarea „Integralei Steinhardt”.
Astfel, au fost distins Silviu Lupescu, director general al Editurii Polirom, cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”.
Ordinul şi Medalia „Nicolae Steinhardt” pentru clerici a fost acordată: Arhim. dr. Macarie Motogna, președintele executiv al Fundației „N. Steinhardt”, Arhim. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Rohiţa, vicepreşedinte al Fundaţiei „N. Steinhardt”, Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie, vicepreşedinte al Fundaţiei „N. Steinhardt”, de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, Pr. Ioan Pintea, directorul Bibliotecii „George Coşbuc” din Bistriţa-Năsăud.
Ordinul „Nicolae Steinhardt” pentru mireni a fost acordat: conf. univ. dr. George Ardeleanu, vice­președinte al Fundației „N. Steinhardt”, principalul biograf al lui N. Steinhardt, conf. univ. dr. Florian Roatiş, vicepreședinte al Fundației „N. Steinhardt”, care a îngrijit un mare număr de volume; Nicolae Băciuţ, directorul Direcției pentru Cultură Mureș, prof. Ioan Săcă­leanu, primul secretar general al Fundației „N. Steinhardt”, prof. dr. Adrian Mureşan, prof. dr. Irina Ciubotaru, dr. Călin Emilian Cira.
A urmat, în încheiere, vizitarea Muzeului Episcopiei din sala „Sfinții Martiri Brâncoveni” din incinta Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”.


Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.