• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Vineri , 28 Februarie 2020

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 20 Septembrie , 2019

„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pe­ntru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și crește­rea incluziunii romilor”, finanțat din Granturile SEE și Norve­giene 2014-2021, a lansat marți, 10 septembrie 2019, apelul de
propuneri de proiecte „Dezvoltare Locală”.

 

Obiectivul general al pre­zen­tului apel este de a ofe­ri suport pentru implementarea unor măsuri de dezvol­tare locală, la nivel local, județean, micro sau macro-regional, care să contribuie la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum și la creșterea nive­lului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea acestora. Bu­ge­tul total al apelului: Buget alocat pentru acest apel de propuneri de proiecte este de 10.090.640 euro. Valoarea minimă a grantului este de 500.000 euro, iar cea maximă este de 2.500.000 euro.
Aplicanţi / solicitanți eligibili: enti­tățile publice (autorități publice la nivel local, inclusiv agenții, structuri / alte organisme aflate în subordinea /  coordonarea acestora și alte orga­nisme publice cu atribuții în domeniul proiectului, instituții de învăță­- mânt), organizațiile neguvernamentale și asociațiile autorităților locale împreună cu parteneri din România și/sau Norvegia.
Apelul vizează intervenții / acțiuni / ac­tivități care se desfășoară în și sunt dedicate grupurilor vulnerabile care provin din localități ce fac parte din unități administrativ-teritoriale cu po­pulație mai mică de 20.000 de lo­cu­­itori, conform datelor actualizate existente la nivelul Institutului Nați­o­­­nal de Statistică sau a Direcției pen­tru Evidența Persoanelor și Ad­mi­­­­- nis­trarea Bazelor de Date, atât din mediul rural, cât și din mediul ur­ban.
Grupul țintă (beneficiari primari ai proiectelor): persoanele vârstnice, copiii afectați de migrația părinților, persoanele cu dizabilități, cu boli gra­ve, în faza terminală, victimele ale abuzurilor și violenței în familie, alte categorii de grupuri vulnerabile. Numărul minim de beneficiari apar­ținând grupurilor dezavantajate primare care beneficiază de servicii so­ci­­ale, definite în sensul larg al pro- gra­mului de Dezvoltare locală, la ni­ve­lul unui proiect este de 250 de persoane.
Proiectele trebuie să urmărească: se are în vedere dezvoltarea sau extinderea de servicii de sprijin, de asis­tență, de îngrijire socială, medicală, în vederea accesului pe piața mun­cii, precum și promovarea și replicarea de noi modele de intervenție pentru grupuri vulnerabile, investiții în accesibilitatea fizică și infor­ma­țională a serviciilor de asistență so­cială, medicală și a instituțiilor de învățământ, asistență, sprijin și înso­țire în vederea soluționării situației locative pentru grupurile vulnerabile, investiții în achiziționarea, re­no­varea sau construcția de locuințe pentru grupuri vulnerabile. În cadrul acestui apel de proiecte, parteneri­a­tul între entități publice și organi­zații neguvernamentale este obli­­­ga­to­riu și constituie criteriu de eligibi­litate.
Termen depunere al propunerilor de proiecte: 18 decembrie 2019.
Descarcă Ghidul Solicitantului (în limba română) cu toate datele referi­toare la acest apel la următorul link:
http://bit.ly/ApelDezvoltareLocala

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.