• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Vineri , 28 Februarie 2020

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Marţi , 3 Septembrie , 2019

Cu Mocănița printre probleme: concluziile controlului Instituției Prefectului

Cele două deraieri ale Mocăniței de pe Valea Vaserului s-au produs, cel mai probabil, din cauza vitezei prea mari. Însă, la societatea din Vişeu de Sus care administrează Mocăniţa s-au găsit mai multe nereguli tehnice, dar și nereguli de ordin igienic și sanitar.

 

 

Dintr-o atracție de prim rang a Maramureșului, Mocănița de pe Valea Vaserului a devenit subi­ectul principal al știrilor de senzație, după două deraieri și un incident în care mai multe vagoane s-au des­prins de locomotivă. Și toate, în interval de câteva zile, aruncând o pată neagră asupra unui obiectiv care a devenit un adevărat brand turistic al județului nostru. După primele incidente, o comisie mixtă, constituită prin Ordinul Prefectului, s-a depla­sat în teritoriu pentru a efectua verificări: „Comisia a solicitat de la administratorul și juristul societății care efectuează servicii turistice documente și a întocmit un raport care a fost transmis la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Agenția de Investigare Feroviară Română”, a spus prefectul Vasile Moldovan.
Potrivit Instituției Prefectului Mara­mureș: „Cauzele celor două deraieri ale trenului de cale ferată forestieră sunt în cercetare și vor fi comunicate după finalizarea expertizelor teh­nice. Operatorul SC CFF Vișeu de Sus SRL a menționat ca o posibilă ca­uză viteza neadaptată pe tronsonul unde s-au produs cele două incidente, respectiv deraierea trenului. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a luat act de ultimul incident, în care a avut loc desprin­derea vagoanelor trenului și a dispus efectuarea de verificări și aplicarea de măsuri corespunzătoare din punct de vedere al siguranței circulației feroviare”.

Cele două incidente sunt cercetate și pe linia securității și sănătății în mun­că. De asemenea, s-a solicitat bi­roului de expertize tehnice de pe lângă Tribunalul Maramureș, desemnarea unui expert tehnic judiciar pentru efectuarea unei expertize teh­nice a materialului rulant implicat în evenimente și a infrastructurii fero­viare pe care s-a produs evenimentul.
În cadrul controlului au fost identificate și nereguli tehnice și organizatorice de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș, care ulterior au fost remediate și pentru care pompierii maramureșeni au sancționat societatea cu avertisment.
Alte nereguli au fost constatate în domeniul prestării de servicii alimentare, fiind identificate produse alimentare cu dată limită expirată, respectiv produse alimentare cu stare termică modificată. S-a întocmit un proces verbal de constatare și s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 14.000 lei și retragerea produselor alimentare neconforme. De asemenea, în partea de prestări servicii nealimentare, vagoanele tre­nului nu au fost igienizate. Blocul alimentar și bucătăria este nefi­nalizată (zidăria și alte elemente de con­strucție sunt nefinalizate) motiv pentru care s-a dispus oprirea tem­porară a activității.
De asemenea, Inspectoratul de Po­liție al Județului Maramureș a des­chis un dosar penal pentru comi­terea infracțiunii de vătămare cor­­porală din culpă. La Serviciul de Inves­ti­gații Criminale Maramureș mai există un alt dosar penal aflat în su­pravegherea aceleiași unități de Parchet, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități. După producerea pri­mei deraieri a trenului, s-a întocmit și trimis către Autoritatea Feroviară Română (AFER) o adresă în vede­rea efectuării de verificări tehnice.

 

 

„Infrastructura feroviară este deținută de către Regia Națio­nală a Pădurilor - Direcția Sil­vică Maramureș. Infrastructura feroviară este utilizată de către mai multe societăți comerciale. Este valabil un contract înche­iat, până la sfârșitul anului, între Direcția Silvică Maramureș și SC RG Holz Company SRL pentru valorificarea potenția­lului turistic al Văii Vaserului, parte a Parcului Național «Mun­ții Maramureșului», prin transportul turiștilor pe CFF Vaser, ultima cale forestieră din România, cu obligația din partea SC CFF Vișeu de Sus SRL de a desfășura activitatea de operator de turism autorizat; promovarea din punct de ve­dere turistic a Văii Vaserului pentru atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori, cât și asigurarea materialului rulant și serviciile de transport pe calea ferată prin operator autorizat cu respectarea normativelor în vi­goare și a reglementărilor circu­lației pe căile ferate forestiere.
Activitatea de transport și cir­culația trenurilor este efectuată de S.C. RG Holz Company SRL în baza regulamentului de exploatare a căii ferate fo­res­tiere Valea Vaserului, avizată de către AFER cu nr. 4210/224/ 03.06.2005, în care sunt stipulate modul de circulație a tre­nurilor, manevra, stații de cale ferată, date tehnice. Întreţinerea infrastructurii feroviare, serviciul de mişcare şi serviciul de deszăpezire este asigurată de către asocierea a două societăți comerciale (SC Conrep SA și RG Holz Company SRL), care dețin un agrement tehnic eli­berat de către Autoritatea Fero­viară Română pentru activitatea de întreţinere curentă, reparaţii periodice şi capitale a liniilor de cale ferată în execuţie manuală fără sudarea șinelor. În raport a fost consemnată declarația șe­fului de transport referitoare la faptul că verificarea se efec­tuează zilnic, însă nu există re­gistre de evidenţă, eventualele defecţiuni fiind raportate impiegatului de mişcare prin intermediul staţiilor de emisie- re­cepţie. Materialul rulant implicat în cele două deraieri este deţinut de către S.C. CFF Vişeu de Sus S.R.L. şi R.G. Holz Company S.R.L., dar şi în­chi­riat de către S.C. CFF Vişeu de Sus S.R.L. de la S.C. Calea Ferată Îngustă S.R.L. din Hunedoara. Verificarea locomotivei şi a vagoanelor intră în atri­buţiile mecanicului şi a revizorului de vagoane înainte de fiecare cursă de transport. Rezultatele reviziei se con­sem­nează în foile de parcurs. Personalul care asigură serviciul de mişcare, mecanicii de tren, șefii de tren, fochiştii, frânarii sunt calificaţi la locul de muncă conform prevederilor O.G. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor şi au­torizaţi de către o comisie in­ternă. Vizita medicală a an­­ga­ja­ților se efectuează anual la o policlinică medicală din oraș. Testarea psihologică a salariaților implicați în sigu­ranța circulației se face anual de către psiholog practicant autonom cu competență în psiho­logia transporturilor.
Acti­­vi­­tatea de medicină a muncii este asigurată anual de către un medic specialist”, se arată în comunicatul Instituției Prefectului Maramureș.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.