• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Duminică , 21 Iulie 2019

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Miercuri , 6 Februarie , 2019

„Crucea Voievodală Maramureşeană” pentru Prof. Univ. Dr. Vasile Ţopa, rectorul UTC Cluj-Napoca

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul ales a fost alcătuit din cadre didactice universitare şi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare: Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, coordonatorul Domeniului Teologie Or­to­doxă „Justinian Arhiepiscopul” de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare şi prodecan al Facultăţii de Litere, Pr. Conf. Univ. Dr. Ştefan Pomian, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, cadru didactic asociat, Pr. Lect. Univ. Dr. Vasile Borca, Pr. Lect. Univ. Dr. Dorinel Dani, Pr. Dr. Marius Sabou, cadru didactic asociat, Pr. Prof. Drd. Claudiu Pop, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teo­logic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Dr. Ştefan Cristian, consilier eparhial şi cadru didactic asociat, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al Sectorului Educa­ţional, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Prof. Florin Stoica, Pr. Prof. Drd. Claudiu Ciascai, Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarh, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Domeniului Teologic „Justinian Arhiepiscopul” al C.U. Nord al U.T. Cluj-Napoca, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, şi Corul „An­gelli” al Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, dirijat de Pr. Prof. Dr. Andrei Baboşan.
În rândul credincioşilor s-au aflat cadre didactice universitare: Prof. Dr. Ing. Vasile Ţopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Conf. Univ. Dr. Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere de la C.U. Nord Baia Mare al U.T.C. Cluj-Napoca, Petrică-Pop Sitar, prorectorul Centrului Universitar Nord Baia Mare, Prof. Univ. Dr. George Achim, directorul Şcolii Doctorale, conducerea Seminarului Teologic şi cadre didactice universitare şi de la Seminarul Teologic, studenţi şi elevi seminarişti.
În încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un Polihroniu prin care s-a cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru buna ocârmuire şi chivernisire a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a Centrului Universitar Nord din Baia Mare şi a Seminarului Teologic Ortodox Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, pentru ajutorul lui Dumnezeu în munca de zi cu zi a cadrelor didactice universitare şi liceale din învăţământul teologic băimărean.
 

Cuvântul de învăţătură
 

Un vast şi cuprinzător cuvânt de învă­ţătură despre viaţa, activitatea teologică şi socială a celor Trei Ierarhi prăznuiţi în această zi a vorbit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pe care i-a nu­mit „stâlpi ai învăţăturii creştine ortodoxe”, „unii din cei mai mari dascăli ai creştinătăţii”, „care au alcătuit esenţa credinţei noastre”, Simbolul de cre­dinţă, „care au contribuit hotărâtor la alcătuirea dogmei Sfintei Treimi” în perioada secolului de aur al Ortodoxiei.
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit, apoi, despre rolul celor Trei Mari Ierarhi pentru învăţământul teologic prin modelul pe care îl oferă tine­rilor, precum şi despre alegerea lor ca ocrotitori ai şcolilor teologice.
„Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur sunt patronii sau ocrotitorii învăţământului teologic ortodox, a spus Preasfinţitul Părinte Epis­cop. Ei sunt modele de slujire, de pre­gătire teologică, de propovăduire a cuvântului, de slujire a celor săraci, a celor bolnavi, ai celor în nevoi, modele pentru dascălii de teologie, modele pentru arhierei, pentru preoţi şi pentru monahi. Ei sunt mari luminători şi stâlpi ai Bisericii lui Hristos. De aceea au fost luaţi drept ocrotitori ai învăţământului teologic. Şcolile noastre teologice, Departamentul de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare şi Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare şi-au serbat astăzi ocrotitorii cereşti, pe Sfinţii Trei Ierarhi. Astăzi a fost o zi solemnă în care am dat slavă lui Dumnezeu pentru învăţăceii noştri, pentru că avem încă vocaţii preoţeşti, pentru că avem încă tineri crescuţi în fa­milii creştine de mame cu viaţă aleasă, de familii responsabile, care se bucură să aibă un slujitor al lui Dumnezeu.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit, apoi, la buna colaborare cu conducerea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, cu cea a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, respectiv a Domeniului Teologie Ortodoxă „Jus­tinian Arhiepiscopul”:

„Dăm slavă lui Dumnezeu, a adăugat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, că a fost aici şi rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, domnul Va­sile Ţopa, l-am şi sărbătorit, poartă numele unui sfânt, şi i-am şi conferit o distincţie prestigioasă, „Crucea Voie­vodală Maramureşeană” pentru laici, pentru că noi, Departamentul, funcţio­năm în cadrul Universităţii Tehnice, care ne oferă şi baza materială. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că alături de cadrele didactice de la cele două şcoli teologice, de studenţi şi de elevi, catedrala a fost aproape plină de credin­cioşi. Deci, a devenit o sărbătoare tra­diţională. De când am deschis Cate­drala, din 2003 şi până astăzi, în fiecare an, acest praznic a devenit al şcolilor teologice, precum şi al credin­cioşilor care frecventează Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”. Să îi rugăm pe Sfinţii Trei Ierarhi să-i însoţească cu rugă­ciunea pe profesori, pe studenţi şi elevi, să ne lumineze şi să ne inspire, să ne dea puterea să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu şi să fim şi să rămânem mărturisitori ai lui Hristos cu toată fidelitatea şi cu toată credinţa noastră ortodoxă strămo­şească.”
 

Crucea Voievodală Maramureşeană pentru rectorul U.T. Cluj-Napoca, Prof. Univ. Dr. Vasile Ţopa

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit Prof. Univ. Dr. Vasile Ţopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca „Crucea Voievodală Maramu­reşeană” „în semn de înaltă apreciere și aleasă prețuire pentru activitatea științifică desfășurată în calitate de profesor universitar și rector prestigios al Universității Tehnice din Cluj-Na­poca; pentru legătura frumoasă și constructivă pe care o întreține cu Biserica Ortodoxă; pentru relațiile deosebite cu Episcopia Ortodoxă Ro­mână a Maramureșului și Sătmarului și grija protectoare pe care o arată față de Departamentul de Teologie „Justinian Arhiepiscopul” din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.