• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Joi , 24 Mai 2018

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 16 Iunie , 2017

Concursul pentru funcţiile de directori de şcoli, reloaded

În toamna anului trecut, instituţiile de învăţământ din ţară ar fi trebuit să intre în normalitate. Adică directorii să nu mai fie numiţi politic, ci prin concurs. În teorie da, a sunat bine, în practică, concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct a fost o adevărată mascaradă, pornind de la modul de organizare, metodologia stabilită fără dezbatere publică şi terminând cu întrebările penibile de genul: „Ce are măgarul?”, „Ce au în comun ciorapii şi mănuşile?” sau „După ce recunoşti o apă că este râu?”.

În urma acestui concurs, aproape un sfert dintre posturile de conducere din şcolile maramureşene au rămas neocupate. Sindicaliştii avertizau că: „Am sesizat din start problema unităţilor şcolare unde nu se va înscrie niciun candidat. Avem unităţi şcolare în România unde inspectorii se roagă de cadrele didactice să ocupe o funcţie de director, ori în condiţiile actuale, prin neprezentare, urmează o schimbare a directorului actual din funcţie, ne vom trezi în situaţia în care nu vom avea ordonator de credite şi stau şi mă întreb oare cine va plăti salariile în şcolile respective? Nu vreau să vorbesc de mişcarea care se realizează în urma acestui concurs”. Iar avertizarea s-a adeverit. Acele şcoli au intrat în provizorat până acum, când, Ministerul Educaţiei va organiza un nou concurs. De această dată în timpul vacanţei şcolare, că să nu mai fie discuţii că e perturbată activitatea unităţilor şcolare.
Ministerul Educaţiei Naţionale a decis să repete procedura, iar Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar a fost deja elaborată. Ordinul de ministru în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie. Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, candidaţii se pot înscrie între 19 iunie şi 6 iulie, tot în acest interval urmând să fie verificate şi dosarele depuse. Pe 7 iulie se vor afişa rezultatele, între 10 şi 12 iulie, candidaţii vor completa dosarele cu documentele obligatorii, iar pe 13 iulie se va afişa lista finală a candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de înscriere şi participare la concurs.
Proba scrisă se va desfăşura pe 17 iulie, iar cea de evaluare a CV-ului şi interviul, între 19-31 iulie, când vor fi soluţionate şi eventualele contestaţii. Până pe 2 august vor fi afişate rezultatele finale ale concursului, urmând ca până pe 4 august să fie validate în Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean şi transmise Ministerului Educaţiei Naţionale. În final, pe 21-23 august, vor fi emise dispoziţiile de numire în funcţie începând cu data de 1 septembrie 2017.
Printre unităţile de învăţământ din judeţ cu posturi de conducere vacante se numără foarte multe şcoli din mediul rural, dar şi licee de renume precum  Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare.

 

 

Cine se poate înscrie la concurs?

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”,
b) sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,
c) sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II sau au dobândit titlul ştiinţific de doctor,
d) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ / inspectorate şcolare / casele corpului didactic / Palatul Naţional al Copiilor / Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare / funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale,
e) nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcţii didactice, de condu­cere din unităţi de învăţământ / inspectorate şcolare / casele corpului didactic / Palatul Naţional al Copiilor / Ministerul Educaţiei Naţionale ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare / funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modi­ficările și completările ulterioare,
f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în în­vă­ţământ prin hotărâre judecăto­rească definitivă de condamnare penală,
g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modifi­cările şi completările ulterioare,
h) nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”,
i) au avizul consiliului de adminis­tra­ție al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea func­țiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual,
j) au avizul eliberat de asociațiile / fundațiile / federațiile / centrele / planurile care gestionează  pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlari­zează preponderent alternative educaționale. 

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.