• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Joi , 04 Iunie 2020

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 8 Iulie , 2019

Asociația „Bun de Maramureș” – parteneriat local pentru protejarea și punerea în valoare a produselor maramureșene

Consiliul Județean Maramureș a organizat joi, 27 iunie 2019, începând cu ora 14.00, în sala de ședințe „Bogdan Vodă” a Palatului Administrativ, întâlnirea factorilor interesați ai proiectului FoodChains 4 Europe (Lanțuri alimentare pentru Europa)”, finanțat prin Programul Interreg Europe și implementat de Consiliul Județean Maramureș în calitate de partener, în perioada 2017-2021.

 

 

Evenimentul a reunit repre­zentanți din instituții pu­blice, mediul universitar, ONG-uri, precum și pro­du­că­tori care activează în sectorul agro-ali­mentar din județul Mara­mureș. Scopul a fost de a discuta despre schimburile de experiență realizate prin proiectul FoodChains 4EU și de a analiza stadiul pregătirii planului de acțiune prin care Consiliul Județean Maramureș își propune să contribuie la dezvoltarea și inovarea produselor locale și a produ­cătorilor din cadrul lanțului ali­mentar din județul Maramureș.

În deschiderea întâlnirii, Ioan Doru Dăncuș, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, a eviden­țiat importanța proiectului FoodChains 4 Europe pentru crearea la nivel local a unui parteneriat public-privat în domeniu și a prezentat demersurile Consiliului Județean Maramureș de înființare a Asociației „Bun de Mara­mureș”, pentru a sprijini și promova produsele de calitate ale Mara­mureșului.
 

Schimburi de experiență inter-regionale, prin proiectul FoodChains 4 Europe
 

Managerul de proiect, Mihaela Lițe, șef al Biroului de Relații Interna­ționale, a prezentat schimburile de experiență inter-regionale derulate în prima parte a anului 2019 prin proiectul FoodChains 4 Europe, în care au fost implicați reprezentanți din cele cinci regiuni ale proiectului, din Olanda, Bulgaria, Italia, România și Marea Britanie.
În luna februarie 2019, a avut loc evaluarea de tip peer review a lanțului alimentar din regiunea Emilia-Romagna (Italia), care s-a axat pe analiza modului de cooperare de tip public-privat la nivel regional și pe identificarea de re­co­­mandări cu privire la ambalajele inovative, pentru păstrarea calității produselor, reducerea consumului de materiale care afectează mediul, reutilizarea și reciclarea ambalajelor.
Evaluarea lanțului alimentar din regiunea Emilia-Romagna a fost coordonată de echipa de experți a județului Ma­ramureș, compusă din reprezentanți ai echipei de proiect de la Consiliul Județean Maramureș, un consultant local și două cadre didactice universitare cu expertiză în domeniul cercetării și inovării privind amba­lajele produselor alimentare de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Științe, Departamentul de Chimie Biologie.
În luna iunie 2019, procesul de învățare inter-regional a continuat prin Seminarul de învățare ce a avut loc la Manchester (Marea Britanie), reunind specialiști din sectorul alimentar din regiunile proiectului care au participat la prezentări de bune practici, vizite și discuții privind cooperarea dintre autorități locale, universități și mediul de afaceri din regiunea Greater Manchester, care conlucrează pentru dezvoltarea unui lanț alimentar dinamic, puternic și sustenabil.

O altă activitate importantă a proiectului FoodChains 4 Europe o reprezintă dezvoltarea Planurilor de Acțiune care va trebui realizată până la finalul anului 2019 de fiecare din cele cinci regiuni ale proiectului FoodChains 4 Europe: Greater Manchester (UK), Varna (BG), Flevo­land (NL), Maramureș (RO) și  Emilia-Romagna (IT).
Pe baza schimburilor de experiență inter-regionale, a recomandărilor peer review și a cunoștințelor obținute prin seminariile de învățare și activitățile factorilor implicați în proiectul FoodChains 4 Europe, Planurile de Acțiune din fiecare regiune au rolul de a susține mediul de afa­ceri din zonă pentru a inova în mod sustenabil lanțurile alimentare regionale.
 

Asociația „Bun de Maramureș” - Plan de acțiune pentru lanțuri alimentare inovative în județul Maramureş
 

În partea a doua a evenimentului din 27 iunie, Consiliul Județean Ma­ramureș a prezentat Planul său de Acțiune, „Dezvoltarea lanțurilor de producători din industria alimentară în județul Maramureș”, pe care-l dezvoltă prin Proiectul FoodChains 4 Europe, cu scopul de a sprijini procesul de inovare durabilă în acest domeniu, prin instrumente care să stimuleze valorificarea produselor locale reprezentative pentru județul Maramureș.
Ca acțiuni preliminare, Consiliul Județean Maramureș a parcurs etape importante în concretizarea iniția­tivei „Bun de Maramureș”, prin înregistrarea mărcii „Bun de Ma­ra­mureș”, rezervarea denumirii Asociației „Bun de Maramureș”, consultarea factorilor locali cu privire la interesul față de Asociația „Bun de Maramureș” și organizarea a două ediții ale Târgului „Bun de Maramureș”. Până la finalul anului 2019, va fi înființată Asociația „Bun de Maramureș” pentru a reuni factori locali interesați în promovarea produselor maramu­reșene care se remarcă prin tradiție, autenticitate și valoare locală.
Planul de Acțiune realizat de Consiliul Județean Maramureș în cadrul proiectului FoodChains 4 Europe are în vedere dezvoltarea Asociației „Bun de Maramureș”, care va fi responsabilă de gestionarea mărcii „Bun de Maramureș” și de implementarea programului de sprijin pentru inovarea lanțului alimentar și diseminare tehnologică în Județul Maramureș.
 

Discuții constructive pentru concretizarea inițiativei „Bun de Maramureș”
 

În ultima parte a întâlnirii au fost invitați la discuții reprezentanții instituțiilor, organizațiilor și întreprinderilor participante: Direcția pentru Agricultură Județeană Mara­mureș, Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Maramureş, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Mara­mureş, GAL Valea Izei-Moisei, GAL Maramureș Vest, GAL Mara Natur, CDIMM Maramureș, WWF România, Asociația EcoLogic, ASSOC Baia Mare, Prod Impex Baguette SRL, Andana Pan Baia Mare SRL, Ferma Zootehnică SRL, precum și UTCN Cluj-Napoca - Centrul Universitar Baia Mare.

Virgil Tânțaș – directorul Direcția pentru Agricultură Județeană Mara­mureș a făcut o trecere în revistă a diferențelor dintre produsele con­venționale și cele tradiționale precum și a rețetelor consacrate, pre­zentând competențele Direcției Agricole în procesul de certificare a produselor tradiționale.  În Ma­ramureş sunt 65 de produ­cători tradiționali înregistrați, dar interesul a scăzut pentru că în piețe, la vânzare, nu se face nici o diferență între produsele certificate ca tradiționale și restul produselor, nu există niciun fel de facilități sau o departajare.
De asemenea a menționat că în urma aprobării Legii Muntelui s-a definit produsul montan, care va beneficia începând cu anul viitor de programe de finanțare dedicate. Acest lucru va fi foarte benefic județului Maramu­reș, care are 53 de localități ce se încadrează în zona montană și vor putea beneficia de aceste finanțări. În prezent, în Maramureș există 27 de asociații cooperatiste, 25 activând în domeniul creșterii animalelor și 2 în domeniul legumiculturii.

Petre Mitru – GAL Maramureș Vest a salutat inițiativa Consiliului Jude­țean Maramureș de înființare a Aso­ciației „Bun de Maramureș” și a pre­zentat exemple de proiecte finanțate în cadrul GAL-ului, unul dintre acestea privind o asociație de creștere a animalelor și de producție a laptelui de calitate superioară care se poate vinde la o valoare mai bună decât cel normal. Andrei Lazăr - Ferma Zoo­tehnică SRL - a pus problema super marketurilor care con­curează cu magazinele mici, acestea ajungând să fie închise și chiar dacă există re­gula ca mai mult de jumătate din produsele vândute să fie de producție românească, s-au găsit soluții pentru a eluda aceste prevederi legale.
Discuțiile au continuat prin punc­tarea rolului pe care Asociația „Bun de Maramureș” va trebui să și-l asume pentru identificarea produselor locale și a producătorilor maramureșeni care să aibă reprezentativitate, autenticitate și să aducă plus-valoare. Elemente de succes ale acestui demers vor consta și în rolul Asociației de a fi mediator între autorități publice, mediul academic și cel de afaceri pentru influențarea politicilor locale și regionale și sprijinirea cercetării și inovării în domeniu, dar și de a motiva factorii locali din sectorul agro-alimentar de a deveni membri ai Asociației „Bun de Maramureș”, prin stabilirea unor beneficii concrete pentru protejarea și promovarea produselor locale va­loroase.
În continuarea procesului de dezvoltare a Planului de Acțiune pentru inovarea lanțurilor alimentare din județul Maramureș, Consiliul Ju­dețean Maramureș va implica factorii interesați în transmiterea de propuneri concrete pentru obiectivele și activitățile Asociației „Bun de Maramureș”.
 

 

 

În Maramureş sunt 65 de produ­cători tradiționali înregistrați, dar interesul a scăzut pentru că în piețe, la vânzare, nu se face nici o diferență între produsele certificate ca tradiționale și restul produselor, nu există niciun fel de facilități sau o departajare.
 

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.