• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Marţi , 19 Ianuarie 2021

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Miercuri , 29 Aprilie , 2020

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri publice

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Şişeşti , nr. 430, Şişeşti, județul Maramureş, telefon: 0262-298000, fax: 0262-298001, e-mail: primariasisesti@yahoo.com, cod fiscal: 3627277.

 

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: bun imobil - teren în suprafaţă de 1.052 mp înscris în CF 52179 Şişeşti, număr cadastral atribuit 52179 în vederea realizării unei spălătorii auto şi a unui depozit de materiale de construcţie, documentaţie aprobată prin HCL 25/08.04.2020, temei legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin cumpărare de la sediul Primăriei Comunei Şişeşti, Şişeşti nr. 430.

 3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariat, Şişeşti nr. 430.

 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita costul documentației de atribuire, 500 lei, la casieria instituţiei.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/05/2020, ora 13.00.

 

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25/05/2020, ora 13.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Şişeşti, nr. 430, Şişeşti, județul Maramureş.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26/05/2020, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Şişeşti, Şişeşti nr. 430, județul Maramureş.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Maramureş Mun. Baia Mare, Bd. Republicii nr.2A, telefon: 0262-218235 – 40, fax: 0262 – 218209, e-mail: tr-maramures-reg@just.

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29/04/2020.

 

Primar,
Ioan Mircea TENTIS

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.