• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Vineri , 25 Mai 2018

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 5 Mai , 2017

24.000.000 de lei aprobați de Consiliul Județean pentru întreținerea și reparațiile curente și periodice pe rețeaua de drumuri județene în 2017

Prin contractul nr. 2625/18.05.2011, Administrarea domeniului public și privat al județului Maramureș în domeniul drumurilor județene a fost delegată către SC Drumuri - Poduri Maramureș S.A., în regim de gestiune delegată. Această delegare s-a făcut în scopul menținerii infrastructurii rutiere la nivelul de siguranță și exploatare impus prin legislație în domeniu, cu respec­tarea standardelor și reglementărilor tehnice în vigoare. Conform stării de viabilitate, în județul Maramureș sunt încadrate la categoria drumuri județene un număr de 39 de drumuri, în lungime totală de 786,7 km, iar poduri cu deschidere peste 5 m sunt încadrate 128, în lungime totală de 3264 ml. Pe tipuri de îmbrăcăminți, drumurile județene se clasifică astfel: îmbră­că­minte cu beton asfaltic – 143,0 km, îmbrăcăminte asfaltică ușoară - 447,7 km, îmbrăcăminte cu beton de ciment - 26,0 km, drumuri pietruite – 132,0 km și drumuri de pământ 38,0 km.
Ministerul transporturilor ca autoritate din punct de vedere tehnic și meto­do­logic în domeniu a aprobat „Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice IND AND 554-2002”. Prin referatul administratorului delegat al rețelei publice de drumuri județene prezentat CJ Mara­mureș, planul de între­ținere și reparații curente și perio­dice pentru anul 2017 cuprinde întreți­nere curentă pe timp de vară, suma ne­ce­sară fiind de 11.348.875 lei, întreținere curentă pe timp de iarnă cu un necesar de 6.000.000 lei, întreținere periodică – 4.333.380 lei, reparații curente - 800.000 lei, totalul rezultat fiind de 24.000.000 cu TVA. Proiectul de hotă­râre a fost aprobat de aleși județeni.
Din analiza planului reiese că nu au fost cuprinse unele lucrări sau servicii strict necesare, precum între­ținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări sau înlăturarea din albii a depunerilor, drajonilor și plantațiilor care împiedică scurgerea apelor din zona podurilor. Totodată, având în vedere investițiile preconizate prin diferite programe de finanțare a unor sectoare de drumuri ju­de­țene, vor fi executate doar servicii și lucrări de întreținere curentă pe Drumul Nordului, respectiv DJ 108D, DJ 108A (Gârdani - Ardusat), DJ 193, DJ 182B (Coaș – Șomcuta Mare), DJ 182C, pe DJ 109F, limita județului Sălaj – Rogoz (int. DJ 171), pe DJ 182B (Șomcuta Mare – Remeți pe Someș) și DJ 182B (Baia Mare – Coaș), int. DJ 182C.
Pentru a asigura dreptul de proprietate integral asupra drumurilor județene, se impune ca lucrările de artă situate pe aceste sectoare de drumuri să fie inta­bulate în decursul acestui an, prevă­zându-se ca sumele necesare acestor servicii să fie cuprinse în plan, precum și pentru alte suprafețe de teren necesare realizării acestor investiții, după caz. De asemenea, drumurile județene DJ 186 și DJ 187 sunt în perspectivă apropiată pentru reabilitare prin programul PNDL, motiv pentru care se vor lua măsuri ca procedurile necesare pentru intabularea lucrărilor de artă să fie pregătite din timp.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.