Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Luni , 26 Iulie , 2021

Semn de carte: „Articole și studii duhovnicești” – autor, preot dr. Nicolae Lauruc

de Gazeta de Maramures

Preotul dr. Nicolae Lauruc este un membru important al comunității sighetene, o voce puternică a bisericii dar și un cetățean activ, autor a numeroase cărți cu adânci reverberații duhovnicești.

Ion Mariș

Recentul volum publicat sub semnătura preotului dr. Nicolae Lauruc, „Articole și studii duhovnicești”, tipărit cu binecuvântarea Î.P.S. Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, este – după cum sugerează și titlul – împărțit în două secțiuni, „Articole” respectiv „Studii”, apărute în diverse publicații laice și religioase, pe parcursul ultimului sfert de secol.
Înarmat cu o remarcabilă cultură laică, dar mai ales cu o cultură religioasă solidă, părintele ne oferă, prin intermediul scrierilor sale, un grupaj de meditații – sfaturi ce ne pot oferi liniștea („…dreapta credință spre toate este de folos….”) și ne poate aduce împăcarea cu noi înșine. Accesibile și pe înțelesul mirenilor, articolele și studiile cuprinse în volum aduc un plus de lumină pentru cititorii interesați de un parcurs „religios – moral” pe drumul sinuos al vieții. Preotul dr. N. Lauruc este aproape de sufletul credinciosului – cititor, îi oferă un „minighid” care nu-l îndepărtează de pro­blemele zilnice (educație, ecologie etc.), dimpotrivă, îl îndrumă pe calea moralei, pentru a deveni mai mult decât un „sec” specialist, pentru a deveni un OM.
Autorul acestui volum ne îndeamnă – sprijinit de scrierile biblice – să nu ne lăsăm desfigurați de avalanșa „ofertelor” lumii mo­derne, să încercăm să (ne) revelăm „omul cel tainic al inimii!… să ne detașăm de himerele lumii de azi („bogăția este o molie care roade haina de mătase a virtuții”).
„Credința își are rădăcina tocmai în inima omului”, de aceea, parcurgând volumul preotului dr. Nicolae Lauruc, putem descoperi și înțelege reperele morale care ne pot asigura – prin educație adecvată și meditație creștină – atingerea „stării angelice”.
Învățătura ortodoxă pe care pă­rintele Nicolae Lauruc ne-o îm­părtășește – fără ostentație – prin aceste articole și studii este desti­nată deschiderii inimii și minții potențialilor cititori, se bazează pe o largă și diversificată bibliografie, având un mesaj escatologic de­zirabil.
Volumul trebuie citit pentru a înțelege – poate mai mult decât până acum – „rolul” (mai mult sau mai puțin vizibil) pe care un preot poate și trebuie să și-l asume în cadrul unei comunități, recte a comunității sighetene. Cartea este o mână/ punte întinsă cititorilor nu pentru a-i înfricoșa și a-i presa cu un anumit discurs aparent exclusivist, ci pentru a le deschide – cu milostenie – inima și a-i avertiza asupra „pericolului cel mare privind pustiirea umanității” fiind, în acești ani pandemici – după cum spuneam – un minighid pentru… „dezinfectarea sufletelor”.
Multe și consistente realizări spi­rituale și-n continuare, părinte Nicolae Lauruc!