Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Vineri , 20 Iulie , 2018

S-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Maramureș

de Gazeta de Maramures

Asociația se constituie în scopul înființării sistemului de distribuție gaze naturale în unitățile ad­minis­trativ-teritoriale membre și dezvoltarea rețelei de transport de gaze naturale pe raza de competență a acestora.
Șeful administrației județene a precizat că acesta a fost cel mai important proiect de hotărâre aflat pe borderoul ordinii de zi, pe această temă având loc mai multe dezbateri pu­blice atât în ședințele de Consiliu Județean, cât și în cadrul ședințelor de Consilii locale la care a participat. În Maramureșul Voievodal se do­rește de mulți ani un proiect care să prevadă extinderea aducțiunii de gaz, o zonă care în prezent nu este acope­rită în județ. Președintele Consiliului Județean a amintit implicarea pe care a avut-o în acest proiect deputatul Gheorghe Șimon, în vremea în care acesta a condus Ministerul Eco­no­miei. La ședința Consiliului Județean au fost prezenți și Mihai Leahu, directorul Departamentului de Pro­iectare și Cercetare la Transgaz, Marcel Țandrău, directorul Direcției de Exploatare Cluj a Transgaz și Ionuț Pop, inginer Transgaz.  Parla­mentarul Gheorghe Șimon a declarat că va fi extrem de serios în abordarea acestui proiect și va conlucra cu executivul viitoarei asociații pentru rezolvarea oricărei probleme care ține de Transgaz, ANRE sau de zona de distribuție ce implică societățile de distribuție din țară.
Mihai Leahu, directorul Departa­mentului de proiectare și cercetare la Transgaz a oferit aleșilor locali câteva date tehnice referitoare la corelarea lucrărilor pe care va trebui să le facă noul ADI alături de Transgaz, pentru ca, într-o perioadă cât mai scurtă să fie rezolvată problema ga­zului în toate localitățile Maramure­șului.