Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Luni , 1 August , 2022

Rugăciunea Postului Adormirii Maicii Domnului

de Pr. dr. Cristian Stefan

Ne apropiem încet de Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august), perioadă în care, cel puţin prin părţile Ardealului, se săvârșește slujba Paraclisului Maicii Domnului, față de care creștinii au o mare evlavie.
Cum s-a ajuns la această rânduială sfântă? S-a ajuns datorită faptului că paraclisele Maicii Domnului sunt cele mai puternice rugăciuni de împlinire a cererilor noastre: la vreme de necaz sau întristare, în boli și suferințe trupești, în lipsuri, în dorința de a ne căsători, de a întemeia o familie sau de a ne păstra familia fericită.
Rugăciunile către Maica Domnului sunt vindecătoare de răni și făcătoare de minuni. Ele aduc liniște sufletească și pace inimilor zbuciumate. Unii s-au rugat pentru un anumit lucru, dar au primit altceva care le era mai de folos. Alții au cerut să li se împlinească o anumită cerere, dar au descoperit că nu le era folositor ceea ce își doreau. Numai Dumnezeu poate ști ce ne este cu adevărat de folos, de aceea, atunci când ne rugăm, este bine să cerem să se facă voia Lui în viața noastră.
Nicio rugăciune spusă din suflet către Maica Domnului nu rămâne fără răspuns, întrucât apropriindu-ne de ea, Îl găsim, de fapt, pe Fiul ei cel Sfânt. Prin Maica Domnului ne-au fost deschise porțile Raiului și prin ea putem atrage bunăvoința Dom­nului nostru Iisus Hristos asupra noastră. Maica Domnului întinde brațul ei tămăduitor către toți cei care i se roagă cu dragoste și credință. Este un liman neobosit de alinare, li­niște și întărire în dureri și necazuri.
Dincolo de această perioadă a Postului Adormirii Maicii Dom­nului, Paraclisul Maicii Domnului poate fi citit oricând. Există un obicei ca el să mai fie citit timp de 40 de zile. Citirea Paraclisului timp de 40 de zile aduce cu sine înfăptuirea unui miracol. Unii oameni mărturisesc că au primit un ajutor nevăzut în problemele pe care le aveau. Paraclisul se poate citi 40 de zile pentru: alinarea de suferințe trupești, vindecarea de boli incurabile, eliberarea din patima beției, găsirea unui loc de muncă sau păstrarea serviciului, căsătorie grabnică, naș­tere de copii, împăcare în fa­milie, evitarea divorțului sau întoarcerea unuia dintre soți, odihna celor adormiți, pentru luminarea minții și întărirea în credință.
În concluzie, se poate afirma că Paraclisul se poate spune atât la vreme de necaz, cât și la ceas de bucurie, deoarece Maica Domnului își revarsă puterea asupra celor cu inima sinceră, rugătoare și plină de nădejde în ajutorul ei, iar Sfinții Părinți ne-au învățat că e bine ca atunci când citim Paraclisul să ne rugăm în genunchi, în fața icoanei sale.