Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Miercuri , 21 Aprilie , 2021

Primarul din Sighetu Marmației cere în instanță dizolvarea Consiliului Local

de Ioana Lucacel si Mircea Crisan

La aproape șase luni de la alegerile locale, în „capitala” Maramureșului istoric, luptele politice nu s-au încheiat. Din păcate, după alegeri, a început un „război rece” între primarul ales Vasile Moldovan și noul Consiliu Local, din care au de pierdut, în primul rând, sighetenii. În opinia primarului, soluția este „reîntoarcerea la popor” I Mai exact, Vasile Moldovan a cerut în instanță dizolvarea Consiliului Local. Noul Cod administrativ permite acest lucru în situația în care, în trei ședințe ordinare sau extraordinare ținute pe durata a patru luni calendaristice consecutive, nu se adoptă nicio hotărâre, o modificare față de vechea legislație care pentru dizolvarea consiliului local făcea trimitere la convocarea a trei ședințe ordinare consecutive I Dacă instanța va admite cererea, ar reprezenta o premieră nu doar pentru Maramureș, ci pentru întreaga regiune.

 

Mircea CRIȘAN
Ioana LUCĂCEL

La șase luni de la alegerile locale, sighetenii ar putea fi chemați din nou la urne, ca să aleagă încă o dată consilierii locali. Primarul municipiului Sighetu Marmației a cerut, la începutul acestei luni, Tribunalului Maramureș, secția de contencios administrativ, să constate dizolvarea de drept a Consi­liului Local Sighet. Această ac­țiune în instanță a primarului a generat critici și acuzații din partea opoziției. Dar Vasile Moldovan a explicat, într-un comunicat de presă, că este o acțiune „legală și democratică”.

Mai mult, primarul Moldovan susține că a găsit, în cadrul Primăriei Sighet, un aparat de specialitate subdimensionat al primarului, dar și un serviciu pu­blic subordonat Consiliului Local, cu un număr dublu de angajați în raport cu Primăria, „o Primărie paralelăˮ sau „Primăria din Pri­mărie: „În urma alegerilor locale din luna septembrie 2020, prin votul majorității cetățenilor, am fost ales primar al municipiului Sighetu Marmației. Sunt surprins că, la mai bine de șase luni de la votul democratic exprimat de către sigheteni, sunt acuzat că aș fi câștigat fraudulos alegerile. Faptul că între mine și candidatul PNL Sighet la Primărie a existat o di­ferență de numai 46 de voturi nu îndreptățește pierzătorul să facă afirmații nefondate, defăimătoare, în spațiul public și în mass-media.
Consilierii locali PNL, USR-PLUS, PMP, UDMR și PRO România nu au votat proiectele de hotărâre prin care am solicitat trecerea Serviciului Public din subordinea Consiliului Local în aparatul de specialitate al primarului, acesta fiind un prim-pas spre reorganizarea Primăriei. Nu au acceptat nici necesitatea înființării a cinci noi posturi pentru o mai bună funcționare a unor compartimente din Primăria Sighetu Marmației. Susțin că își doresc reorganizare, dar nu așa cum vrea primarul. Eu nici până azi nu am aflat ce fel de reorganizare își doresc să voteze colegii din Consiliul Local Si­ghet”, a arătat primarul Vasile Moldovan.

În perioada decembrie 2020  - martie 2021, au fost convocate patru ședințe ordinare ale Consiliului Local Sighetu-Marmației, așa cum prevăd dispozițiile art.133 Cod Administrativ (cel puțin o ședință ordinară pe lună) și mai multe ședințe extraordinare. Potrivit primarului Vasile Moldovan, în cadrul a cinci dintre aceste ședințe, nu a fost adoptată nicio hotărâre de Consiliu Local.
„Din acest motiv, apreciez că sunt incidente dispozițiile art.143 al.1, lit. b Cod Administrativ, privitoare la dizolvarea de drept a Consiliului Local în situația în care, în trei ședințe ordinare sau extraordinare ținute pe durata a patru luni calendaristice conse­cutive, nu se adoptă nicio ho­tărâre. Aceasta este o modificare față de vechea legislație, care, pentru dizolvarea Consiliului Local, făcea trimitere la convocarea a trei ședințe ordinare consecutive. În 2 aprilie 2021, am solicitat Tribunalului Mara­mureș, Secția contencios-admi­nistrativ, să constate dizolvarea de drept a Consiliului Local Si­ghet, o solicitare legală, demo­cratică și nicidecum abuzivă, cum insi­nuează aleșii locali. Toate ședin­țele Consiliului Local au fost publice, fiind transmise atât pe rețelele de socializare, cât și la televiziunea locală. Îmi doresc transparență, seriozitate, corectitudine, dar este imperios necesar și să arătăm respect cetă­țenilor din Sighetu Marmației.
Cei care ne-au acordat votul de încredere își doresc o admi­nistrație eficientă care să dezvolte orașul și să implementeze proiectele necesare pentru ca Sighetul să revină la faima de odinioară și să fie privit ca loca­litatea în care s-au scris pagini importante din istoria româ­ni­lor”, a conchis Vasile Mol­dovan, primarul municipiului Sighetu Mar­mației.

 

ARTICOLUL 143 din noul Cod Administrativ
Situațiile de dizolvare a Consiliului Local

(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întrunește cel puțin într-o ședință ordinară sau extraor­dinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deși a fost convocat conform prevederilor legale;
b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 ședințe ordinare sau extraordinare ținute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;
c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcție este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local și nu a putut fi completat cu supleanți în condițiile art. 122.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unității/subdivi­ziunii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanța analizează situația de fapt și se pronunță cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanței este definitivă și se comunică prefectului.

 

„În 2 aprilie 2021, am solicitat Tribunalului Mara­mureș, Secția contencios-admi­nistrativ, să constate dizolvarea de drept a Consiliului Local Si­ghet, o solicitare legală, demo­cratică și nicidecum abuzivă, cum insi­nuează aleșii locali. Toate ședin­țele Consiliului Local au fost publice, fiind transmise atât pe rețelele de socia­lizare, cât și la televiziunea locală. Îmi doresc transparență, seriozitate, corectitudine, dar este
imperios necesar și să arătăm respect cetă­țenilor din Sighetu Marmației.
Cei care ne-au acordat votul de încredere își doresc o admi­nistrație eficientă care să dezvolte orașul și să implementeze proiectele necesare pentru ca Sighetul să revină la faima de odinioară și să fie privit ca localitatea în care s-au scris pagini importante din istoria românilor”.
Vasile Mol­dovan, primarul municipiului Sighetu Mar­mației