Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Vineri , 22 Ianuarie , 2021

Noi demersuri pentru dotarea celui de-al doilea buncăr de radioterapie din Spitalul Județean de Urgenţă

de Gazeta de Maramures

Ministerul Sănătății a inițiat o nouă procedură de achiziție pentru echipamente de radioterapie. În aceasta sunt cuprinse și echipamentele de radioterapie pentru dotarea celui de-al II-lea buncăr, deja existent, în cadrul laboratorului din Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

Noua aparatură va permite tratarea unui număr mai mare de pacienți oncologici atât din Maramureș, cât și din județele limitrofe. Tehnica folosită va fi supe­rioară celei de care deja dispune laboratorul.
Conform Ministerului Sănătății, în această săptămână, este progra­mată o vizită a potențialilor ofer­tanți pentru rea­lizarea unei eva­luări cât mai exacte în vederea întocmirii unor propuneri tehnice și financiare competitive.
În cadrul subcomponentei de radiote­rapie din Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îm­bunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat prin Banca Internațională pentru Re­construcție și Dezvoltare, au fost achiziționate echipamente de radioterapie pentru dotarea laboratorului din cadrul Spitalului Județean de Ur­gență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, care, la ora actuală, sunt funcționale.