Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Vineri , 7 Septembrie , 2018

Ministerul Finanţelor Publice a elaborat Normele de aplicare a Programului guvernamental „Investeşte în tine”

de Gazeta de Maramures

Programul guvernamental „Investește în tine” are ca obiectiv facilitarea accesului la finanțare pentru cetățenii români care vor să se dezvolte personal și profesional, investind în educație, în cultură sau în sănătate.

Beneficiarii programului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
- persoane fizice cu cetățenie română, cu domiciliul în România;
- tineri cu vârsta cuprinsă între 16 ani împliniţi şi până la 26 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului inclusiv şi să fie cuprinşi în sistemul de învă­ţă­mânt sau să efectueze cursuri de specia­lizare, autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale sau, după caz, de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
- persoane cu vârsta între 26 de ani îm­pliniţi şi 55 de ani neîmpliniţi la data soli­citării creditului inclusiv, dacă sunt cu­prinse în sistemul de învăţământ sau efec­tuează cursuri de reconversie şi/sau specializare profesională, autorizate de Mi­nisterul Educaţiei Naţionale şi, după caz, de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
- să prezinte cel puţin un codebitor, dacă solicitantul nu este angajat.
 
„Prin acest Program ne propunem să venim în întâmpinarea tinerilor care au nevoie de un sprijin financiar pentru a se dezvolta atât personal, cât și profesional. De asemenea, ne-am gândit și la adulții care doresc sau sunt nevoiți să își schimbe profesia, să se recalifice. Este o investiție în oameni, în cetățenii români, un angajament pe care ni l-am asumat prin Programul de guvernare”, declară Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.

Proiectul de act normativ are urmă­toarele caracteristici:
- procentul de garantare a creditelor acor­date prin Program este de 80%, ex­clu­siv dobânzile şi comisioanele aferente;
- valoarea maximă a finanţării garantate de stat este de 40.000 lei, în cazul be­neficiarilor cu vârste între 16 ani şi 26 de ani, respectiv 35.000 lei, pentru be­ne­ficiarii cu vârste între 26 ani şi 55 ani. Creditele pot fi suplimentate cu 20.000 de lei, pentru toţi beneficiarii dacă sunt angajaţi sau se angajează pe perioada derulării creditului;
- garanţia de stat se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi a Fondului Român de Con­tra­garantare. Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditelor ga­ran­tate se suportă din bugetul Co­misiei Naţionale de Strategie şi Prog­noză;
- durata maximă de creditare este de 10 ani. Programul prevede şi obligaţia instituţiilor de credit finanțatoare de a asigura o perioadă de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani de la data acordării creditului.