Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Vineri , 8 Decembrie , 2017

În Baia Mare s-a târnosit Biserica închinată Sfântului Ierarh Nicolae şi Sfinţilor Români

de Gazeta de Maramures

Slujba de târnosire

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Slujbă de târnosire a bisericii „Sfântul Nicolae” din Baia Mare după toate regulile Bisericii Ortodoxe.
Astfel, în piciorul Sfintei Mese, rezidită din cărămidă şi placată cu marmură, au fost puse Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici şi Documentul de sfinţire, care au fost pecetluite cu cea­ră topită. Sfânta Masă a fost pregătită pentru târnosire, prin spălare cu apă şi săpun, apoi cu apă de trandafir şi unsă cu Sfântul şi Marele Mir. În cele patru colţuri ale Sfintei Mese au fost aşezate icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti, inscripţionate pe mar­mură, pentru a dăinui sute şi chiar mii de ani. Apoi a fost acoperită Sfânta Masă cu cele trei rânduri suprapuse de veşminte sfinţite de Preasfinţitul Părin­te Episcop Iustin, primul dintre ele simbolizând giulgiul de pe mormântul Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că Sfânta Masă simbolizează Mormântul Mântuitorului.
După târnosirea Sfântului Altar au fost unse cu Sfântul şi Marele Mir vitraliile care acoperă geamurile bisericii, construite după o tehnică ce se folosea şi acum o mie de ani şi după care se lucrează şi azi vitraliile.
Cu ocazia târnosirii, Preasfinţitul Pă­rinte Episcop Iustin a dat, pe lângă primul hram ce îl are ocrotitor al bise­ricii pe „Sfântul Ierarh Nicolae”, şi al doilea hram – „Duminica Sfinţilor Români”.
Târnosirea a fost necesară, deoarece s-a reorganizat Sfântul Altar, a fost rezidită Sfânta Masă, s-a moder­nizat instalaţia de încălzire, iar geamurile au fost înfrumuseţate cu vitralii ce reprezintă Sfinţii Români şi montate proiectoare interioare, care luminează feeric noaptea.
 

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească
 

După încheierea slujbei de târno­sire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta şi Dumne­zeiasca Liturghie, în fruntea unui impresionant sobor de preoţi, din care au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, eclesiarhul Cate­dralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu şi artă sacră, Pr. Daniel Tirean, inspector financiar eparhial, Pr. Dr. Bogdan Gavra, consilier episcopal, Pr. Fabian Coroian, protopop de Baia Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopop de Lăpuş, Protos. Agaton Oprişan, stareţul Mănăs­tirii „Izvorul Tămăduirii” Petrova, Pr. Ioan Zorel Buia, secretarul Protopopiatului Baia Mare, Pr. Ioan Pop, parohul sfântului locaş, Pr. Mihai Tira şi Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, slujitori la acest Sfânt Altar, Pr. Dr. Florin Codrea, Pr. Prof. Gabriel Morar, Pr. Gheorghe Pop, Pr. Vasile Trif, Pr. Nuţu Ivanciuc, diaconi.
În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot tânărul diacon Teodor Ioan Coman, pe seama bi­sericii Parohiei Valea Stejarului, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Paras­cheva”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul ASCOR Baia Mare, dirijat de teologul Bogdan Iacob, iar la slujba de târnosire de un grup de teologi.
În rândul credincioşilor, în biserica arhiplină, s-au aflat deputat Dr. Viorica Cherecheş, medic, prefectul Vasile Moldovan, subprefectul Alexandru Cosma, primarul Cătă­lin Cherecheş al Băii Mari, consilieri judeţeni şi municipali, directori de instituţii municipale şi judeţene şi un foarte mare număr de credincioşi.
O culoare aparte au oferit copiii de la Palatul Copiilor din Baia Mare, îndrumaţi de doamna prof. Maria Serasz, prin frumoasele lor costume populare.
 

Cuvânt de învăţătură

După chinonic, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învăţătură plin de învăţăminte creşti­neşti, pornind de la viaţa plină de sfin­­ţenie pe care o oferă Bisericii şi cre­din­cioşilor ei de peste 1600 de ani Sfântul Ierarh Nicolae, ajutătorul celor în necazuri şi mare făcător de minuni.
„Ziua de 6 decembrie este însemnată în Calendarul Bisericii Ortodoxe cu cruce roşie şi este o sărbătoare impor­tantă, - a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin -, în care este cinstit în cântări şi rugăciuni unul dintre cei mai iubiţi sfinţi ai Bisericii lui Hristos, Sfântul Ierarh Nicolae, făcă­tor de minuni, cel mult milostiv, protectorul fetelor, protectorul şi iubi­to­rul copiilor, şi, mai cu seamă, protectorul şi ajutătorul celor condamnaţi în mod nedrept, atunci când Justiţia face erori judiciare”.
Parastas după Regele Mihai
La încheierea Sfintei Liturghii, Prea­sfin­ţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat, un Parastas după Majestatea Sa Regele Mihai, trecut în eternitate sâmbătă, 5 decembrie 2017, la vârsta de 96 de ani.

„Să reţinem că Sfântul Nicolae a fost un mare apărător al dreptei credinţe; că dreapta credinţă este astăzi în mare pericol; că creştinismul este astăzi în mare pericol; că cea mai discriminată religie de pe Terra este azi religia creştină”.
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin

 

Daruri

După o tradiţie de peste 20 de ani, de când se ţin hramurile la această biserică, credincioşii au primit în dar câte un „cocuţ” din grâu de cea mai bună calitate, un pahar de vin, suc sau apă şi câte un calendar de birou.
Un dar important a primit părintele paroh Ioan Pop din partea Preasfin­ţitului Pă­rinte Episcop Iustin – Grama­ta Epis­co­pală, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-mi­sio­nară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Du­mi­nica Sfinţilor Români” din Baia Mare.

Biserica „Sfântul Nicolae” din Baia Mare este prima biserică ortodoxă construită în municipiu, în anul 1922, la câţiva ani după Marea Unire din 1 Decembrie 1918, când credincioşii orto­docşi au fost transferaţi dintr-o capelă modestă într-o clădire amenajată şi do­nată de Consiliul Oraşului Baia Mare în proprietatea Bisericii Ortodoxe, printr-o decizie. De fapt, până la acea dată clădirea a funcţionat ca sală de sport a fostului gimnaziu din apropiere şi doar Unirea Transilvaniei cu ţara mamă făcut ca şi ortodocşii să aibă dreptul la o clădire ca locaş de cult. Preotul paroh Alexiu Latiş a coordonat ample lucrări de reparaţii, consolidări şi reamenajări, iar în 1926 a fost târnosită de vrednicul de pomenire Episcop Nicolae Ivan al Clujului.

După 56 de ani de la târnosire, în 1980, preotul paroh Gheorghe Bălan se ocupă de lucrările de reconstrucţie a bisericii după concepţia arhitectului Constantin Pena din Baia Mare, în plină epocă comunistă, lucru foarte curajos atunci, biserica devenind o clădire foarte soli­dă, capabilă să reziste secole. A fost târ­nosită de vrednicii de pomenire Episcop Teofil Herineanu şi Episcop Vicar Justinian Chira ai Vadului, Feleacului şi Clujului, în 10 noiembrie 1985.
 


Andrei Fărcaş,
redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”