Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Miercuri , 4 Martie , 2020

Consiliul Județean Maramureș a aprobat promovarea în parteneriat a proiectului „DIVERSITY – Natural heritage for people – Patrimoniu natural pentru oameni”

de Gazeta de Maramures

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc marți, 25 februarie, începând cu ora 12.00, în Sala „Bogdan Vodă” a Palatului Administrativ, autoritatea deliberativă a instituției a adoptat proiectul de hotărâre privind promovarea în parteneriat a proiectului „DIVERSITY – Natural heritage for people – Patrimoniu natural pentru oameni - OT 6 – Protecţia mediului, atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea”.

 

 

Consiliul Județean Mara­mureș în calitate de aplicant lider, prin Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte (DDIP), împreună cu Muzeul Județean de Mineralogie, în calitate de partener, pregătesc depunerea cererii de finanțare și a documentelor însoțitoare pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile prin Programul de Coope­rare Transfrontalieră ENI CBC Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2014 – 2020, Obiectiv Te­matic 6 -  Protecţia mediului, ate­nua­rea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, Prioritatea 1.

Proiectul pentru care se urmărește obținerea finanțării își propune o abordare integrată a patrimoniului natural în regiunile transfrontaliere, având ca obiective principale promovarea patrimoniului natural și conștientizarea importanței acestuia, precum și conservarea, gestionarea și promovarea integrată a geodiver­sității și a biodiversității. Dacă se obține decizia de finanțare pentru implementarea proiectului „DIVERSITY – Natural heritage for people – Patrimoniu natural pentru oameni - OT 6 – Protecţia mediului, atenua­rea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea”, județul Mara­mureș, prin Consiliul Județean Ma­ra­mureș în calitate de aplicant lider, va beneficia o finanțare în valoare de 342.699,97 Euro, în timp ce  Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, în ca­litate de partener, ar urma să pri­mească o finanțare în valoare de 196.737,52 Euro. Totodată, cele două instituții vor trebui să suporte o cofinanțare de 5% din valoarea eligibilă a bugetului proiectului aferentă fiecăreia dintre ele, astfel că Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș, ar urma să confinanțeze proiectul mai sus amin­tit cu echivalentul în lei a sumei de 17.133,48 Euro, în timp ce Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, ar suporta o cofinanțare cu echivalentul în lei a sumei de 9.836,88 Euro.

Șeful administrației județene, Ga­briel Zetea, a atras atenția asupra oportunităților pe care astfel de proiecte le reprezintă pentru județul nostru, făcând posibile investiții care nu ar fi putut să fie suportate din bugetul propriu al Consiliului Ju­dețean Maramureș.

 


„Accesarea fondurilor europene pe obiectivele tematice pentru care Consiliul Județean Maramureș întrunește condițiile de eligibilitate, reprezintă în acest moment o prioritate. Astfel de proiecte reprezintă o oportunitate deosebită de care, ar fi păcat ca județul Maramureș să nu beneficieze”.

Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș