Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Vineri , 13 Octombrie , 2017

Au început conferinţele preoţeşti de toamnă în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului

de Gazeta de Maramures

Sfânta Liturghie Arhierească
 

Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată în biserica Mănăstirii Bâr­sana, cu hramul „Soborul Sfinţilor 12 Apos­toli”, în prezenţa tuturor preoţilor din cele două protopopiate veniţi pentru conferinţă. Din soborul slujitor au făcut parte pr. Vasile Aurel Pop, protopop de Sighet, pr. Mihai Chira, protopop de Vişeu, Arhim. Dr. Paisie Cinar, preot slujitor al Mănăstirii Bârsana, secretarii protopopeşti pr. Gheor­ghe Ulici al Sighetului şi pr. Călin Vlad al Vişeului, Protos. Ambrozie Piticari, slujitor al Mănăstirii Pietroasa Borşa, pr. Călin Iosip din Bogdan Vodă, diaconi. Răs­pun­su­rile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de preoţi din cele două protopopiate. După încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un Te-Deum pen­tru buna desfăşurare a conferinţei.
 

Justinian Marina - Patriarhul apărător al Ortodoxiei
 

Prezidată de Preasfinţitul Părinte Epis­cop Iustin al Maramureşului şi Sătma­rului, conferinţa preoţească de toamnă a fost prima manifestare cultural-religioasă care s-a desfă­şu­rat în Centrul Cultural Monahal „Episcopul Gavril de Bârsana” al Mănăstirii, centru care a primit bi­necuvântarea unui sobor de ierarhi cu ocazia hramului din acest an al Mănăstirii. Conferinţa a fost dedi­cată Anului Comemorativ Justinian Patriar­hul şi apărătorilor Orto­doxiei în timpul comunismului.

Prima parte a confe­rinţei, intitulată „Rolul Patriarhului Justinian Mari­na de apărător al Ortodoxiei în timpul regi­mului comunist”, a fost sus­ţinută de Pr. Dr. Vasile Augus­tin, vicar administrativ, care şi-a împărţit comunicarea în mai multe capitole, vorbind despre viaţa şi personalitatea marelui pa­triarh, studiile strălucite efectuate, activitatea de conducător de şcoală teologică, preot de mir, creşterea copiilor minori după ce a rămas văduv, intrarea în obştea monahală, hirotonirea ca arhie­reu, arhiereu şi mitropolit la Iaşi, Patriarh al Ro­mâ­niei, realizările ca patriarh, între care se disting crearea unei noi legislaţii bisericeşti, reîntregirea Bisericii Orto­doxe, canonizarea mai multor sfinţi români, reorganizarea învăţământului teologic, apărător al Ortodoxiei în regimul comunist ateu etc.

„În timpul patriarhatului său, au fost tipărite manuale de specialitate, de bună calitate, dar mai ales s-a reuşit tipărirea Bibliei în două ediţii (1968, 1975). Este de notorietate tipărirea Bibliei Sinodale, prin ajutorul nesperat pe care l-a primit de la regina Angliei. Invitat într-o vizită oficială de către Arhi­episcopia de Canterbury, a fost primit şi de către regina Elisabeta, care i-a oferit în dar o limuzină Rolls Royce de ultimă generaţie. Patriarhul a refuzat-o politicos, ce­rând în schimb hârtie pentru tipă­ri­rea Bibliei. Aşa s-au tipărit Bibliile din timpul păstoririi Patriarhului Justinian, care au fost puse la îndemâna fiecărui preot, a fiecărui monah şi a fiecărui teolog”, a spus părintele Vasile Augustin.
Una din realizările legate direct de Episcopia Maramureşului şi Săt­marului a fost târnosirea bisericii pa­rohiale din Rozavlea, Protopo­pi­atul Vişeu, satul de naştere al Prea­sfinţitului Părinte Epis­cop Iustin, în fruntea unui sobor de mitropoliţi şi episcopi, eveniment la care a par­ticipat întreg Maramu­reşul Vo­ie­vodal şi nu numai, care a blocat, la propriu, cunoscutul drum de pe Valea Izei pe perioada desfă­şurării celor două slujbe, de târno­sire şi Sfânta Liturghie Arhiereas­că.
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a povestit cum a văzut, prin ochii de copil, vizita Patriarhului Justi­nian, cum s-a atins de veşmintele sale, fără a se gândi că în viaţă va mai vedea un patriarh. Iată cum tainele lui Dumnezeu nu le c­unoaştem noi, muritorii.
 

Arhimandritul Gavriil Burzo - pătimitor în temniţele comuniste pentru Ortodoxie

Singurul pătimitor cleric în tem­ni­ţele regimului comunist pentru Ortodoxie din Episcopia Maramu­reşului şi Săt­ma­rului, aflat încă în viaţă, este Arhiman­dritul Gavriil Burzo, slujitor al Mănăs­tirii „Sfân­ta Treime” Breaza, Protopo­piatul Lăpuş. A ajuns în temniţele co­muniste pentru că a întocmit şi a semnat, alături de alţi peste 400 de cre­dincioşi ortodocşi din localitatea Suciu de Sus, un memoriu pentru eliberarea din închisoarea, în care a ajuns pe nedrept, Pr. Dr. Florea Mureşanu, teo­log ardelean de va­loar­e, profesor şi protopop al Clu­jului, trimis forţat de regim ca preot de mir în Suciu de Sus, unde a făcut o mănăstire, Mănăstirea Breaza, la care veneau să-i asculte pre­dicile înflăcărate credincioşii din zonă.

Pentru că a luat apărarea preotului Flo­rea Mureşanu, elevul de seminar Gavril Burzo a fost arestat, purtat din puşcărie în puşcărie, până a ajuns în Balta Brăilei şi în lagărele de deţinuţi de la Marea Neagră, trăind în chinuri groaz­nice, bătut şi înfometat timp de mai mulţi ani. Au fost arestaţi alături de el diacul bisericii, care era bunicul său, şi crâsnicul.
Despre toate chinurile trăite şi batjo­curile suferite, despre bătăile îndurate, despre viaţa trăită la limita suportabi­lităţii, dar şi des­pre crimele comise de caralii în fa­ţa deţinu­ţilor a vorbit Părintele Ar­himandrit preoţilor din cele două pro­topopiate la Mănăstirea Bârsa­na. Majoritatea tineri, deoarece vâr­s­ta medie a preoţilor din Proto­ieria Vişeu este de 44 de ani, iar lecţia ţinută de Părintele Arhiman­drit Gavriil Borzo nu o vor uita poate toată viaţa.
A fost o lecţie de istorie şi de religie în acelaşi timp, o lecţie despre durere, o lecţie des­pre exterminare. Părintele Gavriil va vorbi în zilele următoare şi preoţilor din celelalte protopopiate ale Episcopiei Maramure­şului şi Sătma­rului cu ocazia conferinţelor preoţeşti de toamnă. Un exemplu viu de apărător al Ortodoxiei, mărturie pentru contemporanii săi despre un regim ateu, este părintele Gavriil de la Mănăstirea Breaza. O mărturie despre suferinţa de care, însă, nu se plânge niciodată, dar care rămâne o lecţie pentru contemporani.