• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Duminică , 21 Iulie 2019

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 10 August , 2018

Urmează etapa a II-a de înscrieri în învățământul profesional

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat
31 august – 3 septembrie 2018

 

Eli­berarea de către unitățile de învă­țământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a II-a.
Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere și care organizează sesiune de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat.
Notă: Se va elibera o singură fișă de înscriere.
 

3 septembrie 2018
 

Afișarea la sediul unităților de învăță­mânt care au ofertă pentru învăţământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și a graficului de desfășurare a probei de preselecție și/sau a probei suplimentare de admitere, după caz.
Unitățile de învățământ care organi­zează preselecție vor afișa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).
 

4 septembrie 2018
 

Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia.
Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a organizat preselecție.
 

5 septembrie 2018
 

Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat de la unitatea de învățământ care a organizat preselecție.
Notă: În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările profesionale pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri se va organiza o probă suplimentară de admitere.
 

5 septembrie 2018
 

Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admi­tere și care nu organizează preselecție pe baza fișelor de înscriere în învăță­mântul profesional de stat.
Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților înscriși la învăță­mântul profesional de stat.
Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere la unitățile de învățământ profesional și a calificărilor la care numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite.
 

6 septembrie 2018
 

Desfășurarea probei suplimentare de admitere.
Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitatea de învățământ care a organizat proba.
Calcularea de către comisiile de admi­tere din unitățile de învățământ a me-diilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional.
Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a listelor cu candidații admiși și cu cei respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional.
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora de către Comisia de admitere județeană.
Notă: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și la calificările pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile.
 

7 septembrie 2018
 

Repartizarea de către Comisia de admitere județeană a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevă­zută de calendar sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare.
Nota: La unitățile de învățământ la care s-a derulat proba de preselecție pot fi repartizați numai absolvenții care au susținut proba de preselecție. Pot fi repartizați la unitățile de învățământ la care s-a derulat proba de preselecție absolvenți care nu au susținut această probă numai la soli­citarea scrisă a operatorilor economici și a unităților de învățământ, adresată comisiei de admitere județene.
Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile de învăţământ la care au fost repartizați.

7 septembrie 2018
 

Actualizarea și afișarea, la sediul uni­tăților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat, a listelor candidaților înscriși la învăță­mântul profesional de stat.

 

 

DOCUMENTE DOSAR:

a. Fişa de înscriere în învăţământul profesional;
b. Certificatul de naştere / buletin (conform cu originalul);
c. Adeverinţa cu notele de la Evaluarea Naţională;
d. Foaia matricolă cls. V-VIII;
e. Fişa medicală.

De ce să alegi şcoala profesională?

- Tinerii cu calificare profesională pot obține un loc de muncă într-o companie de top: UAC Europe, unul dintre liderii mondiali ai industriei aeronautice.
- Elevii învățământului profesional beneficiază de o bursă lunară în valoare de 200 de lei pe parcursul studiilor din partea statului şi o bursă din partea UAC Europe.
- În cei 3 ani de studiu, tinerii vor face practică la UAC Europe unde vor învăța meseria aleasă de la cei mai buni în branșă: în anul II, vor face 60% pregătire practică și 40% pregătire teoretică, iar în anul III, 70% pregătire practică și 30% pregătire teoretică.
- La absolvire, fiecare elev primește un certificat de calificare profesională cu care se poate angaja atât în România, cât și în orice altă țară a Uniunii Europene, o adevărată oportunitate pentru un tânăr.
- După finalizarea cursurilor, elevii își pot continua studiile în cadrul unui liceu, însă pot decide și să lucreze în același timp. Cei care doresc să-și continue studiile se pot înscrie la liceu, din clasa a XI-a, în baza certificatului de absolvire a învățământului obligatoriu.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.