Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Luni , 14 Septembrie , 2020

Un proiect marca GAZETA: dublu eveniment editorial la Catedrala Episcopală din Baia Mare

de Ioana Lucacel si Mircea Crisan

Duminică, 20 septembrie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, după Sfânta Liturghie, va avea loc lansarea cărţilor „Centenarul Recunoașterii Internaționale a Marii Uniri (100 de ani de la încheierea Tratatului de la Trianon)” și „80 de ani de la Dictatul de la Viena”. În cadrul evenimentului, vor ține scurte prelegeri două personalități de prim rang ale culturii românești: Acad. Emil Burzo - președinte de onoare al Academiei Române filiala Cluj, și Acad. Alexandru Surdu - vicepreședinte al Academiei Române.

 

 

În acest an, România a marcat două momente istorice importante: Împlinirea a 100 de ani de la încheierea Tratatului de la Trianon, practic, Centenarul recunoașterii internaționale a Marii Uniri, care a consfințit ceea ce românii au decis la Alba Iulia în 1 decembrie 1918, și împlinirea a 80 de ani de la Dictatul de la Viena, care a știrbit, arbitrar și nedrept, pentru o perioadă scurtă, unitatea decisă „pe veci” la Marea Adunare Națională. Din păcate, cu excepția bisericii și a câtorva instituţii de cultură, nimeni nu a marcat cele două momente importante pentru istoria acestui neam și pentru identitatea noastră.

Tocmai de aceea, Asociația de Turism, Consultanță și Implementarea Proiectelor Europene, Consiliul Județean Maramureș, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului și GAZETA de Maramureș au derulat un dublu proiect editorial, sub egida Academiei Române filiala Cluj. Proiectul realizat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș a cuprins realizarea a două volume, pe cele două teme, care cuprind articole deosebite și inedite, scrise de personalități de seamă ale culturii, dintre care amintim: Emil Burzo, președintele de onoare al Academiei Române filiala Cluj; Alexandru Surdu, vicepreședinte al Academiei Române și președinte al Secției de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie a Academiei Române; Cezar Cornel Sigmirean - profesor universitar de Istorie modernă și contemporană, conducător de doctorat la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; profesorul universitar Cocean Pompei, fost decan al Facultății de Geografie din cadrul UBB Cluj; prof. univ. Dr. Vasile Pușcaș, fost Negociator Şef cu Uniunea Europeană; Vasile Le­chin­țan – reputat istoric și repre­zentant marcant al istoriografiei românești; dr. Ioan Lăcătușu - Centrul European de Studii Co­vasna-Harghita aflat sub egida Academiei Române; prof. dr. Gheor­ghe Pleș, premiat de Academia Română pentru lucrările sale; Lector univ. Dr. Ilie Gherheș; Pr. Dr. Cristian Ștefan, consilier cultural al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului; Pr. Dr. Vasile Augustin; Prof. Gheor­ghe Todincă, fost director al Muzeului Maramureșului; prof. drd. Gavril Ardusătan.

Volumele au ca prefață binecuvântarea semnată de PS Episcop Iustin, din care spicuim: „Marele nostru Istoric Nicolae Iorga, ne-a avertizat profețind că «Cine nu-și cunoaște istoria, riscă să o repete».
Or istoria nu a fost întotdeauna dreaptă cu oamenii, cu persona­li­tățile, cu familiile, cu comunitățile, societățile și popoarele.
De multe ori, oameni puternici și cu poziții sociale înalte i-au robit și umilit pe cei slabi, comunități care au avut lideri puternici și-au aservit alte comunități lipsite de perso­nalități și la fel, neamuri sau na­țiuni care au avut conducători războinici cu strategii militare câștigătoare și o istorie geopolitică favorabilă, au ocupat teritorii, sau chiar țări, ducându-le populațiile în robie și înlocuindu-le cu alte populații aduse de ei, numiți coloniști sau noii stăpâni.
Toate acestea s-au întâmplat când oamenii s-au considerat stăpânii istoriei pierzându-și simțul măsurii și rupându-se de realitatea faptului că totul este trecător și schimbător și că dramele și nedreptățile provocate persoanelor, comunităților și națiunilor pot dura o vreme, un secol, mai multe, dar atunci când strigătul de durere al celor robiți, umiliți, deposedați de bunuri și patrimonii și înstrăinați de vatra părintească, va ajunge la Dumnezeu, dreptatea și justiția divină va reașeza istoria în matcă și va reînvia și va reda gloria de altă dată celor mult pătimitori ai neamurilor care au suferit nedreptăți din cauza unei istorii făcute de oameni.
Acest lucru îl putem spune și des­pre poporul român, mult răstignit în istorie, despărțit, dar neîmpărțit, separat, dar nedezunit prin limba, tradiția, cultura și credința lui și peste toate, un popor nobil care nu a luat nici o palmă de pământ al nimănui și nu a dus războaie de cucerire, ci a știut și a crezut nestrămutat că «de la Nistru pân’ la Tisa» este Țara lui, dăruită de Dumnezeu să o moștenească și ca această moștenire sfântă să rămână a lui Dumnezeu și sub protecția Lui, a numit-o
«Gră­dina Maicii Dom­nului», a împodobit-o cu răstigniri, si­­­hăstrii, schituri și mănăstiri, ca coconii neamului să crească sub brațele răstig­nite ale Fiului lui Dumnezeu, sub puterea Crucii și în iubirea maternă, duioasă și protectoare a Maicii Domnului.

Neamul nostru românesc dreptcredincios, a știut și a crezut că nu există răstignire fără înviere, iar Dumnezeu a răspuns acestei cre­dințe pline de nădejde, care uneori a durat veacuri multe, dar în cele din urmă răbdarea, suferința și nădejdea s-au întrupat în Înviere.
Vreau să cred și cred, fără șovăială ori îndoială, că deși trecem prin vremuri grele, poporul nostru fidel lui Dumnezeu mai are 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii în fața lui Baal al lumii, cum i-a răspuns Dumnezeu lui Ilie. Să nu uităm ce ne-a zis Hristos: «Fără Mine nu puteți face nimic» (Ioan 15,5), iar când conducătorii și poporul se despart de Dumnezeu, adică de credința stră­mo­șilor, de valorile sfinte, de neam, de țară, de rădăcini, se despart de Izvorul vieții și atrag asupra lor nefericire, dezbinare, încercări, boli și suferințe!
Într-un astfel de scenariu tragic trebuie să intre în scenă cei 7000 de bărbați înțelepți ai neamului pe care Dumnezeu i-a păstrat pentru salvarea poporului și a pământului Țării pentru care eroii și-au dat viața”.
Cele două volume vor fi distribuite gratuit primăriilor din județ, bi­bliotecilor, instituțiilor de cultură. Iar lansarea lor va avea loc du­minică, 20 septembrie, după Sfânta Liturghie, pe esplanada Catedralei Ortodoxe „Sf. Treime” din Baia Mare. În cadrul evenimentului, vor ține scurte prelegeri două per­sonalități de prim rang ale culturii românești: Acad. Emil Burzo - președinte de onoare al Academiei Române filiala Cluj, și Acad. Alexandru Surdu - vicepreședinte al Academiei Române.
Vă așteptăm cu drag!