• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Miercuri , 22 Mai 2019

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 8 Martie , 2019

Spitalele din subordinea Consiliului Județean vor acorda stimulente financiare lunare personalului medical de specialitate

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare și Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare au remis Consiliului Județean Maramureș câte o adresă prin care au solicitat aprobarea acordării, din veniturile proprii ale spitalului, de stimulente financiare lunare pentru personalul medical de specialitate.

 

Legea nr. 95/2006 pri­vind reforma în domeniul sănătății, r­­epu­bli­cată, cu modifi­că­rile și comple­tările ulterioare prevede că „autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lu­nare, în limita a două salarii mi­nime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale, în limita bugetului aprobat”.
Conform art. 201, alin. 3) din același act normativ, „bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului”.

Într-o adresă transmisă de Ministerul Sănătății se precizează că, în situația în care se înregistrează o diminuare a veniturilor salariale determinată de neîncadrarea în procentul minim din Regulamentul-cadru aprobat prin HG și de pierdere a unor venituri de natură salarială comparative cu luna fe­bruarie 2018, unitățile salariale pot acorda stimulente, din venituri proprii, categoriilor de personal care se regăsesc în această si­tuație, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. În vederea asigurării proporționalității dintre munca depusă, răspunderea fie­că­rei funcții și remunerația acordată și a motivării personalului, se impune acordarea de stimulente per­so­nalului medical și de spe­cia­litate, sume ce vor fi suportate din veniturile proprii ale instituției sanitare, în limita bugetului aprobat.

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc la finalul lunii februarie 2019, aleșii județeni au votat pentru acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul celor două spitale.
 

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.